Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A)

Leiderschap in Cultuur Artistiek

De culturele en creatieve sector staat voor grote uitdagingen. Wat betekent digitalisering voor het maakproces? Hoe ga je om met de constant veranderende richtlijnen van fondsen? En hoe blijf jij jezelf naast alle organisatorische taken op conceptueel en artistiek niveau ontwikkelen?

Artistiek leiders zijn zowel makers als koersbepalers. Zij spelen een grote rol binnen een sector en een samenleving waarin ervaring, cultuur en ecologie steeds meer vervlochten raken met economie en (de gevolgen van) technologie en digitalisering. Dit vraagt om kennis van zowel maakprocessen als hedendaagse cultuurtheorie en filosofie, en bestuur en organisatie.

  • Bestemd voor: artistiek leiders, makers, en andere professionals in de culturele en creatieve sector die verder willen professionaliseren.
  • Start: nader te bepalen
  • Locatie: Utrecht en online
  • Kostprijs: €4500,-*

*Middels diverse individuele arrangementen kan het mogelijk zijn een deel van de kostprijs vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via Werktuig PPO, je eigen gemeente of lokale fondsen.

 

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en de Creative Humanities Academy (CHA), beide onderdelen van de Universiteit Utrecht, hebben de handen ineengeslagen om een programma te ontwikkelen dat gericht is op kennisontwikkeling en -circulatie, geïnspireerd en geïnformeerd creatief ontwerp, en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van artistiek leiderschap en makerschap.

Programma in het kort

Het programma bestaat uit twee masterclasses, twee interactieve Labs en een start- en slotbijeenkomst. Het is een rijke mix van theoretische en praktische verdieping: van de conceptuele duiding van jouw werk binnen het hedendaags- en cultuurhistorisch landschap en het opzetten van persoonlijke artist statements. Daarnaast biedt LinC A begeleiding op maat door middel van coaching en intervisie. Lees meer over het programma.

Doelgroep

Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A) is een programma ontwikkeld voor artistiek leiders, makers, en kunst- en cultuurprofessionals in de culturele en creatieve sector die hun conceptuele, methodologische en strategische bagage willen verdiepen en verbinden met die van anderen in de sector. Interesse? Lees meer over toelating

Verbreding van inhoud en netwerk. Dat was LinC A voor mij. De investering om de artistieke visie van mijn organisatie meer richting te geven, beter te leren onderbouwen en articuleren werpt nu al vruchten af.

Annemoon Geurts, Kazerne

Netwerk

LinC A is onderdeel van een serie internationale, landelijke en regionale LinC-edities. Alumni van het programma kunnen lid worden van Club LinC, de alumnivereniging die het netwerk onderhoudt en diverse activiteiten voor haar leden organiseert.

Meer informatie

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met Wiebke de Jongh via LinC@uu.nl of 06-18509743. Wij helpen je graag.