Bibliotheekdiensten ter ondersteuning onderwijs op afstand

Veel bronnen en leermiddelen open beschikbaar tijdens coronacrisis

Wereldwijd zijn universiteiten in gesprek met grote uitgeverijen om te kijken of zij hun wetenschappelijke literatuur, maar ook hun leermiddelen, (die beide vaak achter een pay-wall staan, of restricties hebben in het gebruik) open beschikbaar willen maken tijdens deze coronacrisis. Verschillende uitgeverijen en leveranciers geven hier gehoor aan en stellen hun tijdschriften, artikelen en leermiddelen open voor iedereen. Zo zijn veel textbooks plus de eventueel bijbehorende onderwijsmaterialen nu zonder beperkingen als ebook beschikbaar. Op de website van SURF vindt u een overzicht van de initiatieven. Heeft u behoefte aan digitaal beschikbaar materiaal of publicaties voor bij uw onderwijs? Neem contact op via bibliotheek@uu.nl.

Lesmateriaal delen via de UU educational repository Figshare

Figshare is een platform (door de Universiteit Utrecht beheerd) dat alle UU docenten kunnen gebruiken om onderwijsmaterialen te uploaden. Deze kunt u vervolgens ofwel open publiceren ofwel via een privélink delen met wie u maar wilt. Specifiek handig is de mogelijkheid om een collectie samen te stellen en met één link een verzameling van onderwijsmaterialen te kunnen delen met uw studenten en collega’s.

Zet de online resources van de bibliotheek in om studenten te leren omgaan met (wetenschappelijke) bronnen

De universiteitsbibliotheek heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in online resources. Er is nu een modulaire online training (Compass) waarin studenten zelf met opdrachten aan de slag kunnen. Per goed doorlopen module verdienen ze een badge. Daarnaast hebben we ook LibGuides met extra informatie over allerhande onderwerpen waar u als docent zo min mogelijk kostbare tijd aan kwijt wilt zijn.

Online onderwijs en auteursrecht

Het onderwijs volledig online aanbieden levert veel nieuwe vragen op over auteursrechtenkwesties. Op de site van het Auteursrechtinformatiepunt vindt u een handig overzicht met tips om op een verantwoorde manier gebruik te maken van online bronnen in uw onderwijs. Mocht u hulp nodig hebben, neem contact met ons op via bibliotheek@uu.nl.