Genderstudies is van oorsprong een interdisciplinair expertisegebied.

Hoe zoek ik in de collectie?

  • Boeken en tijdschriften kunt u opzoeken in de catalogus, e-journals in de lijst digitale tijdschriften. Bekijk de lijst met nieuwste aanwinsten.
  • Women’s  studies international: een internationale bibliografie. Bevat verwijzingen naar o.a. boeken en tijdschriftartikelen, vanaf 1972.
  • Collecties bij Atria (voorheen Arletta), kennisinstituut voor emancipatie en vrouwenstudies.
  • Tips, achtergronden & training in het zoeken naar wetenschappelijke informatie vindt u in LibGuides

Enkele collecties hebben specifieke rubrieken die van belang zijn voor Genderstudies.

  • ALG: 02.60 (genderstudies)
  • ALW: 17.75 (literatuurwetenschappelijke benaderingswijzen), hierbinnen: 27 (feministische benaderingswijzen); 29 (postkolonialisme)
  • ATW: 17.21 23 (monolinguale sociolinguistiek: taal en sekse)
  • ETH: sectie B (bio-ethiek) en C (humane bio-ethiek)
  • GES: aspect e (sociale geschiedenis)
  • KUN: 20.03 23 (Methoden en technieken: genderstudies/feministische kunstgeschiedschrijving); 20.10 22 (Kunst en maatschappij: genderstudies/feministische kunstbeoefening)

Waar vind ik de collectie?

De publicaties die voor dit gebied worden aangeschaft staan verspreid over verschillende collecties in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (Geesteswetenschappen) zie plattegrond, maar ook in de Universiteitsbibliotheek Uithof (bij Sociale wetenschappen), zie de plattegrond.

Aanschafwens?

U kunt een aanschafwens indienen via het formulier.

Wie gaat er over deze collectie?

Telefoon: 064 446 4444
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Informatie-/collectiespecialist

Praktische vragen

Heeft u vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Vragen over lenen, verlengen, reserveren? Is er een storing? Heeft u een klacht of suggestie?

Heeft u een vraag over lenen? Vermeld dan uw lenerspasnummer.