drs. Martine de Jong
m.dejong4@uu.nl
PhD Candidate
Urban Futures Studio
Gegenereerd op 2018-08-21 06:09:59


Profile

Martine de Jong is als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio. Daarnaast is zij adviseur bij Twynstra Gudde. Zij staat voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen wetenschap en praktijk, tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering.

In haar opdrachten adviseert en begeleidt zij partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn haar opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk, maar juist succesvol wanneer partijen en personen verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet kan. Martine haar ambitie is om de verschillen en de daaruit voortkomende spanningen productief te maken.

Haar onderzoek gaat over de verschillende coalities die overheden met andere partijen kunnen vormen en de rollen die zij daarin kunnen vervullen. Martine brengt in beeld welke spanningsvelden zich voordoen bij het schakelen tussen rollen. Welke omgangstrategieën passen ambtenaren toe en hoe kunnen zij recht doen aan beide zijden van het spanningsveld. Hoe kunnen ambtenaren bijvoorbeeld zowel regie voeren en kaders stellen als loslaten en vertrouwen geven? Heb je ideeën voor of vragen over het onderzoek neem dan contact op!

Gegenereerd op 2018-08-21 06:09:59
Full name
drs. M. de Jong Contact details
Willem C. van Unnikgebouw

Heidelberglaan 2
Room -
3584 CS  UTRECHT
The Netherlands


Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2018-08-21 06:09:59
Last updated 05.09.2017