Onderwijskundig leiderschap

De intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor onderwijsleiders van instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. De twee hoofdthema’s zijn: onderwijskundige verdieping en leiding geven aan onderwijsvernieuwing.

Bestemd voor: 
Seniordocenten, opleidingsdirecteuren, trekkers van onderwijsinnovatieprojecten (HO en WO)
Toegangseisen: 

Deelnemers worden voorgedragen door hun decaan

Startmoment(en): 
Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
Aanbieder: 
Centre for Academic Teaching
Bijzonderheden: 

De leergang wordt aangeboden door het Centre for Academic Teaching. Onderwijsadvies & Training is betrokken bij de uitvoering. Maatwerk is mogelijk.

De deelnemers, voorgedragen door hun decanen, zijn afkomstig uit alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Ze volgen een intensief programma, dat bestaat uit acht thematische bijeenkomsten in een periode van meer dan een jaar, en een buitenlandse studiereis. Deelnemers leiden een onderwijsvernieuwingsproject in hun eigen opleiding of faculteit. De Universiteit Utrecht biedt de leergang ook aan andere universiteiten aan.

Contactpersoon