Creative Commons en open access publiceren

In open access publiceren, anders dan in het traditionele publiceren, behoudt de auteur in de meeste gevallen het auteursrecht. U zult een Creative Commons (CC)-licentie moeten kiezen met daarin de voorwaarden vastgelegd waaronder uw publicatie door derden gebruikt mag worden.

De uitgever beperkt vaak de keuze van een CC-licentie, bijvoorbeeld alleen CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND. Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende vormen van de CC-licenties en wat de gevolgen zijn voor de verspreiding en het hergebruik van uw werk.

Om het delen en (her)gebruik van uw werk zo breed en snel mogelijk te laten verlopen, gaat de voorkeur uit naar de minst restrictieve licentie (CC-BY).

BY (Attribution)

Derden die uw werk op welke manier dan ook gebruiken moeten uw naam vermelden en aangeven of er veranderingen zijn aangebracht. Dit is onderdeel van alle licenties, behalve de CCO

ND (No Derivatives)

Derden kunnen alleen het oorspronkelijke exemplaar van uw werk kopiëren en verspreiden, niet de afgeleide vormen van uw werk.

Deze versie verbiedt derden bijvoorbeeld om:

  • Data die het resultaat zijn van textmining en datamining te delen
  • Een vertaling van uw werk te delen

NC (Non-Commercial)

Derden die uw werk gebruiken zoals vastgelegd in uw licentie mogen dat alleen voor non-commerciële doeleinden doen. Deze versie verbiedt derden bijvoorbeeld om:

  • Uw publicatie toe te voegen aan een bundel teksten over een bepaald onderwerp, te koop via Amazon
  • Data uit uw publicatie te plaatsen op een commerciële website

SA (Share Alike)

Derden kunnen alleen uw werk verspreiden als zij dat doen onder dezelfde voorwaarden. Deze versie verbiedt derden bijvoorbeeld om:

  • Uw werk te combineren met een ander werk onder een licentie met meer restricties

 

Meer informatie