Programma Bestuur en beleid voor professionals

Het studieprogramma van de executive master Bestuur en beleid voor professionals is opgebouwd uit 12 cursussen in twee jaar. Je kunt in deze cursussen eigen thema’s aan de orde stellen, zowel op de opleidingsdagen als in de (schrijf)opdrachten. In het tweede jaar breng je een persoonlijk accent aan in de opleiding met het onderwerp van je afstudeeronderzoek.

De bijeenkomsten voor colleges en werkgroepen vinden eens per twee weken plaats op vrijdag, van 9.30 uur tot 17.30 uur. De studiebelasting is circa 20 uur per week, inclusief de onderwijsdagen.

Werkvormen

De master kent afwisselende werkvormen: hoor- en werkcolleges, literatuurbesprekingen, presentaties, co-referaten en allerlei vormen van individuele - en groepsopdrachten. Deze variatie is ook terug te zien op de onderwijsdagen zelf. Steeds staat de interactie met de docent en je medestudenten centraal.

Thema's

Jaar 1:

 • Openbaar bestuur in beweging
 • Organiseren en organisaties
 • Actuele klassiekers
 • Beleid maken en sturen
 • Bestuur en beleid: synthese
 • Onderzoek

Jaar 2:

 • Publiek management
 • Sturing en verandering in organisaties
 • Besturen in internationaal perspectief
 • Normatieve en ethische dilemma’s
 • Publieke verantwoording
 • Afstudeerproject

Meer details over het programma vind je in de brochure:

Download brochure