Profile

Dr. Jacomine Nortier is Universitair Hoofddocent bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands. Zij geeft onderwijs op het gebied van meertaligheid, taalcontact, sociolinguïstiek, taal & gender, en de relatie tussen taal en (etnische) identiteit; zowel cursorisch als op het niveau van scriptie- en stagebegeleiding.

Nortier heeft in het verleden vooral gepubliceerd over codewisseling tussen Nederlands en Marokkaans Arabisch. De laatste jaren richt ze zich in onderzoek en publicaties voornamelijk op de relatie tussen taal, identiteit en etniciteit, van met name jongeren.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:23:38
All publications
  2016 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2016). De rol van codewisseling in conversaties, zowel in gesproken taal als in gesprekken op internet. Praagse Perspectieven - Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2014 (12 p.). Praag.
Nortier, J.M. & Backus, A. (2016). Sociolinguïstiek. In Petra Poelmans & Olav Severijnen (Eds.), Handboek Taalkunde (20 p.). Fontys Hogescholen.
  2016 - Articles
Nortier, J.M. (2016). Characterizing Urban Youth Speech Styles in Utrecht and on the Internet. Journal of Language Contact, 9 (1), (pp. 159-181) (23 p.).
Nortier, J.M. (2016). Metalinguistic Discourse on Multilingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices - Online metalinguistic comments and gender roles in Multilingual Youth Speech Styles & Practices among Moroccan girls and women in the Netherlands. Applied Linguistics Review Special issue: Metalinguistic Discourse on Multilingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices Guest editors: Margreet Dorleijn and Jacomine Nortier .
Nortier, J.M. (2016). Multilingual deaf and hearing pupils in Utrecht, the Netherlands: the position of minority languages in education. London Review of Education
Nortier, J.M. (2016). Urban Youth speech Styles in Europe. Linguistics and Language Compass (12 p.).
Nortier, J.M. & van Aalst, I. (2016). Youth, language, and urban public space; where geography and linguistics meet. Dutch Journal of Applied Linguistics
  2016 - Lectures
J.M. Nortier (21.11.2016) De Balie ism Volkskrant, NEMO en KNAW
J.M. Nortier (16.03.2016) Meertaligheid, lust of last?
J.M. Nortier (22.03.2016) Migrant & host country languages: Interaction and Possible Outcomes
J.M. Nortier (16.06.2016) Presentation title: Metalinguistic Discourse on Multilingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices
  2015 - Book parts / chapters
Nortier, J.M., Swanenberg, J. & Visser, P. (2015). Dialect als stereotypering - Regionale identiteit in Noord-Brabant verbeeld en verwoord op Facebook. In Maja Curcic, Silvia Bacchini, Beppie van den Bogaerde & Marianne Boogaard (Eds.), Artikelen van de 8e Anéla Conferentie - Toegepaste Taalwetenschap 05/2015 (pp. 111-124) (14 p.). Delft: Uitgeverij Eburon.
Nortier, J.M., Dorleijn, M & Mous, M. (2015). Urban Youth speech Styles in Kenya and the Netherlands. Language, Youth and Identity in the 21st Century - Linguistic practices across Utrban spaces (pp. 270-289) (19 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Lectures
J.M. Nortier (27.10.2015) Co-presenter: Irina van Aalst
J.M. Nortier (06.11.2015) How can we profit from multilingualism? Good practices in Europe.
J.M. Nortier (23.09.2015) Voor(oor)delen rond meertaligheid
J.M. Nortier (12.11.2015) Voor(oor)delen rond meertaligheid. Hoe kunnen we van meertaligheid profiteren?
  2014 - Reports
Nortier, Jacomine, Brasileiro Reis Pereira, Ivana & Ridder, Judith (30.06.2014). Multilingualism in Utrecht - LUCIDE City Report. (38 p.). London School of Economics.
Nortier, Jacomine (30.09.2014). Toolkits Meertaligheid - LUCIDE. (90 p.). London School of Economics.
