Onderwijsmateriaal publiceren

Het delen van onderwijsmateriaal wordt steeds belangrijker. De Universiteitsbibliotheek Utrecht helpt docenten hiermee door een ondersteuning aan te bieden en te ontwikkelen voor het (open) delen van onderwijsmaterialen.

Binnen de Universiteit Utrecht wordt met veel inspanning van docenten onderwijsmateriaal ontwikkeld. Of het nu gaat om traditionele vormen als presentaties of om innovatievere vormen als e-modules: de hoeveelheid materiaal groeit. Sommige materialen, zoals e-lectures, worden centraal bewaard. Andere materialen staan op harde schijven of USB-sticks, waardoor hergebruik bemoeilijkt wordt terwijl dat wel tot de mogelijkheden behoort. De kwaliteit van het onderwijs stijgt namelijk als docenten niet telkens het wiel opnieuw hoeven uitvinden, kunnen leren van elkaars materialen en deze kunnen delen. Uitwisseling over de grenzen van de opleiding, faculteit, universiteit heen maakt kruisbestuiving en nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk.

De bibliotheek richt zich primair op wetenschappelijke output, maar we zien mogelijkheden om vanuit onze expertise bij te dragen aan het delen van onderwijsmateriaal. Daarom volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en nemen we deel aan de ontwikkeling van dienstverlening binnen de UU om docenten te informeren, adviseren en trainen in het FAIR delen van hun leermaterialen. Daarnaast ontwikkelt de bibliotheek eigen dienstverlening om zo goed mogelijk aan de behoeften van docenten te voldoen. 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Universiteitsbibliotheek.

Contactformulier (Solis-ID)
E-mail