Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Print deze pagina
a a a
Masterkiezers

Fysiotherapiewetenschap


Fysiotherapiewetenschap
Je hebt de ambitie om de fysiotherapeutische zorg aan patiënten op wetenschappelijk verantwoorde wijze te verbeteren. Daar wil je aan bijdragen door het ontwikkelen van zorgprogramma's en zorginnovaties en door voorwaarden te scheppen voor de implementatie, zowel bij professionals als binnen en tussen samenwerkende organisaties. Het masterprogramma fysiotherapiewetenschap is dan een logische keuze.

>> De eerstvolgende Masteravond is 8 oktober 2014.

Wetenschappelijke kennis

Je wordt opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker, kennisdeler en implementator van zorgvernieuwingen. Je leert wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, te verspreiden en te integreren in de gezondheidszorg, de fysiotherapie in het bijzonder. Daarnaast leer je innovatie- en kwaliteitsbeleid te formuleren en veranderingsprocessen te initiëren, met als doel kwaliteit en doelmatigheid van zorg te behouden dan wel te verbeteren. Gedurende de opleiding leer je zelfstandig én in groepsverband mee te werken aan real life onderzoeks- en innovatieprojecten. Deze projecten staan onder supervisie van gerenommeerde fysiotherapiewetenschappers die tevens als docent binnen de opleiding optreden. De docenten delen met de studenten hun passie voor de professie fysiotherapie. Gezamenlijk leren zij deze passie te combineren met academische precisie.

Deeltijd

Je kunt dit masterprogramma alleen in deeltijd volgen, dus een combinatie van werken en studeren is een reële optie. In de onderwijsvormen staan kleinschaligheid, actieve studentenparticipatie en zelfstudie centraal.

Dagje meelopen? je krijgt inzicht in de dagelijkse praktijk van de opleiding en kunt vragen stellen aan studenten. Klik hier voor data en aanmelden.

Ben je geïnteresseerd in dit programma?
>> Lees dan verder


Academische master Voertaal: Nederlands Vorm: deeltijd
Start: september Duur: 2 jaar (60 ECTS) Titulatuur: MSc
Wettelijk tarief: 1.628 euro (2013-2014; 2014-2015 n.n.b.) Instellingstarief: 18.850 euro (2014-2015)
Lees meer over collegegeld.
Aangeboden door: Faculteit Geneeskunde
Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam Klinische Gezondheidswetenschappen (code 66563).