Waarom open access?

Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Een belangrijk doel hiervan is om onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd ten goede te laten komen aan de gehele samenleving. Dit principe wordt ook door de Nederlandse overheid onderschreven en de Universiteit Utrecht wil hierin voorop lopen. Open science en open access worden de norm in wetenschappelijk onderzoek.

Uit het Strategisch Plan 2016 - 2020:

De Universiteit Utrecht loopt binnen Europa voorop op het gebied van open science, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek haar rol in het bijdragen aan oplossingen voor complexe problemen beter kan leveren als kennis zo veel en zo snel mogelijk gedeeld wordt.

De Universiteit Utrecht maakt de resultaten van haar onderzoek publiek toegankelijk om zo beter bij te dragen aan de verspreiding en toepassing van deze kennis overal ter wereld. In 2020 geeft onze repository toegang tot alle publicaties van de universiteit. Utrechtse onderzoekers maken deel uit van interdisciplinaire communities waarbinnen het gebruikelijk is om data samen te verkrijgen, te analyseren en te delen.

Nationaal Plan Open Science (NPOS)

Open access valt binnen het bredere begrip open science, een benadering van het wetenschappelijke proces op basis van nieuwe manieren om kennis te verspreiden met behulp van digitale technologieën en nieuwe hulpmiddelen om samen te werken. In het Nationaal Plan Open Science kunt u lezen waarom en hoe hier in Nederland werk van wordt gemaakt.

Naar de UU open science website

Plan S

PlanS is een initiatief van achttien Europese onderzoeksfinanciers en drie charitatieve fondsen, gelanceerd in 2018, om de overgang naar 100% open access publiceren te versnellen. PlanS heeft betrekking op publicaties die zijn gefinancierd door de deelnemende onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw.

Vergroot uw research impact

Open access biedt vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, maakt het delen en verspreiden van resultaten van wetenschappelijk onderzoek makkelijker en zorgt er zo voor dat uw artikel vaker gelezen wordt. En hoe vaker uw artikel gelezen wordt, hoe groter de research impact.