Bloedafname en buistypen

Gratis en snel transport diagnostisch materiaal

Ook u kunt gebruik maken van onze ophaaldienst.

Welke afnamebuis moet ik prikken?

Hieronder vindt u een overzicht van materialen met enkele aandachtspunten per buistype voor uw diagnostische bepalingen bij het UVDL.

Algemeen

  • Voorkom in vitro hemolyse.
  • Laat het dier vasten om lipemische monsters te voorkomen. Vul bloedbuisjes met het juiste volume!
  • Meng het monster direct met het anticoagulant door het enkele malen voorzichtig te zwenken.
  • Scheidt het plasma/serum van de cellen vóór het verzenden om te voorkomen dat intracellulaire bestanddelen in het plasma of serum komen tijdens transport en opslag (vb. K+, LDH).

Citraat (blauw)

Ideaal voor: stollingsonderzoek

Werking anticoagulant: wegvangen Ca2+ en andere bivalente kationen. Dit effect is omkeerbaar door toevoeging van een overmaat aan calcium voor stollingsonderzoek.

Opmerkingen: uit een stabiliteitsonderzoek op het UVDL is gebleken dat transport van niet-gekoelde monsters niet tot een andere klinische beslissing leidt binnen 48 uur m.b.t. PT, APTT, fibrinogeen en antithrombine. Hiervoor dient u bloed af te nemen in een Na-citraat buisje, plasma af te centrifugeren en naar ons op te sturen (bij voorkeur via onze koeriersdienst, maar eventueel via de post).

Let op! Ondervulde buizen geven vals verhoogde stollingstijden door verdunning van het monster met citraat.

EDTA (paars)

Ideaal voor: hematologische bepalingen zoals Ht, reticulocyten, thrombocyten, leuko’s en differentiatie, maar ook voor de Coomb’s en bloedgroepbepaling.

Werking anticoagulant: wegvangen Ca2+ en andere bivalente kationen.

NIET voor: calcium, elektrolyten o.a. door toevoeging van kalium in K2/3-EDTA. Voorkom contaminatie van serum en heparine monster met EDTA. Dit kan plaatsvinden als er met een naald door de stop geprikt wordt om de buis te vullen.

Opmerkingen: Vul een EDTA buis met het juiste volume. Voor Ht, leuko’s en differentiatie altijd én EDTA én een bloeduitstrijkje opsturen.

Heparine (groen)

Ideaal voor: klinisch chemische bepalingen, bijvoorbeeld: ureum, natrium, totaal calcium, AST.

Werking anticoagulant: versterken antithrombine

Opmerkingen: het monster kan direct gecentrifugeerd en afgepipetteerd worden.

NaF (grijs)

Ideaal voor: glucose (indien het bloed niet binnen een uur kan worden afgedraaid) en lactaat.

Anticoagulant: bv. heparine kan zijn toegevoegd. Natriumfluoride remt enzymen van de glycolyse, zodat het verbruik van glucose en de vorming van lactaat stopt.

NIET voor: meetmethoden, die berusten op enzymatische bepalingen.

Serum (rood)

Ideaal voor: TE, albumine, eiwitspectrum.

Geen anticoagulant toegevoegd, soms materiaal om stolling te versnellen.

Opmerkingen: laat het monster minimaal 30 minuten staan voor centrifugeren en afpipetteren. Dit voorkomt vorming van geleiachtig materiaal door ‘nastolling’.