Facultair Strategisch Plan

De visie van de faculteit Diergeneeskunde voor de periode 2017 tot en met 2021 is vastgesteld in het Facultair Strategisch Plan 2017-2021 (pdf, 3,02 MB). Hierin staat informatie over de ambities en doelstellingen van de faculteit voor deze vierjarige periode.

Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van medewerkers, studenten, medezeggenschap en ons omringende partners. Deze input heeft geleid tot het strategisch plan dat recht doet aan de ambities van de Universiteit Utrecht, de unieke rol van onze faculteit zowel nationaal als internationaal én de potentie van de faculteit en haar medewerkers.

Het Strategisch Plan is onder meer gericht op:

  • Sterke positionering in de samenleving
  • Functioneren als netwerkorganisatie
  • Opleiden vanuit een breder perspectief
  • Kwaliteit en werfkracht in onderzoek
  • Diergezondheidszorg in samenwerking met onze omgeving
  • Veerkrachtige en slagvaardige organisatie
  • Internationalisering en diversiteit.

Naar aanleiding van het facultair strategisch plan maakten studenten Diergeneeskunde Cyril Grondel, Laura Pot en Marit Kemper voor het keuzevak Communicatie en Marketing deze film.