Zijn er kosten verbonden aan open access publiceren?

Het principe van open access, dat de lezer niet hoeft te betalen voor toegang tot wetenschappelijke informatie, betekent niet dat het vrij beschikbaar stellen van die informatie ook daadwerkelijk gratis is. Voor het open access publiceren van een artikel (of boek) worden vaak kosten berekend door de uitgever (de Publication Fee of Article Processing Charge - APC).

Of deze publicatiekosten door u als auteur moeten worden opgebracht, hangt af van de voorwaarden die gelden voor het tijdschrift waarin u wilt publiceren.
 

Soms zijn er geen open access publicatiekosten voor u

De praktijk leert dat auteurs van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht soms publicatiekosten zelf betalen terwijl dat niet nodig was geweest. Het loont daarom zeker de moeite om na te gaan wat voor uw publicatie het antwoord is op onderstaande vragen.
 

Vraag 1: Zijn er afspraken met de uitgever over financiering?

Big Deals
Wellicht valt het tijdschrift waarin u publiceert binnen een Big Deal. Dit zijn landelijke afspraken die door de VSNU zijn gemaakt met diverse grote uitgevers. Ze maken gratis open access publiceren mogelijk en/of bieden korting. Soms betreffen de afspraken alle tijdschriften van een uitgever, soms een selectie.

Kortingsafspraken Universiteit Utrecht
Naast de landelijke afspraken heeft de Universiteit Utrecht aparte afspraken gemaakt met een aantal uitgevers over kortingen op open access publiceren.

Waar moet u op letten bij het indienen van uw artikel?

Wat u moet doen om te kunnen profiteren van korting op open access publicatiekosten verschilt per uitgever en soms ook per tijdschrift.
Wat u altijd moet doen:

  • Vermeld als corresponderende auteur uw UU-mailadres
  • Vink de OA-optie aan tijdens het indienproces
     

De Open Access Journal Browser

De Open Access Journal Browser is een handig hulpmiddel om te zien in welke tijdschriften u als auteur van de Universiteit Utrecht gratis of met korting kunt publiceren.

Naar de Open Access Journal Browser

 

Vraag 2: Vergoedt de onderzoeksfinancier het open access beschikbaar stellen van mijn publicatie?

NWO
Voer de kosten voor open access publiceren op in uw projectaanvraag. Een voorwaarde voor vergoeding is dat u publiceert in een volledig open access tijdschrift.
Kijk hier voor alle informatie van NWO (scroll naar ‘Voorwaarden open access publicatie’).

Horizon2020
Het Horizon2020 project van de Europese Commissie vergoedt de publicatiekosten van de volgende open access publicaties:
- Artikelen in volledig open access tijdschriften
- Artikelen in hybride tijdschriften
Lees hier alle richtlijnen van Horizon2020.

De opvolger van Horizon2020 is Horizon Europe, het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie (O&I) voor de periode 2021-2027.

 

Soms zijn er wel publicatiekosten voor u

(als het antwoord op bovenstaande twee vragen nee is)

Kan ik het open access fonds van de Universiteit Utrecht gebruiken?
In bepaalde gevallen kunt u als wetenschapper aan de Universiteit Utrecht een beroep doen op het Open Access Fonds voor gedeeltelijke vergoeding van uw open access publicatiekosten.

Kijk hier voor alle informatie over het Open Access Fonds:

Open Access Fonds