Leiderschap in Cultuur (LinC)

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

 

Programmacoördinatoren

Doelgroep

Leidinggevenden, cultuurmakers en managers van grote en kleine culturele instellingen en anderen met een sleutelpositie binnen de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed.

Meer informatie

Aanmelden

De aanmelding voor LinC is gesloten. Neem contact op als u op de hoogte wilt blijven wanneer aanmelding voor de nieuwe reeks start.
Er zijn twee spin-off programma's van het landelijke programma LinC: Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht) en Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen).  

Vragen?

LinC wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Mail naar linc@uu.nl of bel naar 030-2539178 (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO).  Wij helpen u graag.