Externe links

Links naar algemene informatie over filosofie:

- Stanford Encyclopedie van filosofie: http://plato.stanford.edu/
- Wikipedia encyclopedie: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
- De internetencyclopedie van filosofie: http://www.iep.utm.edu/
- Full tekst boeken van filosofen van voor 1900: http://www.gutenberg.org/
- Links bij Geesteswetenschappen in Utrecht

Externe links naar een aantal interessante filosofen:

- Adorno
- Barthes
- Benjamin
- Dennett
- Deleuze
- Gadamer
- Habermas
- Ingarden
- Latour
- Levinas
- Nussbaum
- Onfray
- Putnam
- Postman
- Quine
- Safranski
- Sartre
- Searle