Opleiding didactiek voor hbo-docenten

De Opleiding Didactiek voor hbo-docenten is gericht op (beginnende) docenten die nu zelf studenten opleiden. Wanneer deze leergang op voldoende niveau wordt afgerond heeft de deelnemer zich aantoonbaar bekwaamd in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Als bewijs wordt door Onderwijsadvies & Training het Certificaat Opleiding Didactiek voor het Hoger Beroepsonderwijs verstrekt.

Vanuit de individuele startsituatie van de deelnemer wordt gewerkt aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis en vaardigheden die een professionele docent in het hoger onderwijs nodig heeft.

Deze didactische dimensies komen naar voren in drie leerlijnen:

 • onderwijs uitvoeren
 • leren door observeren en reflecteren
 • het ontwerpen van onderwijs

Belangrijke activiteiten voor de deelnemers zijn: lessimulaties, onderling lesbezoek, video-intervisie, opdrachten over doelen, leeractiviteiten, toetsen en het maken of reviseren van een eigen onderwijsontwerp.

De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden. De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 300 uur.

Data

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten (allemaal van 9.30 tot 16.30 uur):

 • 1 november 2018
 • 15 november 2018
 • 6 december 2018
 • 10 januari 2019
 • 24 januari 2019
 • 7 februari 2019
 • 28 maart 2019
 • 18 april 2019

Kosten

€ 2.995,-

Oriëntatie op BKE

Gedurende de leergang worden twee dagdelen toetsen verzorgd die oriënterend zijn voor het behalen van een BKE. Hierna wordt onder de deelnemers geïnventariseerd of er behoefte is om gezamenlijk verder te gaan met het opbouwen van het BKE portfolio. Indien dit het geval is, wordt met deze geïnteresseerden afspraken gemaakt over data en kosten.

Aanmelden

U kunt zich t/m 18 oktober 2018 aanmelden.
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient u gedurende de opleiding ook minimaal 1 dag in de week werkzaam te zijn als docent in het hoger onderwijs. Het is ook van belang dat u gedurende die periode ook als docent ingeroosterd bent.

Enkele opmerkingen van deelnemers:

"Ontzettend veel geleerd over de achtergrond, de opbouw, systematiek en methodiek van onderwijs geven."

"Gedurende het gehele traject werd mijn leren vooral gestimuleerd door het enthousiasme van de docenten en de medecursisten."

"Goede afstemming met praktijkervaring, de opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat je opgedane inzichten meerdere malen in de praktijk kunt uitproberen"

Contact

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
T 030 253 4473
E onderwijsadviesentraining@uu.nl