U-Talent

'Verrijking en verdieping van onderwijs'

Binnen U-Talent werken de Universiteit Utrecht (UU), de Hogeschool Utrecht (HU) en meer dan 40 middelbare scholen uit de regio Utrecht samen aan het verdiepen en verrijken van onderwijs. We organiseren activiteiten voor havo/vwo-leerlingen en hun docenten en hebben een netwerkfunctie voor onze partnerscholen.

Van oorsprong richt U-Talent zich op het bèta- en techniekonderwijs. De laatste jaren verbreden we ons aanbod richting de alfa- en gammawetenschappen, in eerste instantie vooral voor leerlingen.

DOCENTACTIVITEITEN

U-Talent biedt (bèta)docenten, toa’s en schoolleiders activiteiten gericht op het verdiepen van vakkennis en uitbreiden van (vak)didactische inzichten. De activiteiten bieden daarmee gereedschappen voor het ontwerpen van aansprekend en uitdagend onderwijs. Alle activiteiten bieden ruimte voor uitwisseling met collega’s en stimuleren deelnemers om in de eigen les met het geleerde aan de slag te gaan.

Het programma kent een inhoudelijke inbreng vanuit de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven. We organiseren losse cursussen, maar hebben tevens een aantal docentennetwerken opgericht, bijvoorbeeld voor Informatica- en NLT-docenten.

LEERLINGACTIVITEITEN

Havo- en vwo-leerlingen kunnen bij U-Talent terecht voor activiteiten van de brugklas tot en met het examenjaar. Het aanbod is zeer divers: van een dag waarin onderbouwleerlingen praktisch aan de slag gaan met plastic soep, tot masterclasses voor bovenbouwleerlingen over quantumnatuurkunde, burgerrechten of biomimicry. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van onze partnerscholen.

 

Bestemd voor: Havo/vwo docenten

Toegangseisen: Deze verschillen per activiteit

Locatie: Utrecht Science Park de Uithof

Aanbieder: U-Talent, Universiteit Utrecht

Partner: Hogeschool Utrecht

Prijs: De docentactiviteiten zijn (beperkt) gratis te volgen voor docenten van onze partnerscholen. Voor docenten van overige scholen geldt dat zij per activiteit betalen.