Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

  • Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen) is een eenjarig leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC Lage Landen over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

  • "Cultuur laat zich niet tegenhouden door grenzen. Werken aan versterken van leiderschap gelukkig ook niet"

    - Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Download brochure

Programmaleiding

Annick Schramme

Annick Schramme, hoogleraar Universiteit Antwerpen
E-mail: annick.schramme@uantwerpen.be

Doelgroep

Leidinggevenden, cultuurmakers en managers van grote en kleine culturele instellingen en anderen met een sleutelpositie binnen de culturele sector in Vlaanderen en Nederland: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op toonaangevende posities werkzaam zijn, minimaal vijf jaar relevante werkervaring meenemen en over een sterke motivatie beschikken. 

Meer informatie

Vragen?

LinC Lage Landen wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Antwerp Management School. Heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Mail naar linc@uu.nl of bel naar 030-2538971 (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO).  Wij helpen je graag.