Publications

2020

Professional publications

Buisman, A. J., & Baar, P. L. M. (2020). Op de bank zitten? Jeugdparticipatie in de sport: Meedoen en mee mogen doen. SWP.

2013

Scholarly publications

Baar, P. L. M. (2013). Pesten op sportverenigingen: een onderschat probleem. Lichamelijke Opvoeding, 11, 10-11.
Baar, P. L. M., & Wubbels, T. (2013). Peer aggression and victimization: Dutch sports coaches’ views and practices. The Sport Psychologist, 27(4), 380-389.

2012

Scholarly publications

Baar, P. L. M. (2012). Pesten op sportverenigingen: visie en aanpak van trainers. In N. Schipper-Van Veldhoven, H. van der Palen, J. van der Kerk, & R. Schuijers (Eds.), Goud in elk kind. Jeugdsport in een pedagogisch perspectief (pp. 115-126). daM uitgeverij.
Baar, P. L. M. (2012). Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs: Prevalence, stability, and approach across different contexts. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/237555/baar.pdf?sequence=1

Professional publications

Baar, P. L. M. (2012). Sportverenigingen moeten meer bedacht zijn op pestgedrag. Sport & Strategie, 6(5), 27-27.

2011

Scholarly publications

Baar, P. L. M., & Wubbels, T. (2011). Machiavellianism in Children in Dutch Elementary Schools and Sports Clubs: Prevalence and Stability According to Context, Sport Type, and Gender. The Sport Psychologist, 25, 444-464.

2007

Scholarly publications

Baar, P. L. M., Wubbels, T., & Vermande, M. M. (2007). Algemeen methodische voorwaarden voor effectiviteit en de effectiviteitspotentie van Nederlandstalige antipestprogramma's voor het primair onderwijs. Pedagogiek, 27, 71-90.

2003

Scholarly publications

Baar, P. L. M. (2003). Sportuitval en sportparticipatie van jeugdigen. Een internationale beschouwing. In J. Bovend'eerdt, R. Geertsen, J. Koevoets, & H. van der Loo (Eds.), Zorg voor jeugdsport - opstellen over beleid en praktijk (pp. 63-74). ARKO Sports Media.

2001

Scholarly publications

Baar, P. L. M. (2001). Organized sport programs for children: Do they meet the interests of the children effectively. In J. Steenbergen, P. de Knop, & A. H. F. Elling (Eds.), Values and norms in sport - Clinical reflections on the position and meanings of sport (pp. 323-335). Meyer & Meyer Sport.

1998

Professional publications

Baar, P. L. M. (1998). Sport aanpassen aan de mogelijkheden van kinderen - wat vinden zij er zelf van? Lichamelijke Opvoeding, 4, 167-170.

1996

Scholarly publications

Baar, P. L. M. (1996). Waarden en normen in de sport. Kinderen schrijven over sport. NOC*NSF.
Baar, P. L. M. (1996). Spelbeleving van volleybal - Onderzoek naar de wedstrijdsportbeleving bij volleyballers van 10 t/m 13 jaar. In NOC*NSF (Ed.), Waarden en Normen in de sport - reader voor sportopleidingen (pp. 5.15-5.22). NOC*NSF.

Professional publications

Baar, P. L. M. (1996). Sportuitval bij het jongensturnen - een belevingsonderzoek naar oorzaken en achtergronden. In A. J. Buisman (Ed.), Jeugdsport en beleid (pp. 128-147). Bohn Stafleu van Loghum.
Baar, P. L. M. (1996). Spelbeleving van volleybal - Onderzoek naar de wedstrijdsportbeleving bij volleyballers van 10 t/m 13 jaar. Volley Techno, vj, 4-13.
Buisman, A. J., & Baar, P. L. M. (1996). Jeugdsport ... onbekend en ondergewaardeerd? In A. J. Buisman (Ed.), Jeugdsport en beleid (pp. 128-147). Bohn Stafleu van Loghum.
Baar, P. L. M. (1996). Kinderen schrijven over sport - onderzoek naar de beleving van georganiseerde wedstrijdsport door kinderen van 10 t/m 13 jaar. NOC*NSF.

1995

Professional publications

Baar, P. L. M. (1995). How Children between the age of 10 to 14 experience Organized Sport Programs. In Images of Sport in the World. Deutsche Sporthochschule.
Baar, P. L. M., & Buisman, A. J. (1995). De betekenis van het jeugdperspectief in de sport. In A. J. Buisman (Ed.), Jongeren over sport (pp. 7-27). Bohn Stafleu van Loghum.

Baar, P. L. M., Beerepoot, G., Bostelen, C. van, Eck, N. van, Kalisvaart, H., Vermeulen, A., Zorn, & T. (1989). Sportmodellen voor geestelijk gehandicapten. Lichamelijke Opvoeding, 17, 809-812.

Baar, P. L. M. (1991). Sportuitval bij het jongensturnen – Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van sportuitval bij het jongensturnen binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond. Doctoraalscriptie Utrecht: Universiteit Utrecht.

Baar, P. L. M. (1992). Sportuitval bij het jongensturnen. Licha­m­e­l­i­jke Opvoeding, 1, 7-10.

Baar, P. L. M. (1992). Sportuitval bij jongensturnen. Turnblad, 1, 18-19.

Baar, P. L. M. (1994). Sportuitval bij het jongensturnen binnen de K.N.G.B. In: Werkboek Jongensturnen (pp. 3.2.1.-3.2.10). Beekbergen: Uitgave Ko­ninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond, 1e herziene uitgave.

