Stollingsonderzoek

U kunt het citraatplasma opsturen via onze koerierdienst.

Naar aanleiding van een toegenomen vraag naar het verrichten van stollingsonderzoek in de praktijk heeft het UVDL een onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van bloedmonsters voor het bepalen van stollingstijden, fibrinogeen en antithrombine.
De resultaten kunt u teruglezen in Tabel 1.
 

                                         t=0         t=1        t=2        t=3       t=4      
 PT (sec)                         7.77       7.73     7.85     8.02     8.17
 APTT (sec)                   14.96    15.48    16.48  19.04    18.12
 Fibrinogeen (g/l)      2.42       2.32      2.28      2.13      1.92
 AT (%)                           146        148       148       148       150

Tabel 1: Effect van bewaren van citraatplasma bij kamertemperatuur op PT, APTT, fibrinogeen en antithrombine (AT) na 0, 1, 2, 3 en 4 dagen.

Hieruit hebben we geconcludeerd dat, indien de monsters binnen maximaal 48 uur worden onderzocht, er geen klinisch relevante veranderingen hebben plaats gevonden voor deze parameters.

Afname stollingsonderzoek
Wilt u voor deze bepalingen gebruik maken van ons laboratorium, dan dient u bloed af te nemen in een Na-citraat buisje en het plasma af te centrifugeren 4500-5000 rpm. U kunt het citraatplasma naar ons op sturen bij voorkeur via onze koerierdienst, maar eventueel via de post.