PubMed is een uitgebreide zoekmachine op het gebied van de biomedische wetenschappen en wordt gemaakt en onderhouden door de United States National Library of Medicine (NLM). De zoekmachine bevat literatuurreferenties vanaf 1946 en wordt dagelijks bijgewerkt.

Wat vindt u in PubMed?

  • 27 miljoen verwijzingen naar biomedische literatuur
  • 5600 life science tijdschriften uit 80 verschillende landen (Nederlandse tijdschriften zijn slecht vertegenwoordigd)
  • Een lijst met de meest recente publicaties in veel gelezen tijdschriften, zoals Nature, PLos One en Science

UBU-link

Als u via de zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek inlogt op PubMed, vindt u naast elke referentie de UBU-link, die u informatie verschaft over de (full text) beschikbaarheid van de publicatie in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Is de publicatie niet digitaal beschikbaar? Dan wordt u via de catalogus naar de papieren versie geleid.

UBU-link

Handige hulpmiddelen in PubMed

PubMed biedt een aantal tools om efficiënte zoekacties mogelijk te maken, bijvoorbeeld:

  • Clinical Queries, een vooraf ingesteld zoekfilter dat de resultaten beperkt tot drie specifieke klinische onderzoeksgebieden
  • MeSH-termen: elke referentie in PubMed wordt voorzien van trefwoorden (MeSH staat voor Medical Subject Headings). Met deze trefwoordenlijst zoekt u direct in PubMed. Ook helpt deze lijst u synoniemen te vinden, uw zoekactie uit te breiden of juist te verfijnen.
  • Single Citation Matcher om een al bekend artikel te vinden, bijvoorbeeld uit een literatuurlijst. Slechts met een paar gegevens (bijvoorbeeld tijdschrifttitel, jaargang, paginanummer) vindt u de desbetreffende publicatie.

Meer informatie