  2014 - Lectures
J.M. Nortier (16.06.2014) ‘Deliberate’ and ‘default’ in multilingual speech: a comparison
J.M. Nortier (30.10.2014) De rol van codewisseling in conversaties, zowel in gesproken taal als in gesprekken op internet
J.M. Nortier (13.11.2014) Der Mond/la lune - die Sonne/le soleil: Maatschappelijk en grammaticaal gender.
J.M. Nortier (08.04.2014) Global Cities and Multilingualism - LUCIDE
J.M. Nortier (12.11.2014) http://issuu.com/coordinaatonderwijskansen/docs/mots-gem.leiden-deflospag?e=14372835/10183049
J.M. Nortier (25.04.2014) Meertaligheid
J.M. Nortier (26.04.2014) Presentation
J.M. Nortier (11.09.2014) Relschoppers in Utrecht Urban Youth speech Styles on www.youtube.com
J.M. Nortier (15.06.2014) Sociolinguistics Symposium 20
J.M. Nortier (10.09.2014) The future of the multilingual city
J.M. Nortier (25.04.2014) Title of presentation: Jongerentalen/UYL (Urban Youth Languages).
J.M. Nortier (26.04.2014) Vor(ur)teile rund um Mehrsprachigkeit
J.M. Nortier (12.02.2014) Youth & Rap on the Internet: A Case Study of Young Moroccans & Turks in Utrecht
  2014 - Paper
Nortier, J.M., van Aalst, I. & Bolt, G.S. (01.02.2014). YILUPS: Youth, Identity and Language in the Urban Public Space.
  2014 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
J.M. Nortier (10.02.2014) Jurylid LOT Populariseringsprijs
J.M. Nortier (01.02.2014) YILUPS: Youth, Identity and Language in the Urban Public Space
  2013 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. & Dorleijn, M (2013). Multi-ethnolects: Kebabnorsk, Perkerdansk, Verlan, Kanakensprache, Straattaal, etc. In P Bakker & Y Matras (Eds.), Contact Languages (pp. 237-270) (34 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
  2013 - Lectures
J.M. Nortier (05.07.2013) A comparison between Urban Youth Linguistic Practices (UYLP’s) in Europe (the Netherlands) and Nairobi
J.M. Nortier (12.12.2013) Jongerentalen
J.M. Nortier (25.04.2013) Jongerentalen / UYL (Urban Youth Languages)
J.M. Nortier (09.11.2013) Jongerentalen / UYSS
J.M. Nortier (11.11.2013) Jongerentalen / UYSS (Urban Youth Languages)
J.M. Nortier (27.09.2013) Language manipulation in multi-ethnic urban youth styles: linguistic candy-shops
J.M. Nortier (28.10.2013) Language policy in Europe
J.M. Nortier (25.04.2013) Meertaligheid
J.M. Nortier (26.04.2013) Meertaligheid: voordelen
J.M. Nortier (26.11.2013) Streektaal en taalontwikkeling
J.M. Nortier (14.10.2013) The saliency of social categories in the use and spread of urban youth speech styles in the Netherlands
J.M. Nortier (22.10.2013) Urban Youth Speech Styles and (other?) contact phenomena
J.M. Nortier (24.04.2013) Vor(ur)teile rund um Mehrsprachigkeit
  2012 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2012). “The more languages, the more English?”: A Dutch perspective. In Annick De Houwer & Antje Wilton (Eds.), English in Europe Today. Sociocultural and educational perspectives. (pp. 113-132) (20 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2012 - Book reviews
Nortier, J.M. (16.02.2012). Review of 'The role of online communication in raising awareness of bilingual identity'. Journal Title
  2012 - Lectures
J.M. Nortier (25.10.2012) Jongerentalen / UYL (Urban Youth Languages)
J.M. Nortier (07.09.2012) 'Relschoppers' from Kanaleneiland: Urban Youth Speech Styles on YouTube
J.M. Nortier (24.08.2012) Relschoppers in Utrecht. Urban Youth Speech Styles on youtube.com
J.M. Nortier (04.05.2012) Relschoppers in Utrecht: Urban youth speech styles on www.youtube.com
J.M. Nortier (22.11.2012) Streektaal en taalontwikkeling
J.M. Nortier (02.04.2012) Urban Youth Speech Styles: something serious?
J.M. Nortier (10.03.2012) Voor(oor)delen rond meertaligheid
J.M. Nortier (19.09.2012) Voor(oor)delen rond meertaligheid
J.M. Nortier (14.12.2012) Voor(oor)delen rond meertaligheid
J.M. Nortier (14.11.2012) Voor(oor)delen rond meertaligheid
J.M. Nortier (14.11.2012) Voor(oor)delen rond meertaligheid
  2012 - Entry for encyclopedia/dictionary
Dorleijn, M & Nortier, J.M. (2012). Bilingualism and Youth Languages. In Carol A. Chapelle (Eds.), The Encyclopedia of Applied Linguistics (7 p.). Wiley-Blackwell.
  2012 - Poster
Nortier, J.M. (22.08.2012). Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE). Sociolinguistics Symposium 19.
Nortier, J.M. & Young, A. (09.05.2012). LUCIDE Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe. ANéLA conferentie.
  2011 - Book reviews
Nortier, J.M. (2011). Review of submitted article for International Journal of Bilingualism. Journal Title
Nortier, J.M. (2011). Uniformity and Variability in the choice of matrix language: A tale of two communities. Journal Title
  2011 - Lectures
J.M. Nortier (26.03.2011) Identiteit en Meertaligheid op Internet
J.M. Nortier (30.11.2011) Meertaligheid: (voor)oordelen
J.M. Nortier (09.03.2011) Meertaligheid: voor(oor)delen
J.M. Nortier (10.06.2011) Multi-ethnolects: relating social factors to linguistic outcomes
J.M. Nortier (17.06.2011) Multilingual speech on the internet: does it help to detect conventionalisation processes?
J.M. Nortier (28.02.2011) Pabo: Voor(oor)delen rond meertaligheid
J.M. Nortier (24.01.2011) The Position of Urban Youth Varieties in a Typology of Contact Phenomena
J.M. Nortier (17.06.2011) The saliency of social categories in the use and spread of urban youth speech styles in the Netherlands
J.M. Nortier (12.11.2011) 'Voor(oor)delen rond meertaligheid'
J.M. Nortier (30.03.2011) Youth languages/Multi-ethnolects
  2011 - Paper
Nistov, I., Nortier, J.M. & Aarsaether, F. (15.06.2011). Co-convenor in colloquium 'Multi-ethnolects in Urban Europe -The role of Social Catgories'. International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8).
  2010 - Book reviews
Nortier, J.M. (2010). Beoordeling van NWO onderzoeksprogramma Syntactic Doubling. Journal Title
Nortier, J.M. (2010). Recensie van boek over Marokkaans/Engelse codewisseling. Journal Title
  2010 - Lectures
J.M. Nortier (28.01.2010) (Voor)oordelen rond meertaligheid
J.M. Nortier (20.02.2010) (Voor)oordelen rond meertaligheid
J.M. Nortier (15.04.2010) De invloed van immigrantentalen op het Nederlands
J.M. Nortier (03.09.2010) The positioning of multi-ethnolects among other contact phenomena
J.M. Nortier (01.11.2010) Urban youth speech styles - Variétés urbaines des jeunes
  2009 - Books
Nortier, J.M. (2009). Nederland meertalenland. Amsterdam: Aksant.
  2009 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. & Dorleijn, Dr M (2009). Code-switching and the internet. In B.E. Bullock & A.J. Toribio (Eds.), Cambridge Handbook of Linguistic Code-switching (pp. 127-142) (16 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2009 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2009). Van de hand en de handschoen. Code en stijl als tweetalige opties voor jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. In Dr. A. Backus & Dr. M. Keijzer (Eds.), Artikelen van de Zesde Anela Conferentie (pp. 83-93) (11 p.). Delft: Eburon.
