Departement Wiskunde

Het departement Wiskunde bestaat uit het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut. Wiskundig onderzoek en academisch onderwijs gaan hand in hand binnen het Mathematisch Instituut. Het Freudenthal Instituut focust zich op vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs op alle niveaus.

Contactpersoon Cécile Lemette
Telefoon +31 (30) 2531430

Instituten
Mathematisch Instituut Universiteit Utrecht

Ons doel is op het hoogste niveau onderzoek te doen binnen zoveel mogelijk kerngebieden van de wiskunde, zowel in de zuivere als de toegepaste wiskunde.
Onze onderwijsprogramma's zijn veelzijdig. Bachelor- en masterstudenten kunnen kiezen uit een groot aantal onderwerpen.

Freudenthal Institute

Het Freudenthal instituut stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen.

Science in the Spotlight
Sjoerd Verduyn Lunel

Professor in Toegepaste Analyse

Departement Wiskunde