DataverseNL

Via Dataverse kunt u datasets archiveren en publiceren.

Deze dienst wordt beheerd door de Universiteitsbibliotheek en beheerd door DANS (Data Archiving Networked Services).

Online opslaan en beheren van verschillende soorten data

  • DataverseNL is bedoeld voor het archiveren en publiceren van onderzoeksdata op verschillende organisatieniveaus (bijvoorbeeld faculteiten, instituten, onderzoeksgroepen, projecten) binnen universiteiten in Nederland.
  • DataverseNL biedt de mogelijkheid een grote verscheidenheid aan digitale wetenschappelijke data, van welk bestandsformaat dan ook, op een veilige en duurzame wijze in een online omgeving op te slaan en te delen, met een maximum van 2 GB per file.
  • Door uw onderzoeksdata te ontsluiten via DataverseNL voldoet u aan de eisen van financiers en het Universitair Beleidskader Onderzoeksdata.
  • Voor het opslaan van (privacy) gevoelige data is DataverseNL niet geschikt.

Gebruik van DataverseNL

DataverseNL is op iedere computer en plaats online te raadplegen en inloggen doet u met uw Solis-ID. Als onderzoeker van de Universiteit Utrecht kunt u op twee manieren gebruik maken van DataverseNL.

  • In uw facultaire dataverse kunt u, na inloggen, zelf eenvoudig een dataset creëren (zie deze handleiding). Na controle op volledigheid wordt de beschrijvende informatie hiervan door de administrateur van de facultaire dataverse gepubliceerd. Of de datafiles zelf dan ook openbaar zijn, of pas na aanvraag, is aan u zelf.
  • U kunt binnen uw facultaire dataverse een eigen dataverse voor uw organisatieonderdeel of project aanvragen. Dit kan gezien worden als een eigen repository, en is dan ook in eigen beheer. U bepaalt zelf wie er rechten heeft binnen uw dataverse om datasets te creëren, bewerken en publiceren, en wie toegang krijgt tot welk onderdeel van uw dataverse. Binnen elke dataverse is er de mogelijkheid om zelf extra beschrijvende metadata te vragen aan onderzoekers die daar een dataset creëren. Nog een interessante mogelijkheid: het plaatsen van een banner op de eigen dataverse en het opnemen in een website is mogelijk.

Naar uw dataset kunt u verwijzen met behulp van een persistente URL, waarmee de dataset permanent bereikbaar blijft. Door middel van de persistente URL in een data citatie kunnen anderen naar uw data verwijzen, zodat u de credits krijgt voor uw werk. Is uw dataset niet open en is het noodzakelijk dat reviewers wel toegang krijgen? Ook dit kan in DataverseNL.

Aanvragen en kosten

Een eigen dataverse binnen uw facultaire dataverse kunt u aanvragen via:info.rdm@uu.nl

Voor het creëren van een dataset in uw facultaire dataverse logt u in op https://dataverse.nl (met uw Solis-ID en bijbehorend wachtwoord) en u kunt direct aan de slag met het invullen van beschrijvende metadata, het uploaden van files, en aanbieden ter review (zie handleiding).

Voorlopig kunnen onderzoekers en docenten van de Universiteit Utrecht kosteloos gebruikmaken van DataverseNL. De dienst blijft in ieder geval gratis beschikbaar tot een data-omvang van 5 GB. Bij een grotere omvang kunnen er in de toekomst kosten in rekening worden gebracht, ter indicatie: rond de  €4,50 per GB per jaar.

Meer informatie

Hulp, informatie en assistentie wordt geboden door de Universiteitsbibliotheek. Neem contact op met één van de specialisten bij de Universiteitsbibliotheek of stel uw vraag via bibliotheek@uu.nl.