Baar, P. L. M. (1995). How Children between the Ages of 10 to 14 Experience Organized Sport Programs. In: U. Hoffmann, & K. Baum (eds.) Images of Sport in the World (p. 60). Cologne: German Sport University.

Buisman, A. J., & Baar, P. L. M. (1995). De betekenis van het jeugdperspectief in de sport. In: A. J. Buisman (red.). Jongeren over sport (pp. 7-27). Houten/Diegem: Bohn Staf­leu Van Loghum.

Baar, P. L. M. (1996). Kinderen schrijven over sport – onderzoek naar de beleving van georganiseerde wedstrijdsport door kinde­ren van 10 t/m 13 jaar. Arnhem: NOC*NSF.

Baar, P. L. M. (1996). Spelbeleving van volleybal - Onderzoek naar de wedstrijdsportbeleving bij volleyballers van 10 t/m 13 jaar. Volley Techno, voorjaar, 4-13.

Baar, P. L. M. (1996). Spelbeleving van volleybal – Onderzoek naar de wedstrijdsportbeleving bij volleyballers van 10-13 jaar. In: A. Elling, J. Steenbergen, & J. Lucassen (red.) Waarden en Normen in de Sport – reader voor sportopleidingen (pp. 5.15-5.22). Arnhem: NOC*NSF.

Buisman, A. J., & Baar, P. L. M. (1996). Jeugdsport... onbekend en ondergewaardeerd? In: A. J. Buisman (red.) Jeugd en sport­beleid (pp. 128-147)Houten /Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Baar, P. L. M. (1996). Sportuitval bij het jongensturnen - een belevingsonderzoek naar oorzaken en achtergronden. In: A. J. Buisman (red.) Jeugd en Sportbeleid (pp.128-147). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Baar, P. L. M. (1998). Sport aanpassen aan de mogelijkheden van kinderen – wat vinden zij er zelf van? Lichamelijke Opvoeding, 4, 167-170.

Baar, P. L. M. (2001). Organized sport programs for children: Do they meet the interests of the children effectively.In: J. Steenbergen, P. de Knop, & A. H. F. Elling (eds.). Values and Norms in Sport: Critical Reflections on the Position and Meanings of Sport in Society (pp. 323-335). Oxford: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.

Baar, P. L. M. (2003). Sportuitval en sportparticipatie van jeugdigen. Een integrale beschouwing. In: J. Bovend’eerdt, R. Geertzen, J. Koevoets, & H. van der Loo (red.) Zorg voor jeugdsport –Opstellen over beleid en praktijk (pp. 63-74). Nieuwegein/’s-Hertogenbosch: Arko Sports Media/NKS.

Steenbergen, J., & Baar, P. L. M. (2005). Europese internationalisering op sportopleidingen en Voortgezet Onderwijs: Onderzoek naar de omvang, aard, aanpak en het belang van Europese activiteiten op het terrein van sport en bewegen. Amsterdam/Utrecht: Steenbergen Advies en Onderzoek / Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek.

Steenbergen, J., Baar, P., & Meijboom, J. (2005). Onderwijs, sport en vervagende landsgrenzen: Onderzoek naar internationalisering op het terrein van sport en bewegen. Lichamelijke Opvoeding, 9, 6-10.

Steenbergen, J., & Baar, P. (2006). Internationalisering heeft in het onderwijs nog steeds een marginale plaats (pp. 69-70). Jaarboek Sport – beleid en onderzoek, editie 2005. Den Bosch: W. J. H. Mulier Instituut / Arko Sports Media.

Baar, P., Wubbels, T., & Vermande, M. (2007). Algemeen methodische voorwaarden voor effectiviteit en de effectiviteitspotentie van Nederlandstalige antipestprogramma’s voor het primair onderwijs. Pedagogiek, 1, 71-90.

Baar, P., & Wubbels, T. (2011). Machiavellianism in children in Dutch elementary schools and sports clubs: Prevalence and stability according to context, sport type, and gender. The Sport Psychologist, 25, 444-464.

Baar, P. (2012). Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs: Prevalence, stability, and approach across different contexts (Doctoral dissertation). Utrecht: Utrecht University. ISBN 9789039357699

Baar, P. (2012). Sportverenigingen moeten meer bedacht zijn op pestgedrag. Sport & Strategie, (6) 5, 27.

Baar, P. L. M. (2012). Pesten op sportverenigingen: visie en aanpak van trainers. In N. Schipper-van Veldhoven, H. van der Palen, J. van der Kerk & R. Schuijers (Red.), Goud in elk kind. Jeugdsport in een pedagogisch perspectief (pp. 115-126). Deventer: ...daM uitgeverij.

Baar, P., & Wubbels, T. (2013). Peer aggression and victimization: Dutch sports coaches' views and practices. The Sport Psychologist, 27, 380-389.

Baar, P. (2013). Pesten op sportverenigingen: een onderschat probleem. Lichamelijke Opvoeding, 11, 10-11.

Van Wezel, B., & Baar, P. (2016, September 20). Pesten op sportverenigingen: Een none-issue? (Column XL) Sportnowhowxl. Retrieved from http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/column-xl/item/105562/pesten-op-sportverenigingen-een-non-issue

Buisman, A., & Baar, P. (2020). Op de bank zitten? Jeugdparticipatie in de sport: Meedoen en mee mogen doen. Amsterdam: SWP.