Medewerkers, beurspromovendi en studenten van de Universiteit Utrecht kunnen meepraten over universiteitsbrede zaken en mede richting geven aan de strategie van deze universiteit. Ook kunnen zij zich kandidaatstellen voor de universiteitsraad (U-raad).

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. De eerstvolgende verkiezingen voor de studenten- en medewerkerszetels zijn van 8 tot en met 10 mei 2017.

Hoe stellen zij zich verkiesbaar?

Medewerkers, beurspromovendi en studenten kunnen zich tot en met 30 maart 2017 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Zij kunnen zichzelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Dan nemen ze contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kunnen zij een eigen lijst opstellen en daarmee zichzelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.
  • Voor beurspromovendi geldt daarbij dat zij voorafgaande schriftelijke toestemming nodig hebben van de financier van hun traject. Zij dienen hiervoor een toestemmingsformulier (zie hieronder) te gebruiken dat tegelijk met het kandidaatstellingsformulier wordt ingediend.

Handige documenten

Wat is de planning?

Bij de verkiezingen van 2017 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum Actie
2 tot en met 30 maart  Kiesregisters ter inzage
2 tot en met 30 maart Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen
11 april Bekendmaken kandidatenlijsten
8 tot en met 10 mei (23:59)  Stemmen
12 mei Bekendmaken van uitslag van stemming. Locatie: Serre Botanische Tuinen, Uithof

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.