Entrepreneurial Ecosystems

De masterclass Entrepreneurial Ecosystems is ontworpen om regionale leiders en aanjagers in de publieke en private sector het perspectief, de methodologie, en praktische instrumenten te geven die nodig zijn om entrepreneurial ecosystems te realiseren die welvaart in de regio stimuleren. Door de masterclass komt u in een netwerk, waarmee u waardevolle kennis en ervaringen uitwisselt. De masterclass levert een denk- en doe-kader op voor regionaal-economisch beleid.

"Ecosysteem laat lokaal ondernemerstalent floreren."

- Prof. dr. Erik Stam

  • Start: 30 januari 2020
  • Locatie: Binnenstad Utrecht
  • Kosten: € 2200,00 (BTW vrijgesteld, inclusief analyse van de eigen regio, cursusmateriaal en consumptie)

Ondernemerschap

Ondernemerschap – het herkennen en realiseren van kansen voor innovatie – is een van de belangrijkste mechanismen voor economische ontwikkeling. Ondernemen doe je niet alleen en het succes is sterk afhankelijk van de context waarin nieuwe initiatieven worden ontplooid. Een ecosysteem waarin de noodzakelijke actoren en factoren aanwezig zijn en goed op elkaar afgestemd zijn, is nodig om productief ondernemerschap te laten floreren. Zo’n ecosysteem voor ondernemerschap omvat het geheel aan van elkaar afhankelijke actoren en factoren die zodanig gecoördineerd worden dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een bepaalde regio.

Goed functionerende instituties worden algemeen erkend als belangrijke condities voor economische ontwikkeling. Deze instituties bepalen samen met de fysieke infrastructuur en effectieve vraag de randvoorwaarden voor economisch handelen in de systeemelementen netwerken, leiderschap, financiering, talent, kennis en intermediaire diensten. Als dit allemaal op orde is, zijn de optimale omstandigheden gerealiseerd voor actoren die ervoor zorgen dat productiefactoren op een waardevolle manier worden ingezet, en uiteindelijk welvaart gecreëerd kan worden.

Leerdoelen

De Masterclass Entrepreneurial Ecosystems geeft u:

• De nieuwste perspectieven in de ontwikkeling van entrepreneurial ecosystemen;
• Begrip van de aard van ondernemerschap en een ondernemende houding;
• State-of-the-art beoordelingsmethodologieën en praktische instrumenten;
• Inzicht in beleidsprocessen en mogelijke interventies;
• De meest relevante casussen van beleid in Nederlandse regio’s en internationaal.

Tijdens de masterclass zal ons team met u als deelnemer de unieke sterktes en zwakten van uw regionale ecosysteem analyseren. Dat kan u ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van beleid in uw regio. U zult in staat worden gesteld om impact te maken door onderdelen zoals:

• Diagnose van het ecosysteem
• Dialoog met stakeholders
• Selectie van beleidsdoelen
• Selectie van beleidsinstrumenten
• Implementatie van beleid
• Impact evaluatie

 

Programmacoördinator

Erik Stam, Entrepreneurial ecosystems

 

Doelgroep van dit programma

Deze masterclass richt zich op regionale leiders en aanjagers in de publieke en private sector zoals programmadirecteuren, programmamananagers en anderen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van entrepreneurial ecosystems in hun stad of regio.

Meer informatie

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag: