Opleiding Specialisatie Strafrecht

De Specialisatie Opleiding Strafrecht behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht alsmede de internationale (Europese) en EVRM aspecten. De praktijk van de strafrechtadvocaat staat hierbij centraal. 

  • Start: september 2024
  • Locatie: Utrecht
  • Kosten: € 4.850,- (Prijsindicatie - de kosten zijn aan verandering onderhevig)

* Indien u de Profileringscursus Strafrecht heeft gevolgd van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht komt u in aanmerking voor een korting van € 200,-.

Vooraanmelden

Programmacoördinator

Doelgroep

Advocaten die beschikken over een stageverklaring en minimaal vier jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en de 'Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht' van de Vrije Universiteit of de 'Profileringscursus' van het Willem Pompe Instituut met goed gevolg hebben afgesloten OF 

Advocaten die beschikken over een stageverklaring en meer dan acht jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en in de voorafgaande twee jaar cursussen strafrecht hebben gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 PO-punten zijn behaald.

Programma

De opleiding bestaat uit vijf onderwijsblokken. Tijdens de opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan:

  • het Nederlands strafprocesrecht: tenlastelegging, bewijsrecht, exceptieve verweren, rechtsmiddelen en cassatietechniek, gedragsrecht, dwangmiddelen, voordeelontneming, jeugdstraf(proces)recht;
  • Penitentiair recht (samen met jeugdstraf(proces)recht) en tbs;
  • Bijzonder strafrecht materieel en formeel;
  • Grensoverschrijdende aspecten van het strafproces: Europees strafrecht en Internationaal samenwerking;
  • Materieel strafrecht.

Certificaat

De opleiding bestaat uit 17 bijeenkomsten van 3 uur (op maandagavonden). De eerste bijeenkomst vindt plaats in september en de laatste bijeenkomst in juni. Per bijgewoonde bijeenkomst ontvangt u 3 (juridische) PO-punten. Met het volgen van deze opleiding kunt u 51 PO-punten aanvragen. Indien u 14 bijeenkomsten heeft bijgewoond en voor de huiswerkopdrachten voor die bijeenkomsten een voldoende heeft gehaald, ontvangt u een certificaat.De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) stelt het certificaat van deze opleiding als voorwaarde voor lidmaatschap. 


Vragen?

De opleiding Specialisatie Strafrecht wordt uitgevoerd door het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de afdeling Executive onderwijs van deze faculteit. 

Heeft u vragen over deze opleiding? Neemt u gerust contact op met Erna Borrias via OvP.binnenstad@uu.nl of 06-28 35 20 59. Wij helpen u graag.