Open Access Fonds

Wetenschappers aan de Universiteit Utrecht kunnen een beroep doen op het Open Access Fonds. U kunt soms een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de reeds gemaakte kosten van uw open access-publicatie.

Gedeeltelijke vergoeding

Uit het fonds wordt 50% van die kosten vergoed aan de faculteit/afdeling waar u als (corresponderende) auteur werkzaam bent en indien u aan de voorwaarden voldoet. Voor tijdschriftartikelen geldt per 1 juni 2018 een maximum vergoeding van 1.000 euro per artikel.

Heeft u vragen? Mail naar bibliotheek@uu.nl.

Open Access Fonds aanvragen

U vraagt een vergoeding aan door het Open Access Fonds formulier in te vullen (inclusief scan van factuur). Als uw aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoet, wordt 50% van de kosten vergoed aan de faculteit/afdeling waar de (corresponderende) auteur werkzaam is, met een maximum van 1.000 euro voor tijdschriftartikelen. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Voor de vergoeding van kosten voor open access boeken raden wij u aan om vooraf contact op te nemen met de bibliotheek.

Let op: uitbetaling uit het Open Access Fonds gebeurt achteraf en alleen aan onderdelen van de Universiteit Utrecht of het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Voorwaarden Open Access Fonds UU

  • U bent corresponderende auteur voor het artikel en werkzaam bij de Universiteit Utrecht of het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
  • U krijgt geen publicatiesubsidie van de NWO of andere partijen. Het fonds is alleen bestemd voor kosten gemaakt door de Universiteit Utrecht of het Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • U dient uw aanvraag met factuur zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 6 maanden na publicatie, in bij het Open Access fonds.
  • U publiceert in een volledig open access en kwalitatief betrouwbaar tijdschrift. Het tijdschrift staat in de Directory of Open access Journals (DOAJ).
  • U publiceert een open access boek dat voldoet aan de eisen in de Directory of Open access Books (DOAB). Dit houdt in dat het boek is gepubliceerd onder een open accesslicentie (zoals een Creative Commonslicentie) en er peer review is geweest vóór de publicatie.
  • U plaatst de full text van de publicatie zo snel mogelijk na verschijning in de Utrecht University Repository.

Vragen over Open Access Fonds

Heeft u vragen? Mail naar bibliotheek@uu.nl.