ACTH paard

* Referentiewaarden Andy Durham

Richtlijn ACTH bepaling

  1. Neem een bloedmonster af (plastic EDTA-buis)
  2. Bewaar het bloedmonster altijd koel
  3. Centrifugeer zo snel mogelijk en pipetteer het plasma af

Verzend het gekoelde of ingevroren plasma naar het UVDL. 
Let op: verstuur geen haemolytische samples. Haemolyse heeft invloed op het resultaat.

Referentiewaarden Andy Durham* 
Positief boven 

  • November - juli            >29 pg/ml* (>6,7 pmol/L)
  • Augustus - oktober       >47 pg/ml* (>10,5 pmol/L)

N.B. Gebruik de referentiewaarden aangegeven door het laboratorium

Toelichting 

  • EDTA bloed kan op elk moment van de dag worden afgenomen 
  • Plasma koelen of invriezen
  • Volbloed NIET invriezen

Voor meer informatie over verzenden en bepalingen kunt u contact met UVDL (Ing. J. Wolfswinkel): 030-2532892

*Andy E. Durham, Kerstin Fey, Cathy McGowan, Youssef Tamzali, Han van der Kolk. Dealing with Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (Equine Cushing’s Disease) in Equine Practice. Recommendation formulated as a consensus view, 2012


Aangeboden door: Academisch Biomedisch Centrum
Aangeboden voor: extern