  2009 - Lectures
J.M. Nortier (09.01.2009) Co-coördinator workshop Adolescents in Multilingual Contexts
J.M. Nortier (09.01.2009) Coördinator Workshop Adolescents in Multilingual Contexts NIAS
J.M. Nortier (18.06.2009) De invloed van immigrantentalen op het Nederlands
J.M. Nortier (25.08.2009) Jongerentalen in Nederland
J.M. Nortier (23.04.2009) Meertaligheid
J.M. Nortier (09.01.2009) Multi-ethnolect: what, why, how?
J.M. Nortier (09.11.2009) Multilingualism in the Dutch school system
J.M. Nortier (09.12.2009) Nederland meertalenland
J.M. Nortier (19.11.2009) Nederland Meertalenland. Voor(oor)delen over meertaligheid
J.M. Nortier (30.10.2009) Standaardtaal en dialect
J.M. Nortier (29.05.2009) Van de Hand en de Handschoen
J.M. Nortier (12.11.2009) Voor(oor)delen rond meertaligheid
  2008 - Book editorship
Nortier, J.M. & Cornips, L. (2008). The International Journal of Bilingualism - Special double Issue. Ethnolects? The emergence of new varieties among adolescents. (154 p.). London: Kingston.
  2008 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2008). Every parent counts. In C Kenner & T Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 81-84) (4 p.). Stoke-on-Trent: Trentham books Ltd.
Nortier, J.M. (2008). The Netherlands and Utrecht. In C Kenner & T Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 15-21) (7 p.). Stoke-on-Trent: Trentham books Ltd.
Nortier, J.M. (2008). Types and sources of bilingual data. In L Wei & M Moyer (Eds.), The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism (pp. 35-53) (19 p.). Oxford: Blackwell.
Nortier, J.M. (2008). World Schools - Scholen in de Wereld. In Dr C K & Dr T Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 72-75) (4 p.). Stoke-on-Trent: Trentham books Ltd.
  2008 - Articles
Nortier, J.M. & Dorleijn, Dr M (2008). A Moroccan accent in Dutch: a socio-cultural style restricted to the Moroccan community?. International Journal of Bilingualism, 12 (1-2), (pp. 125-143) (19 p.).
Nortier, J.M. (2008). Introduction. International Journal of Bilingualism, 12 (1-2), (pp. 1-7) (7 p.).
Nortier, J.M. (05.07.2008). Krantenartikel. De Volkskrant [online]
Nortier, J.M. (2008). Meertaligheid in de bossen van Wassenaar. Nednr. Tijdschrift van Nedwerk, Alumnivereniging Utrechtse Neerlandici (132), (pp. 14-19) (6 p.).
  2008 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2008). The hand and the glove. Code and style as bilingual options among young people of Turkish and Moroccan descent in the Netherlands. In V Lytra & J-N Jorgensen (Eds.), Multilingualism and Identities across Contexts (pp. 109-128) (20 p.). Kopenhagen: Copenhagen Studies in Bilingualism.
  2008 - Lectures
J.M. Nortier (02.04.2008) Co-coördinator Sociolinguistics Symposium 17
J.M. Nortier (10.06.2008) Co-coördinator workshop Romaans-Nederlands contact in de Middleeuwse taal en literatuur
J.M. Nortier (27.11.2008) Language, ethnicity and identity
J.M. Nortier (03.04.2008) Sociolinguistics Symposium 17- co-organiser
J.M. Nortier (26.11.2008) Taal, etniciteit en identeit
J.M. Nortier (04.04.2008) The hand and the glove. Code and style as bilingual options among young people of Turkish and Moroccan descent in the Netherlands
J.M. Nortier (28.10.2008) Wat gebeurt er toch met het Nederlands?
  2007 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2007). The Moroccan Community in The Netherlands. In A Creese, P Martin & NH Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education (second edition), Vol 9: Ecology of Language (pp. 195-207) (13 p.). New York: Springer.
  2007 - Book reviews
Nortier, J.M. (01.06.2007). Article Review. Journal Title
Nortier, J.M. (08.08.2007). Review van onderzoeksvoorstel Processing Mixed Language voor National Science Foundation USA (Penn State University). Journal Title
  2007 - Lectures
J.M. Nortier (10.10.2007) Grammar and Gender
J.M. Nortier (08.11.2007) Jongeren en Taal
J.M. Nortier (21.02.2007) Meertaligheid - Zegen of vloek?
J.M. Nortier (16.04.2007) Workshop Meertaligheid in de Middeleeuwen
  2006 - Book editorship
Koole, A.J., Nortier, J.M. & Tahitu, B. (2006). Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. (560 p.). Delft: Eburon, Maar we hanteerden wel een beoordelingssysteem! Het ging om een tweedaags congres.
  2006 - Articles
Nortier, J.M. & Dorleijn, M (2006). "Het is een grappige accent weet je”. Onze taal, 75 (2/3), (pp. 47-50) (4 p.).
Nortier, J.M. & Bogaerde, B. (2006). Bimodaal codewisselen. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1 (75), (pp. 79-89) (11 p.). Mèt beoordelingssysteem!.
Koole, T. & Nortier, J.M. (2006). De sociolinguistiek in het Nederlands taalgebied anno 2006. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76 (2), (pp. 9-12) (4 p.).
Nortier, J.M. & Koole, T. (2006). Introductie. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 2 (76), (pp. 9-13) (5 p.).
  2006 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2006). Het Marokkaanse accent in het Nederlands: Marker of indicator?. In T. Koole & J. Nortier (Eds.), Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie (pp. 138-148) (11 p.). Delft: Eburon, Met beoordelingssysteem!.
  2006 - Reports
van den Berg, I., den Boer, D.J., Koole, T., Nieuwenhuis, I., Nortier, J.M., Stolk, F.R.W. & Stronks, E. (2006). 'Omdat je je tijd maar een keer kunt besteden'. De verdeling doceren-onderzoeken binnen het Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht. (12 p.). onbekend: UU LET Nederlands.
  2006 - Lectures
J.M. Nortier (08.05.2006) Bilingual education - How does it work in other places?
J.M. Nortier (20.09.2006) Bilingualism in The Netherlands
J.M. Nortier (01.08.2006) Co-coördinator workshop
J.M. Nortier (01.05.2006) Co-coördinator workshop 'ethnolects'
  2005 - Book parts / chapters
Nortier, J.M., Dibbits, H & Conradie, F. (2005). Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen. In I. Hoving, H. Dibbits & M. Schrover (Eds.), Veranderingen van het Alledaagse 1950-2000 (pp. 59-76) (18 p.). Den Haag: SDU.
Nortier, J.M., Conradie, F & Dibbits, H (2005). 'Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen.'. In I Hoving, H Dibbits & M Schrover (Eds.), Cultuur en Migratie. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000 (pp. 59-76) (18 p.). Den Haag: SDU, Niet helemaal duidelijk welke categorie: gericht op ontwikkelde leken maar wel met een beoordelingssysteem Vrede van Utrecht / Community Art Lab.
Nortier, J.M., Dorleijn, M, El Aissati, A, Boumans, L & Cornips, L. (2005). Turks- en Marokkaans Nederlands. In N van der Sijs (Eds.), Wereldnederlands (pp. 149-184) (36 p.). Den Haag: SDU.
  2005 - Lectures
J.M. Nortier (28.04.2005) Bimodaal codewisselen
J.M. Nortier (20.03.2005) Bimodal codeswitching
J.M. Nortier (16.11.2005) Co-coördinator
J.M. Nortier (16.04.2005) Jongerentaal
J.M. Nortier (28.04.2005) Ontwikkelt het Marokkaans-Nederlands zich tot algemeen etnolect?
J.M. Nortier (10.04.2005) Wereldnederlands
  2004 - Lectures
J.M. Nortier (27.11.2004) Home, Language and the Community
J.M. Nortier (04.02.2004) Jongeren, taalgebruik en etniciteit
J.M. Nortier (30.03.2004) Murks en Straattaal
J.M. Nortier (11.05.2004) Murks en Straattaal
J.M. Nortier (20.02.2004) Virtual Europe; new media and cultural exchange
  2003 - Book editorship
Koole, A.J. & Nortier, J.M. (2003). Artikelen van de Vierde Sociolinguistische Conferentie. (570 p.). Delft: Eburon.
