Departement Wiskunde

Departement Wiskunde

Het departement Wiskunde bestaat uit het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut.

Contact

Contactpersoon Cécile Lemette
Telefoon +31 30 2531430.​
E-mail C.Lemette@uu.nl

Instituten
Mathematisch Instituut Universiteit Utrecht

Ons doel is op het hoogste niveau onderzoek te doen binnen zoveel mogelijk kerngebieden van de wiskunde, zowel in de zuivere als de toegepaste wiskunde.
Onze onderwijsprogramma's zijn veelzijdig. Bachelor- en masterstudenten kunnen kiezen uit een groot aantal onderwerpen.

Freudenthal Institute

Het Freudenthal instituut stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica  te bevorderen.

Departement Wiskunde