Google Books is een zoekmachine met miljoenen boeken. U kunt Google Books gebruiken om breed te zoeken naar boeken waar een bepaald onderwerp in voorkomt. 

Wat vindt u in Google Books?

Met Google Books kunt u boeken lezen en downloaden. Als er geen auteursrechten op het boek rusten of als de uitgever toestemming heeft verleend, kunt u een voorbeeld van het boek bekijken en in sommige gevallen de gehele tekst inzien.

Gebruik Google Books voor:

 • Boeken over onderwerpen ontdekken, want u zoekt met Google Books in de volledige tekst van boeken.
 • Volledige boeken lezen als daar geen rechten (meer) op rusten.
 • (delen van) Nieuwere boeken lezen waar nog wel rechten op zitten en die u elders niet vindt. Soms kunt u het benodigde hoofdstuk inzien.  

Zoeken in Google Books

Zoeken in Google Books werkt net als zoeken in de Google zoekmachine. Uitgebreide informatie over zoeken en tools vindt u in de helpfunctie. Hier kunt u ook doorklikken naar advanced search voor uitgebreidere zoekmogelijkheden. 

Van lang niet alle boeken toont Google de gehele tekst of het deel dat jij nodig hebt.

Een boek vanuit Google Books inzien

Hoe kunt u een boek vanuit Google Books inzien?

 • Door de titel  in te voeren in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht; 
 • U klikt onder 'Get this book in print' indien aanwezig de link 'Find in a library' aan. U komt dan in WorldCat. Daar kunt u zien waar het boek (of e-book) aanwezig is (helaas werkt dit niet altijd, omdat sommige uitgevers deze link blokkeren);
 • U kunt het boek opzoeken in PiCarta om te zien of het elders in Nederland beschikbaar is;
 • Door een aanschafsuggestie in te dienen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Weergave in Google Books

Elk boek bevat een pagina “Over dit boek” met algemene bibliografiegegevens, zoals titel, auteur, publicatiedatum, aantal pagina's en onderwerp. Met deze gegevens kunt u makkelijk referenties en verwijzingen maken. 

In de lijstweergave van de zoekresultaten staat aangegeven welke weergave getoond wordt. Daarbij zijn er vier mogelijkheden:

 • Volledige weergave: U kunt de gehele tekst bekijken; meestal betreft het gescande boeken uit bibliotheken waar geen auteursecht meer op rust. 
 • Gedeeltelijke weergave: Als de uitgever of auteur toestemming heeft gegeven, kunt u een beperkt aantal pagina's van het boek bekijken. 
 • Fragmentweergave: Deze weergave bevat informatie over het boek, met een paar fragmenten (een paar zinnen met de zoekterm in context). 
 • Geen voorbeeld beschikbaar: U kunt alleen de titelbeschrijving van het boek bekijken. Als u wel een precieze titel heeft kunt u nog kijken in Worldcat om te achterhalen welke bibliotheek het heeft.                                                                                                                                  

Meer weten over google books?