Open Access Fonds

Wetenschappers aan de Universiteit Utrecht kunnen een beroep doen op het Open Access Fonds. U kunt, onder bepaalde voorwaarden, een volledige vergoeding krijgen voor de kosten van uw open access-publicatie.

Open Access Fonds 2022 - Volledige vergoeding 

In 2022 is het Open Access Fonds uitgebreid. Het fonds vergoedt nu de volledige kosten voor publicatie van artikelen in een volledig open access tijdschrift. Voorwaarde hierbij is dat de article processing charge (APC) maximaal €2.500 mag bedragen. Voorheen was dit een vergoeding van 50% van de kosten voor de publicatie met een maximale vergoeding van 1.000 euro.  

Voorwaarden OA Fonds 2022

Met ingang van 1 januari 2022 worden vanuit het OA fonds de kosten voor open access vergoed voor:

 • Publicaties van auteurs van de Universiteit Utrecht zonder externe financiering (1e geldstroom)
 • Voor artikelen met een APC van maximaal 2.500 euro (excl. BTW) worden de volledige kosten vergoed. (Voor artikelen met een hogere APC dan 2.500 euro worden geen kosten vergoed.)
 • Voor open access boeken is een maximale vergoeding van 4.000 euro per boek beschikbaar.

Daarbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • U bent corresponderende auteur voor het artikel en werkzaam bij de Universiteit Utrecht of het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
 • U dient uw aanvraag met factuur zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 6 maanden na publicatie. De kosten worden vergoed aan de faculteit/afdeling waar u als corresponderende auteur werkzaam bent.
 • Voor tijdschriftartikelen: Het tijdschrift staat in de Directory of Open Access Journals.
 • Voor boeken: U publiceert een open access boek bij een uitgeverij die is opgenomen in de Directory of Open Access Books.

Uit het Open Access Fonds worden geen kosten vergoed voor:

 • Artikelen en hoofdstukken in hybride (dat wil zeggen niet-volledig open access) publicaties.
 • Dissertaties.
 • Niet-OA gerelateerde kosten zoals bijv. page charges en colour charges.
 • Publicaties die voortkomen uit externe onderzoeksfinanciering (bijv. NWO, EC, ERC) komen niet in aanmerking, omdat deze uit projectgelden kunnen worden gefinancierd.

Open Access Fonds aanvragen

U vraagt een vergoeding aan door het Open Access Fonds formulier in te vullen (inclusief scan van factuur). Als uw aanvraag aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt 100% van de kosten vergoed aan de faculteit/afdeling waar de (corresponderende) auteur werkzaam is.  U ontvangt hiervan een bevestiging.

Voor de vergoeding van kosten voor open access boeken raden wij u aan om vooraf contact op te nemen met de bibliotheek.

Let op: uitbetaling uit het Open Access Fonds gebeurt achteraf en alleen aan onderdelen van de Universiteit Utrecht of het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

  Vragen over Open Access Fonds

  Heeft u vragen? Mail naar bibliotheek@uu.nl.