Scriptie uploaden

Scripties en onderzoeksverslagen van de meeste opleidingen van de Universiteit Utrecht worden opgenomen in het digitaal scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek. Op deze pagina enkele algemene richtlijnen, maar ook de aanvullende eisen of afwijkende procedures van enkele faculteiten. 

Scriptie aanleveren algemeen

 • Uploaden doe je via Scripties Online.
 • Upload de definitieve versie, dus zonder commentaren en/of markeringen.
 • Het standaardformaat is onbeveiligde PDF. Alleen dan is duurzame toegankelijkheid gegarandeerd. Kies je liever voor een ander formaat, vraag dan naar de mogelijkheden via bibliotheek@uu.nl.

Scriptie aanleveren, informatie per opleiding

Informeer bij je scriptiebegeleider of studiepunt of er in jouw opleiding specifieke regels voor theses gelden.

 • Diergeneeskunde: zie de specifieke instructie voor het uploaden van masterthesis Paard, Gezelschapsdieren of Landbouwhuisdieren
 • Geesteswetenschappen: eigen informatie over scripties
 • Geowetenschappen: voeg trefwoorden (maximaal 10) en een samenvatting toe, in de taal van de thesis.
 • Sociale wetenschappen: lees de instructie over het uploaden van de masterthesis
Scripties & Auteursrecht

Wanneer je een scriptie uploadt in het Scriptiearchief van de Universiteit Utrecht sta jij ervoor in dat er geen auteursrechten zijn geschonden in je thesis. Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele inbreuk op het auteursrecht

Wordt je scriptie openbaar toegankelijk?
 • Uitgangspunt is dat theses/ scripties / onderzoeksverslagen in het archief vrij toegankelijk zijn
 • Er kunnen echter redenen zijn om de inhoud van je scriptie niet openbaar te maken. Bespreek dit met je docent of begeleider. In dat geval kun je kiezen voor een (tijdelijk of permanent) embargo: alleen je naam, de titel, jaar, faculteit en de naam van je begeleider zijn dan zichtbaar
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer of mailadres in je scriptie
Wanneer verschijnt de scriptie in het archief?
 • Je scriptie wordt zichtbaar na de datum van afstuderen
 • Heb je samen met iemand anders een thesis geschreven, dan zal deze beschikbaar komen na de datum waarop de eerste van de auteurs is afgestudeerd

Vragen?