Programma Leiderschap in Cultuur Overijssel (LinC Overijssel)

LinC Overijssel is onderdeel van een versterkingsprogramma voor de kunst en cultuur van de provincie Overijssel. LinC is een leerprogramma voor leiders in de kunst en cultuur. Leiders die hun organisatievermogen, publieke verantwoordelijkheid, ondernemerschap en hun innovatievermogen inzetten voor een vitale, impactvolle en financieel gezonde sector in de provincie. Een sector waar een creatief 'maak klimaat' heerst, waar gewerkt wordt aan talentontwikkeling, aan ondernemende en samenwerkende organisaties en aan nieuwe crossovers tussen kunst, creativiteit en samenleving.

Opzet

Het programma is gebaseerd op ervarings- en actiegericht leren. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit programma geen 'verzorgde reis' is, die je als deelnemer -al of niet tevreden- kunt 'ondergaan'. We vragen deelnemers hun kennis, ervaring, tijd en energie in te zetten om te leren, te onderzoeken, hun visie op en kwaliteiten in leiderschap in te brengen, hun netwerk te gebruiken en te delen om zo de culturele sector te versterken, ook tijdens het programma. Tijdens de selectieprocedure is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met de wil om zelf vorm te geven aan je eigen leerproces, aan leiderschap en aan vernieuwing in de regio.

Het programma is een mix van inhoud en vaardigheden. Er zit een stevige kenniscomponent in met de inzet van wetenschappelijke en praktische expertise vanuit gastdocenten en ervaringsdeskundigen, maar altijd gericht op het toepassen in de beroepspraktijk en de regio. De vaardigheden zijn gericht op de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten in de breedste zin van het woord.

Programma

Het programma bestaat uit drie leersporen die naast en door elkaar lopen: