126 results
This summerschool course has a strong practical focus and offers a range of statistical and graphical techniques to uncover hidden structures in the data.
Price: 
Course fee 600,- House fee 200,-
Start date(s): 
29 July 2019
Gain insight into how societal and technological developments have changed the work of professionals in a variety of domains and how this forces them to respond
Price: 
Free of charge
Start date(s): 
5 August 2019, 4 November 2019
This summer school course offers hands-on experience using SPSS for the multivariate statistical techniques in the social and behavioural sciences.
Price: 
Course fee 550,- House fee 350,-
Start date(s): 
12 August 2019
During this summerschool course, participants will learn the key characteristics of Big data in health research.
Price: 
Course fee 760,- House fee 200,-
Start date(s): 
19 August 2019
Participants of this summerschool course get acquainted with some of the (methodological) fundamentals of data practices in the Digital humanities.
Price: 
Course fee 1000,- House fee 200,-
Start date(s): 
19 August 2019
During this summerschool course students will get an introduction to the statistical software package Stata that will be used to solve computer exercises.
Price: 
Course fee 800, House fee 350
Start date(s): 
19 August 2019
This is a five-day summerschool course on how to study dynamics in intensive longitudinal data.
Price: 
Course fee 600,- House fee 200,-
Start date(s): 
19 August 2019
In this course the participants not only learn the theoretical principles underlying process mining, but they also get hands-on experience on real-life data.
Price: 
Course fee: 450,- House fee: 200,-
Start date(s): 
19 August 2019
In this summerschool course you will learn about quantitative study design, statistical testing, and how methodology and statistics relate to each other.
Price: 
200,-
Start date(s): 
19 August 2019
This summerschool course covers the essentials of modern survey methodology and analysis and is organized by the Department of Methodology and CBS.
Price: 
Course fee 600,- House fee 200,-
Start date(s): 
19 August 2019
This summerschool course will instruct participants on the prevailing “best practices” for Bayesian estimation.
Price: 
Course fee 600,- House fee 200,-
Start date(s): 
26 August 2019
In this summerschool course we combine examples with an introduction to basic mathematical tools to learn a complex systems way of thinking.
Price: 
200,-
Start date(s): 
26 August 2019
This summerschool course is based on a total survey error perspective and discusses the major sources of survey error.
Price: 
Course fee 600,- House fee 200,-
Start date(s): 
26 August 2019
This 4-day summerschool course in takes students beyond the introductory courses.
Price: 
Course fee 550,-
Start date(s): 
2 September 2019
Verbind inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de fysiotherapeutische praktijk met deze deeltijdmaster.
Start date(s): 
2 September 2019
In deze deeltijdmaster leer je via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan je eigen beroepsgroep in de zorg.
Start date(s): 
2 September 2019
This course, which is largely offered online, focuses on the question of how you can improve healthcare through leadership.
Price: 
€ 930
Start date(s): 
2 September 2019
Bestuderen van leerprocessen van mensen en groepen
Price: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd 2019-2020): € 1.851
Start date(s): 
2 September 2019
Core topics of this course are innovation and improvement of quality of care.
Price: 
€ 930
Start date(s): 
2 September 2019
Ontwikkel nieuwe wetenschappelijke kennis en draag bij aan de ontwikkeling van je zorgpraktijk via deze deeltijdmaster.
Start date(s): 
2 September 2019
In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
Price: 
€ 352,- (intern UU/ UMC); € 420,- (extern)
Start date(s): 
12 September 2019, 11 November 2019
Learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom.
Price: 
€766,- (UU/UMCU staff), € 843,- (other participants)
Start date(s): 
19 September 2019
Learn about the principles and practice of clinical epidemiology, which is focused on questions of diagnosis, prognosis, treatment and etiology.
Price: 
Face-to-face: € 830 Online: € 385
Start date(s): 
25 November 2019, 23 September 2019
Face-to-face: 25 november 2019. Online: 23 september 2019.
Ga je onderzoek met dierproeven opzetten of uitvoeren? Volg deze door Ministerie LNV erkende cursus waarbij het welzijn van proefdieren voorop staat.
Price: 
€ 2.085 (basiscursus incl. soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn) incl. cursusmateriaal
Start date(s): 
23 September 2019
Are you going to work with laboratory animals? Next to a basic course on Laboratory Animal Science a species-specific course is required.
Price: 
Look at each species-specific course for more information
Start date(s): 
23 September 2019, 4 November 2019, 2 December 2019
Start dates concern species-specific course 'rodents and rabbits'. Look at each species-specific course for additional information and additional start dates according to demand
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
Price: 
€ 1160,- (inclusief materialen)
Start date(s): 
26 September 2019
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw bachelor- en masterstudenten.
Price: 
€ 900 (intern UU/UMC); € 1.060 (extern), inclusief literatuur
Start date(s): 
9 October 2019
In de cursus data in school wordt een begin gemaakt met hoe data binnen een school gestructureerd ingevoerd kan worden.
Price: 
€990,-
Start date(s): 
10 October 2019
In deze cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
Price: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), inclusief literatuur
Start date(s): 
14 October 2019
In deze cursus krijg je als promovendus praktische handvatten en persoonlijk advies om je eigen onderzoeksvoorstel te (her)ontwerpen.
Price: 
€ 850,- (intern UU/ UMC); € 1010,- (extern), inclusief literatuur
Start date(s): 
16 October 2019
In deze workshop leer je met behulp van eigen praktijkvoorbeelden op een effectieve en efficiënte manier schriftelijke feedback geven op teksten van studenten.
Price: 
€ 295,- (intern UU/UMC); € 350,- (extern)
Start date(s): 
1 November 2019
To plan and perform animal experiments you need two certificates: this basic course and the species-specific course.
Price: 
€2,085 — Basic course and species-specific course rodents and rabbits, incl. course material
Start date(s): 
4 November 2019, 2 December 2019
This course will lead you to more advanced methods for analyzing multilevel and longitudinal data. With a primarily focus on continuous outcome variables.
Price: 
€ 785
Start date(s): 
4 November 2019
Systematic reviews are crucial in this era of evidence based medicine. Learn to perform all of the necessary steps through lectures and practicals.
Price: 
Face-to-face: TBA Online: € 785
Start date(s): 
4 November 2019
Face-to-face: to be announced. Online: 4 november 2019
In deze cursus bespreken we wat honoursonderwijs is, hoe je tot een honoursopdracht komt en hoe je je rol vormgeeft in de begeleiding van deze studenten.
Price: 
€525,- (intern UU/ UMC); €695 (extern)
Start date(s): 
5 November 2019
In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
Price: 
€2995,-
Start date(s): 
7 November 2019
Course for university teachers who would like to enrich their understanding of student learning and improve their own teaching practice and design of courses.
Price: 
€ 2040,- (UU/ UMCU staff); € 2620,- (other participants). Literature is included.
Start date(s): 
12 November 2019
Voor dierenartsen die keizersnedes, lebmaagdislocaties en andere buikoperaties bij runderen doen
Price: 
€150,- (inclusief eenvoudige warme maaltijd)
Start date(s): 
13 November 2019
This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
Price: 
€ 3830,- (portfolio assessment included)
Start date(s): 
14 November 2019
In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
Price: 
€ 176,- (intern UU/ UMC); € 205,- (extern)
Start date(s): 
15 November 2019
Deze cursus van twee weken gaat over het herkennen van dierenmishandeling en hoe je als dierenarts vervolgens kunt handelen.
Start date(s): 
3 February 2020
Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
Price: 
€1280,- excl. certification
Start date(s): 
11 February 2020
This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
Price: 
€425,-
Start date(s): 
20 March 2020, 21 April 2020

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.
Toetsaudit waarin samen met de deelnemers kritisch naar het eigen toetsprogramma wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
Start date(s): 
In overleg
Broaden your horizon by studying modern methods of diagnostic research and data analysis.
Price: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Start date(s): 
Face-to-face: winter 2019/2020 Online: 25 november 2019
Get familiar with two important topics in causal epidemiologic research, namely confounding and effect modification.
Price: 
€ 830
Start date(s): 
Winter 2019/2020
In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven
Start date(s): 
In overleg
Become familiar with basic issues and tools involved in economic decision making in the veterinary sciences
Price: 
€ 600
Start date(s): 
To be announced
In deze cursus werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het profielwerkstuk.
Price: 
Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Start date(s): 
In overleg

Bestuur en beleid voor professionals

Deze master is ontwikkeld voor professionals in de publieke sector, die zich bewust zijn van veranderingen in de samenleving en hierop willen inspelen.

Business Model & Bottom-up Innovation

Business modelling helps to systematically define the means through which an organization creates value and for whom
A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation.
Price: 
On demand and personalized for each school
Start date(s): 
On demand and personalized for each school
Get familiar with the principles of therapeutic research design, including design of study, data collection and analysis.
Price: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Start date(s): 
Face-to-face: 9 december 2019 Online: 22 june 2020

Coaching en Consulting in Context

U vergaart kennis over en ontwikkelt competenties in het werken met onbewuste processen in organisaties
In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
In deze cursus leer je hoe je als leerkracht aan het werk kan gaan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking.
Price: 
€250,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Met contractonderwijs kun je bij de Universiteit Utrecht één of meerdere cursussen uit het onderwijsaanbod te volgen.
Start date(s): 
onbekend
Aan de hand van data komen we tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.
Price: 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
Start date(s): 
In overleg
This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
Price: 
€766,- (UU/UMC staff), €843,- (other participants)
Start date(s): 
November 2019 (only for teachers at UU). Please contact us if you are interested but not a teacher at the UU
Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
Price: 
Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus lees je waarin je kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hoe je dit vormgeeft.
Price: 
€1067,50
Start date(s): 
In overleg
Gain a basic knowledge of economic concepts and theory, a better understanding of animal health economics and apply economic tools more effectively.
Price: 
Face-to-face: € 500 Online: €685
Start date(s): 
Face-to-face: to be announced Online: 23 September 2019
Learn more about processes and environments.
Price: 
Dutch and other EU/EEA students (statutory fee 2019-20, part-time): € 1.851, Non-EU/EEA students (institutional fee): 2018-19: € 15,575, 2019-20: € 16,600
Start date(s): 
September
In deze cursus leer je hoe je een goede toets kunt ontwikkelen, van ontwerp tot evaluatie.
Price: 
€ 470,- (intern UU/ UMC); € 560,- (extern)
Start date(s): 
In overleg
In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
Price: 
De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
Start date(s): 
In overleg

Effectief communiceren in de inkooppraktijk

In de masterclass Effectief communiceren in de inkooppraktijk staan strategisch beïnvloeden en effectieve communicatie centraal
Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
Price: 
€ 175,- (intern UU/UMC); € 205 (extern)
Start date(s): 
Op aanvraag en bij voldoende belangstelling
Deze training van twee dagdelen biedt handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten
Price: 
€150,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
Price: 
€470,- (UU/UMC staff), €634,- (other participants)
Start date(s): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.

Entrepreneurial Ecosystems

De masterclass is ontworpen om regionale leiders instrumenten te geven voor het realiseren van entrepreneurial ecosystems die welvaart in de regio stimuleren
Become an expert in the growing field of epidemiology by joining this globally oriented postgraduate programme
Price: 
Non-EU/EEA students, institutional fee € 18.690 (for 1 year) / € 28.035 (for the entire 1.5 year programme)
Start date(s): 
Regular programme: September Online programme: February

Exploring the 'Organisation-in-the-Mind'

U onderzoekt uw dagelijkse begeleidingstaken en werkervaring vanuit persoonlijk, rol- en systeemperspectief.
Ondersteuning bij het uitbreiden van je feedbackrepertoire.
Price: 
€900,-
Start date(s): 
In overleg
Starting with the familiar linear regression and ANOVA, the course will further expand your knowledge about the linear model.
Price: 
€ 830
Start date(s): 
To be announced
De cursus Hoorcollege geven gaat over de praktische kanten van deze veelgebruikte, maar moeilijke onderwijsvorm.
Price: 
€750,- (intern UU); €825 (extern)
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
Price: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
Start date(s): 
In overleg
Learn the basic principles of statistical inference, with an emphasis on likelihood methods. Methods are illustrated by the classical linear model.
Price: 
€ 830
Start date(s): 
TBA

Informele interventies

In de masterclass leert u om een correcte manier invulling te geven aan een informele behandeling en afhandeling van klachten, bezwaren en beroepen
In this course, programme directors/ course coordinators can learn more about embedding internationalization into their international curriculum.
Price: 
€180,- (UU/UMC staff), €234,- (other participants)
Start date(s): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
KlasCoach 2.0 is een online coachingstraject waarbij je werkt aan je interactievaardigheden in de voorschool of de kinderopvang.
Price: 
Afhankelijk van de coachingsvraag. U kunt contact opnemen voor een offerte
Start date(s): 
In overleg, kan op elk moment gestart worden
In tijden van fake news is het nodig dat leerlingen betrouwbare informatie kunnen vinden op internet. In dit traject leer je hoe je hen hierbij helpt.
Price: 
€ 420,- (aantal deelnemers: 8-12)
Start date(s): 
In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.
In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus leer je hoe je leerlingen academische vaardigheden kunt leren, zoals een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Start date(s): 
In overleg

Leiderschap en Organisatiedynamiek

Leiderschap en Organisatiedynamiek is een leerprogramma voor professionals die hun leiderschapsrol willen ontwikkelen

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

Een eenjarig leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland.

Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht)

Een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht en willen groeien in hun leiderschap
Heb je passie voor het lerarenschap en vind je het leuk om leerlingen wat te leren? Dan is de opleiding leraar voorbereidend hoger onderwijs iets voor jou!
Price: 
Deeltijdtarief 2019-2020: € 1851,-
Start date(s): 
September 2019 of februari 2020
In de training beleidingsvaardigheden leer je hoe je docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent.
Price: 
€0,- (stagebegeleiders van studenten van de Lerarenopleiding Universiteit Utrecht / Graduate School of Teaching); €750,- (overige deelnemers)
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Lesson Study is een effectieve methodiek voor vakdidactisch teamleren, waarbij de concrete lesvoorbereidingen en -uitvoering centraal staan.
Price: 
€750,-
Start date(s): 
In overleg
In een kleine groep doorloop je onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus.
Price: 
Op aanvraag
Start date(s): 
Op aanvraag

Maatschappelijke waarde in competitieve procedures

Vergroot uw kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten om in het gunningsproces de juiste keuzes te maken.

Management van Publieke Vraagstukken

In de modules leert u om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken
An introduction to basic molecular typing tools and next-generation sequencing in epidemiological studies.
Price: 
€ 830
Start date(s): 
Winter 2019/2020
In deze masterclass leer je hoe je een mondelinge toets goed opzet, afneemt en beoordeelt.
Price: 
€175,- (intern UU/UMC); €210 (extern)
Start date(s): 
In overleg
In deze workshop wordt ingegaan op het geven van feedback in face-to-face bijeenkomsten met individuele studenten.
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Bekijk de mogelijkheden bij de Universiteit Utrecht om je als vo-, ho-docent of lerarenopleider verder te ontwikkelen op professioneel vlak.
Start date(s): 
divers
Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
Start date(s): 
Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
Price: 
In overleg
Start date(s): 
Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie

Opleiding Specialisatie Strafrecht

De specialisatie behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten

Organisatie, Cultuur en Management

In dit masterprogramma krijgt u inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving.
Deze masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid
Driedaagse cursus waarin je met je eigen vragen en materiaal gaat kijken naar hoe je beoordelingen kunt herontwerpen en verbeteren.
Price: 
€425,- (intern UU/UMC); €550,- (extern)
Start date(s): 
In overleg
The PhD Course Centre offers courses to help you in your current research project and in your future career.

Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

De opleiding Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit geeft antwoord op de vragen waar ambtenaren mee te maken krijgen in hun werk met een politiek bestuur
PAOFarmacie (post-academisch onderwijs farmacie) organiseert en ontwikkelt nascholingscursussen voor apothekers.
A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
Price: 
€1050,-
Start date(s): 
This course has not been scheduled. Please contact Ada Kool if you are interested.
In this course, you will learn how to prepare and give a suitable presentation.
Price: 
€775,- (UU staff) / €920,- (other participants)
Start date(s): 
Spring 2020
In dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.
Price: 
€1425,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Samen met een team directieleden en docenten doorlopen we een datagestuurde cyclus. Dit geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) verbeteren.
Price: 
€ 6000,- voor het hele projectteam
Start date(s): 
In overleg
Learn to interpret geographic patterns, identify prevention strategies, and assess the impact of risk factors and preventive measures on population health.
Price: 
Face-to-face: € 830 Online: €785
Start date(s): 
Face-to-face: 29 April 2019 Online: to be announced

Samenwerking tussen lokale en regionale overheden

De masterclass richt zich op professionals werkzaam bij lokale en regionale overheden en te maken hebben met besluitvorming over samenwerkingen

Strategisch Human Resource Management voor hogeschool docenten

De cursus geeft docenten kennis, kunde en theoretische inzichten in de professionalisering van het vakgebied Human Resource Management.
Workshop van drie uur waarin je tips en tricks krijgt waarmee je als docent de studievaardigheden van je studenten een boost kunt geven.
Price: 
€120,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
Price: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
Start date(s): 
Spring 2020
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
Price: 
€900,- (UU/UMC staff); €1060,- (other participants), literature included.
Start date(s): 
Spring 2020
An introduction to survival data and analysis techniques regularly encountered in epidemiologic research.
Price: 
Face-to-face: € 830 Online: €785
Start date(s): 
Face-to-face: June 3 2019 Online: to be announced
In this course participants develop practical skills in selecting and handling teaching methods and how they can make effective and attractive study tasks.
Price: 
€810 (external) / € 750,- ( UU staff)
Start date(s): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Training/ adviestraject waarin ondersteuning wordt gegeven bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
Start date(s): 
In overleg

Toezicht in de 21e eeuw

Deelnemers ontwikkelen samen een nieuw netwerk voor toezichthouders tijdens de bijeenkomsten waar ervaringen en kennis geactualiseerd worden
U-Talent organiseert activiteiten voor havo/vwo-docenten en hun leerlingen. Ook vervult U-talent een netwerkfunctie voor partnerscholen in de regio Utrecht.
Start date(s): 
divers
De UniversiteitsKliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) organiseert drie keer per jaar een gratis avond met lezingen voor alle dierenartsen in Nederland.
Price: 
Gratis
Start date(s): 
najaar 2019
In this course we dive into the topic of child development, which is complex and influenced by factors at many different levels of organization.
Dit traject levert een blauwdruk op van het Eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Start date(s): 
Op aanvraag
Wil je als professional een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan aan de UU.
Price: 
Divers
Start date(s): 
divers
Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van je eigen cursusmateriaal hoe je een goede toetsmatrijs opstelt en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
Price: 
€ 175,- (intern UU/ UMC); € 210,- (extern)
Start date(s): 
In overleg