  2003 - Articles
Nortier, J.M. & Koole, T. (2003). De sociolinguistiek in het Nederlandse taalgebied anno 2003. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 2, (pp. 9-15) (7 p.).
Koole, A.J. & Nortier, J.M. (2003). The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom. The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom, 70 (2), (pp. 9-14) (6 p.).
  2003 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2003). 'We gaan naar winkelcentrum, wolla.' Murks: een nieuw geval van taalverloedering?. In J Stroop (Eds.), Waar gaat het Nederlands naar toe? (pp. 143-152) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2003 - Lectures
J.M. Nortier (10.10.2003) Jongeren, taalgebruik en etniciteit
J.M. Nortier (13.03.2003) Masterclass de multiculturele wijk
J.M. Nortier (01.02.2003) Pressure Language
J.M. Nortier (25.03.2003) Vierde Sociolinguistische Conferentie
J.M. Nortier (01.11.2003) Youth talk in monolingual and multilingual peer groups: issues of language and identity
  2002 - Book editorship
Nortier, J.M., Bennis, H., Extra, G. (KUB) & Muysken, P. (2002). Een buurt in beweging. (373 p.). Amsterdam: Aksant.
Nortier, J.M. & Hvenekilde, A. (2002). Meetings at the crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. (340 p.). Oslo: Novus Vorlag.
  2002 - Articles
Nortier, J.M. (2002). ‘Tezz, wat is dat? Ik vind echt niet leuk ofzo!’ Murks en straattaal. Levende Talen Tijdschrift, 3 (1), (pp. 30-36).
Nortier, J.M. (2002). 'Ik was me verslapen, weet je". De jongerentaal Murks. Onze taal, 71 (5), (pp. 134-137) (4 p.).
  2002 - Articles in volumes / proceedings
Gerritsen, M. & Nortier, J.M. (2002). Communicatie in een multiculturele en meertalige samenleving. In Th. Janssen (Eds.), Taal in gebruik (pp. 215-234) (20 p.). Den Haag: SDU.
Nortier, J.M. (2002). 'Fawaka, what's up?' Language use among adolescents in monoethnic and ethnically mixed groups. In J.M. Nortier & A. Hvenekilde (Eds.), Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturlaism in Oslo and Utrecht (pp. 61-73) (13 p.). Oslo, Noorwegen: Novus Forlag.
Nortier, J.M. (2002). ''t Is wel een strakke onderwerp.' Taalgebruik van jongeren in een multiculturele omgeving. In H. Bennis, G. Extra, P. Muysken & J. Nortier (Eds.), Een buurt in beweging (pp. 201-216) (16 p.). Amsterdam: Aksant.
  2002 - Lectures
J.M. Nortier (19.12.2002) In- and exclusion, appropriation and (re-)invention of tradition in a multilingual and multicultural neighbourhood in Utrecht, The Netherlands
J.M. Nortier (06.04.2002) Youth language in the Netherlands
  2001 - Books
Nortier, J.M. (2001). Murks en Straattaal. Vriendschap en taalgebruik onder jongeren. (119 p.). Amsterdam: Prometheus.
  2001 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2001). Street language in the Netherlands. In A. Stenström, U. Kotsinas & E. Drange (Eds.), Ungdommers språkmøter (pp. 129-141) (13 p.). Kopenhagen: Nord.
  2001 - Lectures
J.M. Nortier (12.10.2001) LOT prijs voor populair wetenschappelijk werk over taalwetenschap
J.M. Nortier (21.11.2001) Moroccans and their languages in Utrecht
J.M. Nortier (16.11.2001) Murks en Straattaal
J.M. Nortier (21.11.2001) Tweetaligheid
  2000 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2000). Verbal complexes in street language. In A. Fenyvesi & K. Sandor (Eds.), Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian (pp. 155-164) (10 p.). Szeged, Hongarije: University of Szeged, Teacher Training College.
  2000 - Book reviews
Nortier, J.M. (2000). Signalement. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 22, (pp. 182-182) (1 p.).
