Ondersteuning Open infrastructuur

De Universiteit Utrecht zet in haar strategisch plan in op open science, waarin een optimale wisselwerking en samenwerking plaatsvindt tussen maatschappij en wetenschap. Open science is onlosmakelijk verbonden met open access: het open beschikbaarheid van onderzoeksresultaten. 

De UU streeft naar een publicatieklimaat waarin wetenschappelijke auteurs volledig open access (OA) publiceren. Het College van Bestuur heeft om deze ambitie te realiseren in 2022 een open access beleid aangenomen. Als onderdeel van dit beleid worden er investeringen gedaan in zogeheten open infrastructuur. Dit zijn diensten die open access publiceren en open wetenschappelijke communicatie ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van indexering, archivering en kwaliteit, onder voorwaarde dat deze non-profit werken en van goede wetenschappelijke kwaliteit zijn. De UU heeft vanaf 2022 structurele financiële middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van dergelijke infrastructuren.

De Universiteit Utrecht is trotse ondersteuner van de volgende initiatieven: