Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen) is een eenjarig leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC Lage Landen over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

"Cultuur laat zich niet tegenhouden door grenzen. Werken aan versterken van leiderschap gelukkig ook niet"

- Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • Start: nader te bepalen
  • Locatie: Nederland/Vlaanderen
  • Kosten: € 15.000,- (voor Nederlandse deelnemers)

Aanmelden

De aanmelding voor LinC Lage Landen zal binnenkort openen. Houd onze website in de gaten. Inschrijving vindt separaat plaats in Vlaanderen en Nederland. Het programma biedt plaats aan 20 deelnemers, waarvan er 10 uit Vlaanderen en 10 uit Nederland komen.

Programmacoördinatoren

Doelgroep

Leidinggevenden, cultuurmakers en managers van grote en kleine culturele instellingen en anderen met een sleutelpositie binnen de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op toonaangevende posities werkzaam zijn, minimaal vijf jaar relevante werkervaring meenemen en over een sterke motivatie beschikken. 

Meer informatie

Vragen?

LinC Lage Landen wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Antwerp Management School. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Mail naar linc@uu.nl of bel naar 030-2538971 (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO).  Wij helpen u graag.