Collectie Genderstudies

Op deze pagina vindt u informatie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht over het vakgebied en de collectie Genderstudies.

Contactpersoon

Hoe zoek ik in de collectie?

  • Boeken en tijdschriften kunt u opzoeken in WorldCat, e-journals in de lijst digitale tijdschriften
  • Women’s  studies international: een internationale bibliografie. Bevat verwijzingen naar o.a. boeken en tijdschriftartikelen, vanaf 1972.
  • Collecties bij Atria (voorheen Arletta), kennisinstituut voor emancipatie en vrouwenstudies.
  • Tips, achtergronden & training in het zoeken naar wetenschappelijke informatie vindt u in LibGuides
alle Zoeksystemen Genderstudies
Zoeksystemen per vakgebied

Enkele collecties hebben specifieke rubrieken die van belang zijn voor Genderstudies.

  • ALG: 02.60 (genderstudies)
  • ALW: 17.75 (literatuurwetenschappelijke benaderingswijzen), hierbinnen: 27 (feministische benaderingswijzen); 29 (postkolonialisme)
  • ATW: 17.21 23 (monolinguale sociolinguistiek: taal en sekse)
  • ETH: sectie B (bio-ethiek) en C (humane bio-ethiek)
  • GES: aspect e (sociale geschiedenis)
  • KUN: 20.03 23 (Methoden en technieken: genderstudies/feministische kunstgeschiedschrijving); 20.10 22 (Kunst en maatschappij: genderstudies/feministische kunstbeoefening)

Waar vind ik de collectie?

De publicaties die voor dit gebied worden aangeschaft staan verspreid over verschillende collecties in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (Geesteswetenschappen), maar ook in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park (bij Sociale wetenschappen).

Aanschafwens?

U kunt een aanschafwens indienen via het formulier.

Praktische vragen

Heeft u vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Vragen over lenen, verlengen, reserveren? Is er een storing? Heeft u een klacht of suggestie?

Heeft u een vraag over lenen? Vermeld dan uw lenerspasnummer.