Leiderschap in Cultuur (LinC)

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

 

Programmaleiding

Doelgroep

Leidinggevenden, cultuurmakers en managers van grote en kleine culturele instellingen en anderen met een sleutelpositie binnen de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed.

Meer informatie

Aanmelden

Er zijn meerdere spin-off programma's van het landelijke programma LinC: Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht) en Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen) en Leiderschap in Cultuur Zakelijk (LinC Z)

Vragen?

LinC wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO). Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Mail naar linc@uu.nl of bel naar 030-2538971 (backoffice LinC).  Wij helpen je graag.