Cellen HPF

Erythrocyten

De aanwezigheid van erythrocyten hangt vooral af van de concentratie van het monster, en de tijd tussen urine opvangen en het sediment onder de microscoop bekijken.
Verse erythrocyten hebben een rode of geelachtige kleur ( zie onderste plaatje). Oudere cellen resulteren in een bleke of kleurloos voorkomen wanneer hemoglobine uit de cellen treedt. ( bovenste plaatje)
In verse monsters met SG van 1.010-1.020, hebben erythrocyten een normale ovale vorm (bovenste paneel). In meer geconcentreerd urines (> 1.025), hebben erythrocyten de neiging te krimpen en worden weergegeven als kleine, gekartelde cellen, (doornappels) (onderste plaatje). 
In meer verdunde monsters, hebben ze de neiging te zwellen. Bij SG <1.008 en / of hoge alkalische pH, is lysis van de rode cellen mogelijk. Gelyseerde rode cellen verschijnen als doorzichtige "spoken", en worden vrijwel onzichtbaar.
Erythrocyten tot 5/HPF (High Power Field 10 x 40 te vergroten) worden algemeen beschouwd als normaal. Verhoogde erythrocyten in de urine kan worden veroorzaakt door bloeding, ontsteking, necrose, trauma, neoplasie.
De methode van inzameling moet worden meegenomen bij het interpreteren van het urinesediment. Een catheterisatie kan een bloeding induceren.

Leucocyten

Leucocyten (WBC) worden in kleurloze urine sedimenten meestal weergegeven als ronde, granulaire cellen die 1,5-2,0 maal de diameter van erythrocyten hebben. De details van de nucleaire vorm is vaak moeilijk te onderscheiden, vooral als het monster niet vers is. Leucocyten in de urine zijn meestal neutrofielen. Het kleuren van een aan de lucht gedroogd sediment uitstrijkje met een hematologische kleuring (MGG van May Grunwald Giemsa) is soms nuttig voor meer specifieke identificatie. Zoals erytrocyten, lyseren leucocyten in zeer verdunde of hoog alkalische urine.
WBC tot 5/HPF zijn algemeen geaccepteerd als normaal. Grotere aantallen (pyurie) duiden in het algemeen op de aanwezigheid van een ontstekingsproces ergens langs de loop van de urinewegen (of urogenitale tractus in spontaan opgevangen urine).
Pyurie wordt vaak veroorzaakt door urineweginfectie, vaak kunnen bacteriĆ«n worden gezien in het sediment. 

Plaveiselepitheel

Plaveiselepitheelcellen zijn de grootste cellen die aanwezig kunnen zijn in de normale urinemonsters. Ze zijn dunne, platte cellen, meestal met een hoek-of onregelmatige omtrek en een kleine ronde kern. Ze kunnen aanwezig zijn als losse cellen of in verschillende groottes clusters. De epitheelcellen in het bovenste plaatje zijn ongekleurde, die in het onderste plaatje zijn gekleurd op basis van Sedi-Stain.

Plaveilselepitheelcellen zijn algemeen voorkomend in lage aantallen in spontane opgevangen monsters en vertegenwoordigen in het algemeen besmetting van de genitale tractus. Hun belangrijkste betekenis is als een indicator van deze besmetting.

Veel honden met plaveiselepitheel metaplasia van de prostaat, als gevolg van hetzij exogene oestrogenen of Sertoli cell tumor, hebben zeer grote aantallen plaveiselepitheel cellen in de urine.

Overgangsepitheel

Overgangsbepalingen epitheliale cellen afkomstig uit het nierbekken, ureters, urineblaas en / of urethra. Hun omvang en vorm is afhankelijk van de diepte van de oorsprong in het slijmvlies. Meestal zijn het ronde of veelhoekige; minder peervormig of staart-vormig. Ze zijn over het algemeen iets kleiner en gladder in omtrek dan plaveilselepitheelcellen, maar groter dan WBC. Zij kunnen vettige insluitsels ontwikkelen, als ze degenereren in oudere exemplaren (pijl bovenste plaatje).
In schone verzamelde normale monsters, zijn overgangs-cellen weinig aanwezig, ze zijn vaak te zien als enkele cellen of kleine clusters (pijl, onderste deel, Sedi-Stain).

Monsters verzameld door katheter bevatten soms grote vellen van cellen, geschraapt tijdens passage van de katheter. Ontstekingen veroorzaken hyperplasie van de urinewegmucosa, grotere aantallen / clusters kunnen voorkomen. In dergelijke gevallen, kan differentiatie van neoplastische cellen moeilijk zijn.