Wie is wie?

Derrida
Feyerabend
Van Fraassen
Frankfurter Schule
Franse Filosofen
Foucault
Haack
Kuhn
Lacan
Lakatos
Nietzsche
Popper
Postmodernen
Rorty
Wiener Kreis
Wittgenstein

Externe links

 

Bas van Fraassen

Is ondertussen 'het moderne', het idee dat er wetenschappelijke vooruitgang bestaat, door het postmodernisme geheel platgewalst? Dat lijkt niet het geval.

De in Nederland geboren en in New York werkende wetenschapsfilosoof Bas van Fraassen ontkent dat er Łberhaupt sprake is van een probleem. We hoeven helemaal niet te geloven dat de wereld in elkaar zit zoals de huidige theorieŽn zeggen. De accumulatie van wetenschappelijke kennis betreft uitsluitend en alleen de verschijnselen. Onverifieerbare beweringen zijn weliswaar geen betekenisloos gewauwel, alleen doen we er verstandig aan ze niet te geloven omdat dit geloof niet wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Het doet er kortom niet toe dat de wetenschapsgeschiedenis (Kuhn, Feyerabend) ons leert dat de wereld volgens de volgende generatie theorieŽn weer totaal anders in elkaar zal zitten.

In een kranteninterview legde Van Fraassen het als volgt uit:

'Iedere paar jaar staat er een wetenschapper op die zegt: ik dacht dat dit stukje wetenschap waar was, maar we hebben ontdekt dat dat niet het geval is. Zoiets laat zijn wetenschapsopvatting onverlet. De realist zegt: het doel van de wetenschap, die handelt over een onafhankelijke externe wereld, is om ons een letterlijk verslag te geven over hoe die wereld er - desnoods in benadering - uitziet. De constructieve empirist zegt: nee, het doel is representaties construeren die empirisch toereikend zijn. Van een theoretisch model mag je slechts eisen dat het uit de voeten kan met de waarneembare verschijnselen. Dat betekent dat zo'n model, te meer daar het soms moet concurreren met alternatieve modellen die net zo goed met de verschijnselen raad weten, zaken kan bevatten die losstaan van de werkelijkheid, dat je de mogelijkheid open moet laten dat niet-waarneembare zaken als elektronen, quarks en zwarte gaten slechts theoretische constructies zijn die ons helpen om tot een coherent beeld te komen. Hun waarheidsgehalte laat de constructieve empirist in het midden.'

Uit: Interview door Dirk van Delft en F.A. Muller (NRC Handelsblad 19 juni 1999


Literatuur en links:

Homepage Bas van Fraassen