Welkom

Spiegeltje, spiegeltje is een interdisciplinair wetenschapsfilosofisch programma van de faculteiten Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen in samenwerking met Studium Generale.

Het programma bestaat uit een serie lezingen waarin het thema wordt uitgewerkt. Het programma van 2017 zal gaan over wetenschappelijke representaties van de werkelijkheid.

Discussie en opdrachten staan in het teken van uitwisseling van ideeën over wetenschap en wetenschapsbeoefening in de alfa-, bèta- en gammawetenschappen.

 Deelnemen

Dit programma wordt gegeven in blok 3, op de woensdagavonden van 8 februari tot en met 27 maart 2017.
De bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis en vrij toegankelijk.

 Inschrijven

Studenten die dit programma als cursus willen volgen, schrijven zich in via Osiris. Cursuscode: 201600030. De inschrijving is open van 31 oktober t/m 27 november 2016. De na-inschrijving is open op 23 en 24 januari 2017.

 Oude programma's

Dit is de eenentwintigste editie van wetenschapsfilosofie! Bezoek ook eens de sites van voorgaande jaren:


00 | 01 | 02
03 | 04 | 05
06 | 07 | 08
09 | 10 | 11
12 | 13 | 14
15 | 16