U vindt literatuur over o.a. de volgende onderwerpen: theorie, methoden en technieken van de communicatiewetenschap, verbale en nonverbale communicatie, massacommunicatie en massamedia.

Hoe zoek ik in de collectie?

Zoeksystemen meer informatie

Andere relevante zoeksystemen zijn Taalwetenschap, Nederlands, Theater, Film en Televisiewetenschappen.

Andere relevante collecties voor dit vakgebied

Dvd's en games

Ter ondersteuning van het onderwijs over theater, film, televisie en media, is er een collectie Audio-visueel, met dvd's (speelfilms, documentaire, televisieseries) en games.

Waar vind ik de collectie?

Aanschafwens?

U kunt een aanschafwens indienen via het formulier.

Wie gaat er over deze collectie?

  • Collectie Communicatie en Informatiewetenschap: Jan de Boer
Telefoon: 062 486 5991
Vakspecialist Sociale Wetenschappen

Praktische vragen

Heeft u vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Vragen over lenen, verlengen, reserveren? Is er een storing? Heeft u een klacht of suggestie?

Heeft u een vraag over lenen? Vermeld dan uw lenerspasnummer.