Online toegang voor gasten

Als gast heeft u in de Universiteitsbibliotheek toegang tot digitale wetenschappelijke bronnen. Vanaf andere locaties heeft u geen toegang.

Het gast-Solis-id

Om een gast-Solis-id aan te maken vult u dit formulier in. U kunt dit vooraf, maar ook in de bibliotheek invullen. Hierna kunt u bij de servicebalie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs uw gast-Solis-id laten activeren. U krijgt na het activeren een e-mail om een wachtwoord te maken bij uw gast-Solis-id.

Als u in de bibliotheek bent, krijgt u met uw gast-Solis-id, vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone toegang tot:

  • Online bronnen en zoeksystemen wanneer u binnen de bibliotheek bent.
  • Alle printfaciliteiten van de UU.
  • Het wifi-netwerk Eduroam (als u niet via uw eigen onderwijsinstelling al Eduroam heeft).

U wordt verzocht uw eigen eigen laptop, tablet of smartphone mee te nemen. 

Open access bronnen

Buiten de bibliotheek heeft u enkel toegang tot open access bestanden en tijdschriften.

Voor overige bronnen, zoals e-books, heeft u geen toegang als u niet op een van de locaties van de bibliotheek bent.

Eduroam

U hebt een inlogcode ('Solis-id') nodig om via Eduroam onze online bronnen en zoeksystemen te raadplegen.

Geen toegang buiten locaties van de Universiteit Utrecht

Als gast heeft u buiten locaties van de Universiteit Utrecht geen toegang tot (niet open-access) publicaties en e-books.