ACTH paard

* Referentiewaarden Andy Durham

Richtlijn ACTH bepaling

  1. Neem een bloedmonster af (plastic EDTA-buis)
  2. Bewaar het bloedmonster altijd koel
  3. Centrifugeer zo snel mogelijk en pipetteer het plasma af

Verzend het gekoelde of ingevroren plasma naar het UVDL. 
Let op: verstuur geen haemolytische samples. Haemolyse heeft invloed op het resultaat.

Referentiewaarden Andy Durham* 
Positief boven 
·       November - juli            >29 pg/ml* (>6,7 pmol/L)
·       Augustus - oktober       >47 pg/ml* (>10,5 pmol/L)

N.B. Gebruik de referentiewaarden aangegeven door het laboratorium

Toelichting 
·       EDTA bloed kan op elk moment van de dag worden afgenomen 
·       Plasma koelen of invriezen
·       Volbloed NIET invriezen

Voor meer informatie over verzenden en bepalingen kunt u contact met UVDL (Jos Vossen): 030-253 3911

*Andy E. Durham, Kerstin Fey, Cathy McGowan, Youssef Tamzali, Han van der Kolk. Dealing with Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (Equine Cushing’s Disease) in Equine Practice. Recommendation formulated as a consensus view, 2012

Aangeboden door: Academisch Biomedisch Centrum
Aangeboden voor: extern