Proteïnurie

Het berekenen van de Eiwit/ Kreatinine ratio in de urine 

(ook wel afgekort als UPC=Urinary Protein/Creatinine)

De beste manier van urine E/K ratio berekenen is als beide factoren in dezelfde eenheid staan.
In sommige (meestal buitenlandse) laboratoria wordt zowel Eiwit als Kreatinine weergegeven in mg/dl. Die getallen kunnen dus zo onder elkaar gezet worden en dan wordt als referentie aangehouden: 

<1 (bij “normale” dieren), 
<0.5 (bij honden-nierpatiënten), 
< 0.4 (bij katten-nierpatienten) 
**zie ook Lees G.E, et al, J Vet Intern Med. 2005 May-Jun;19 (3):377-85 

Eiwit in g/L en Kreatinine in umol/L

Nu kunt u die getallen precies (laten) omrekenen.
En [eiwit in g/L] vermenigvuldigen met 100 geeft [eiwit in mg/dl].
Dan [kreatinine in umol/L] delen door 88.4 geeft [kreatinine in mg/dl].
Je houdt dan dezelfde referentiewaarden als hierboven vermeld. 

Berekening urine Eiwit / Kreatinine ratio

Eiwit x 100 / (Kreat/88.4) = (Eiwit x 100) x (88.4/Kreat) = (Eiwit x 8840/Kreat)

Dus de ratio is (Eiwit x 8840)/Kreat

Referentiewaarden

<1 (bij “normale” dieren), 
<0.5 (bij honden-nierpatiënten), 
< 0.4 (bij katten-nierpatienten) 
**zie ook Lees G.E, et al, J Vet Intern Med. 2005 May-Jun;19 (3):377-85