Medewerkers, beurspromovendi en studenten van de Universiteit Utrecht kunnen meepraten over universiteitsbrede zaken en mede richting geven aan de strategie van deze universiteit. Ook kunnen zij zich kandidaatstellen voor de universiteitsraad (U-raad). Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels.

Verkiezingen 2018

In 2018 zijn de verkiezingen voor de studentenzetels van 14 tot en met 16 mei 2018. 

Hoe stellen zij zich verkiesbaar?

Studenten kunnen zich tot en met 5 april 2018 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Zij kunnen zichzelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Dan nemen ze contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kunnen zij een eigen lijst opstellen en daarmee zichzelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Handige documenten

Planning

Datum Actie
1 maart tot en met 5 april Kiesregisters ter inzage
1 maart tot en met 5 april Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaring
16 april Bekendmaken kandidatenlijsten
14 tot en met 16 mei (23:59) Stemmen
18 mei Bekendmaken van uitslag van stemming

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.