Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen) is een eenjarig programma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC Lage Landen over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

"Cultuur laat zich niet tegenhouden door grenzen. Werken aan versterken van leiderschap gelukkig ook niet"

- Ingrid van Engelshoven, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • Start: 30 oktober 2023
  • Kosten: € 10.000,- (eigen bijdrage)*
  • Locatie: Nederland/Vlaanderen

* Middels diverse individuele arrangementen kan mogelijk een deel van dit bedrag vergoed worden vanuit het scholingsfonds voor de cultuursector. Betalen in termijnen is mogelijk en LinC Lage Landen komt in aanmerking voor een cultuurlening via Cultuur+Ondernemen in Nederland.

Aanmelden

Programmateam

Annick Schramme

Annick Schramme, hoogleraar Universiteit Antwerpen
E-mail: annick.schramme@uantwerpen.be

Samenwerking

Het programma wordt uitgevoerd door het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en de Antwerp Management School. 

Doelgroep

Leidinggevenden, makers, managers, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele en creatieve sectoren: kunsten, creatieve industrie, film en media sector, omroepen, archieven, podiumkunsten, bibliotheken en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Zie de toelatingseisen.

Meer informatie

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met Chantal Besson via LinC@uu.nl of 06-18617404. Wij helpen je graag!