Voor het open access publiceren van een artikel (of boek) worden vaak kosten berekend door de uitgever (de Publication Fee of Article Processing Charge - APC).

Stel uzelf de volgende drie vragen over de financiering van uw open access publicatie.

Zijn er afspraken met de uitgever over financiering?

In het beste geval valt de uitgever waarbij u publiceert binnen een Big Deal, u betaalt dan doorgaans geen kosten voor uw open access publicatie. Hiernaast heeft de universiteitsbibliotheek bij een aantal uitgevers kortingen bedongen.

Big Deals

De VSNU (Vereniging van universiteiten) heeft met de diverse grote uitgevers afspraken over open access gemaakts: de Big Deals. Binnen de Big deals vallen grote digitale tijdschriftpakketten die door veel Nederlandse universiteiten worden aangeschaft.

Bij (een selectie van) tijdschriften van de volgende uitgevers publiceert u kosteloos open access artikelen:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier
 • Emerald
 • Karger
 • Lippincott Williams & Wilkins
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • Sage
 • Springer (zie ook de korting op SpringerOpen tijdschriften)
 • Taylor & Francis
 • Walter de Gruyter
 • Wiley

Bekijk informatie over landelijke open access overeenkomsten inclusief een actuele lijst van tijdschriften binnen deze deals.

KORTINGEN

Biomed Central

Auteurs krijgen 15% korting op de kosten voor publicatie in een van de bijna 300 open access tijdschriften van Biomed Central. De korting wordt automatisch verrekend door de uitgever. Meer informatie over deze korting op de website van Biomed Central

BMJ Journals en Case Reports

Auteurs krijgen 25% korting op de kosten voor publicatie. De korting wordt automatisch verrekend door de uitgever.

Microbiology Society

Auteurs krijgen 15% korting op de kosten voor publicatie in een van de tijdschriften van de Microbiology Society en zelfs 50% korting op de kosten voor publicatie in JMM Case Reports. Meer informatie op de website van Microbiology Society


Springer

Auteurs krijgen 15% korting op de kosten voor publicatie in een van de meer dan 200 volledige open access tijdschriften van Springer. De korting wordt automatisch verrekend door de uitgever. Meer informatie over deze korting op de website van Springer

Vergoedt de onderzoeksfinancier mijn publicatie?

Open Access financiering door NWO

De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) financiert open access publicaties van:

 • Artikelen in een volledig open access, peer reviewed tijdschrift
 • Peer reviewed boeken of monografieën bij wetenschappelijke uitgevers of in wetenschappelijke reeksen

Let op: er geldt een maximum van €6,000 per onderzoeksproject en u kunt tot 6 maanden na publicatie vergoeding vragen.

Bekijk meer informatie over het stimuleringsfonds van NWO.

Open Access financiering door EU

Horizon2020

Het Horizon2020 project van de Europese Commissie vergoedt de volgende open access publicaties:

 • Artikelen in volledig open access tijdschriften
 • Artikelen in hybride tijdschriften
 • Monografieën

Let op: de kosten worden alleen vergoed gedurende de looptijd van het project. Er is geen maximum bedrag vastgesteld, maar de kosten moeten wel passen binnen de begroting van het project.

Meer informatie over Horizon2020 van de Europese commissie

Seventh Framework Programme (FP7)

Het FP7 van OpenAire vergoedt de volgende open access publicaties (na afloop van het project):

 • Artikelen in een volledig open access tijdschrift
 • Open access boeken

Let op: de publicatiekosten worden tot twee jaar na afloop van het project vergoed en er geldt een maximum van drie publicaties per project

Lees meer over FP7 van OpenAire.

Kan ik het open access fonds van de Universiteit Utrecht gebruiken?

U kon tot en met 2016 een beroep doen op het Open Access Fonds van de Universiteit Utrecht. Op dit moment is nog niet bekend of het OA fonds in 2017 wordt voortgezet. Tot nader order worden facturen voor open access publiceren nog verwerkt en worden 50% van die kosten vergoed aan de faculteit/afdeling waar de (corresponderende) auteur werkzaam is.

Zodra hier meer over bekend is zullen wij u daarover informeren. Heeft u vragen? Mail naar bibliotheek@uu.nl.

Open Access Fonds aanvragen

U vraagt een vergoeding aan door het Open Access Fonds formulier in te vullen (inclusief scan van factuur). Als uw aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoet, wordt 50% van de kosten vergoed aan de faculteit/afdeling waar de (corresponderende) auteur werkzaam is. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Let op: uitbetaling uit het Open Access Fonds gebeurt achteraf, de factuur moet eerst betaald zijn.

Voorwaarden Open Access Fonds UU

 • De corresponderende auteur werkt bij de Universiteit Utrecht of het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
 • U krijgt geen publicatiesubsidie van de NWO of andere partijen.
 • U publiceert in een volledig open access en kwalitatief betrouwbaar tijdschrift. Het tijdschrift staat in de Directory of Open access Journals (DOAJ).
 • Open access boeken moeten voldoen aan de eisen in de Directory of Open access Books (DOAB). Dit houdt in dat het boek is gepubliceerd onder een open accesslicentie (zoals een Creative Commonslicentie) en er peer review is geweest vóór de publicatie.
 • De full text van de publicatie moet zo snel mogelijk na verschijning in de Utrecht University Repository worden geplaatst.

Vragen over Open Access Fonds

Heeft u vragen? Mail naar bibliotheek@uu.nl.