Profileringscursus Strafrecht

De Profileringscursus Strafrecht bouwt voort op de (minor en) major Strafrecht van de Beroepsopleiding voor Advocaten van de NOvA. De cursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht. In vijf bijeenkomsten zal het hele spectrum van het straf(proces)recht aan de hand van recente jurisprudentie behandeld worden.
 

 • Start: maart 2024
 • Locatie: Centrum van Utrecht
 • Kosten: € 2.225,- (Prijsindicatie - de kosten zijn aan verandering onderhevig)
 • Korting: als lid van de NVJSA krijgt u € 100,- korting op de deelnemerskosten.

Het maximum aantal deelnemers voor de aankomende editie van de cursus (september 2023) is inmiddels bereikt. Wilt u op de hoogte blijven van dit programma? Meld u dan aan via het onderstaande interesseformulier.

Houd me op de hoogte

Het minimum aantal deelnemers is 16.

Programmacoördinator

Data

Nader te bepalen.

Doelgroep

De profileringscursus is bedoeld voor advocaten die alle verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten hebben afgerond en een of meer PO cursussen strafrecht hebben gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven. De profileringscursus staat onder voorwaarden, te bepalen door de programmacoördinator, ook open voor advocaten die werkzaam zijn binnen andere rechtsgebieden, en de verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocatuur hebben afgerond.

Programma

De Profileringscursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht en bestaat uit vijf bijeenkomsten op woensdagen van 16.00 – 21.00 uur gedurende drie maanden. 

  Tijdens de opleiding wordt o.a. ruimschoots aandacht besteed aan:

  • De positie van de raadsman en de strategische en ethische afwegingen waarvoor die gesteld kan worden;
  • Het opstellen van adequate processtukken;
  • De structuur en chronologie van het strafproces en de dagelijkse praktijk alsmede de wijze waarop deze elkaar kunnen beïnvloeden;
  • Het wettelijk stelsel van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen en de praktische problemen die dit stelsel met zich meebrengt;
  • Het beslissingsschema van de art. 348 en 350 Sv;
  • Het strafrechtelijk bewijsrecht;
  • Belangrijke materieelrechtelijke leerstukken als daderschap, daderschap van de rechtspersoon, feitelijk leidinggeven en deelneming, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding;
  • De factoren die een rol kunnen spelen in de beslissing over de op te leggen straf;
  • De complementaire en afwijkende regels in de bijzondere strafwetgeving;
  • Relevante rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

  Certificaat

  Wanneer u alle bijeenkomsten bijwoont, behaalt u 20 opleidingspunten. Daarmee wordt voldaan aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

  De Profileringscursus Strafrecht wordt uitgevoerd door het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de afdeling Executive onderwijs van deze faculteit. 

  Vragen?

  Neemt u gerust contact op met Erna Borrias via OvP.binnenstad@uu.nl of 06-28 35 20 59. We helpen u graag.