Het begeleiden van keuzes maken

Als tutor begeleid je studenten bij het maken van keuzes. Studenten zijn voortdurend bezig met het nemen van beslissingen. Velen hebben niet helder voor ogen wat ze precies willen en vinden het ontzettend lastig knopen door te hakken. Want een eenmaal gemaakte keuze dwingt je wel in een bepaalde richting en is dat wel de juiste? Het is een uitdaging om als tutor in zo’n proces coachend op te treden, want uiteindelijk moet de student zich een keuze toe-eigenen en zich daaraan committeren.

In deze workshop wordt aan de hand van een model inzichtelijk gemaakt wat kiezen inhoudt en wat dat van de student en de tutor vraagt. Deelnemers zullen eerst zelf ervaren hoe een keuzeproces op een goede manier doorlopen kan worden. Vervolgens zal op basis van de opgedane inzichten een vertaalslag worden gemaakt naar de eigen tutorpraktijk.

Na afloop:

  • ben je in staat om de verschillende schakels waaruit een keuzeproces bestaat te doorlopen en evalueren
  • kun je op gerichte wijze aandacht besteden aan de rationele én emotionele aspecten en persoonlijke valkuilen bij keuzes maken
  • kun je doelgerichte werkvormen ontwerpen die je in staat stellen op effectieve wijze aandacht te besteden aan dit thema in je eigen tutoraatspraktijk. 

Doelgroep

Tutoren/docenten, studieadviseurs, studieloopbaanbegeleiders en decanen. 
De workshops zijn in principe ontwikkeld voor UU docenten/tutoren, maar we bieden deze ook als maatwerk aan voor andere onderwijsinstanties en doelgroepen. Te denken valt aan trainingen voor SLB’ers. 

Datum

Nog niet gepland. 

Kosten

€ 120,- (voor UU-medewerkers). Extern tarief in overleg.

Aanmelden

Wanneer er nieuwe data bekend zijn, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.
Op het aanmeldformulier moet een WBS-nummer worden ingevuld voor de facturatie. De tutorcoördinator van de faculteit kan deze informatie verstrekken. Is er (nog) geen WBS-nummer bekend of zijn er onduidelijkheden, vul dan s.v.p. de naam van de tutorcoördinator in dit veld in. 

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training 
E onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 2261