VKC’s zijn een combinatie van een online werkomgeving en een online bibliotheek die beheerd worden door een onderzoeksgroep. Ze worden veelal gebruikt om samen te werken en de resultaten van hun onderzoek te delen met anderen.

Wat biedt een VKC?

Een Virtueel Kennis Centrum is meer dan alleen een goed beveiligde werkomgeving. U kunt er onder andere:

  • met collega-onderzoekers uit binnen- en buitenland samenwerken in een gedeelde workspace
  • werken aan uw eigen documenten in uw persoonlijke workspace
  • planning van projecten bijhouden
  • evenementen, mededelingen en blogs van collega-onderzoekers bekijken en zelf toevoegen
  • (voorlopige) onderzoeksresultaten delen
  • relevante links uitwisselen
  • data opslaan en delen

Naast een afgeschermd gedeelte kent elk VKC een openbaar gedeelte, met bijvoorbeeld een overzicht van alle onderzoeksprojecten en toegang tot openbare (onderzoeks)gegevens en publicaties.

De Universiteitsbibliotheek bewaart alle gegevens en bewaakt de duurzaamheid (toegang en opslag) en biedt de expertise om het VKC vorm te geven, waardoor u zich kunt concentreren op de inhoud.

Interesse? Neem contact op met uw contactpersoon