  2000 - Reports
Bennis, H., Extra, G. (KUB), Muysken, P. & Nortier, J.M. (2000). Het multiculturele voordeel: meertaligheid als uitgangspunt. Utrecht: LOT, manifest.
  2000 - Lectures
J.M. Nortier (08.10.2000) 5e kleurrijke zondag
J.M. Nortier (16.06.2000) Fawaka, what's up!
J.M. Nortier (21.12.2000) In- en uitsluiting door taalgebruik bij jongeren
J.M. Nortier (16.06.2000) KUSK meets TCULT
J.M. Nortier (17.09.2000) LIDES
J.M. Nortier (08.10.2000) Murks en Straattaal
J.M. Nortier (14.12.2000) Taalbeleid vertaald in actie
J.M. Nortier (05.02.2000) taalgebruik van jongeren in etnisch gemengde groepen
J.M. Nortier (29.04.2000) The Barrio revisited
J.M. Nortier (14.03.2000) Youth Language in the Netherlands
  1999 - Articles
Nortier, J.M. (28.08.1999). Lombok spreekt thuis Nederlands. Utrechts Nieuwsblad (1 p.). het gaat hier om een artikel dat is geschreven op basis van een interview met mij.
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (1999). De relatie tussen gender en grammatika. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische conferentie (ANELA'99) (pp. 333-343) (10 p.). Delft: Eburon.
Nortier, J.M. (1999). How code-switching affects (some) functional categories. Evidence from Dutch-Moroccan Arabic language contact. In B. Brendemoen, E. Lanza & E. Ryen (Eds.), Language Encounters across Time and Space (pp. 73-93) (20 p.). Oslo: Novus Press.
  1999 - Book reviews
Nortier, J.M. (1999). Taalverschillen; een werkboek over variatie en verandering in taal. Nederlandse taalkunde, 4, (pp. 259-263) (5 p.).
  1999 - Lectures
J.M. Nortier (08.03.1999) De relatie tussen gender en grammatika
J.M. Nortier (25.03.1999) Het TCULT-project
J.M. Nortier (22.02.1999) Language and culture in a Dutch multicultural neighbourhood
J.M. Nortier (17.12.1999) Straattaal
J.M. Nortier (03.10.1999) Street Language in the Netherlands
J.M. Nortier (13.11.1999) Verbal complexes in Street Language
  1999 - Paper
Nortier, J.M. (1999). Colloquium Grammar and Code-Switching. Newcastle upon Tyne (UK) een groot congres. Ik heb dit samen gedaan met Dr. A.M. een groot congres. Ik heb dit samen gedaan met Dr. A.M. (dus Backus, Nortier en Treffers-Daller).
  1998 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (1998). De Muyskeniaanse of integratieve linguistiek. In A. Bruyn & J. Arends (Eds.), Mengelwerk voor Muysken (pp. 106-110) (5 p.). Amsterdam: Publikaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap.
Nortier, J.M. (1998). How code-switching affects (some) functional categories. Evidence from Dutch - Moroccan Arabic language contact. In B. Brendemoen, E. Lanza & E. Ryen (Eds.), Language encounters across time and space: Studies in language contact (pp. 34-51) (18 p.). Oslo: Novus Forlag.
Nortier, J.M. (1998). Taalcontactonderzoek in de afgelopen tien jaar. In E. Blom & A. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 29-38) (10 p.). Den Haag: HAG.
Nortier, J.M., Bennis, H., Extra, G. & Muysken, P. (1998). Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Blauwdruk van een onderzoekprogramma inzake de multiculturele en pluriforme samenleving Amsterdam: Meertens instituut KNAW.
  1998 - Lectures
J.M. Nortier (26.11.1998) Language and culture in a Dutch multicultural neighborhood
J.M. Nortier (29.05.1998) Openingslezing
Nortier, J.M. (29.05.1998). Organisatie Openingssymposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT). Openingssymposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT).
J.M. Nortier (11.11.1998) Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal
J.M. Nortier (26.03.1998) The perception of Congruence in Bilingual Speakers
  1997 - Articles
Nortier, J.M. (1997). De taal van Maurits, Emma en Loura. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 9, (pp. 65-67) (3 p.).
Nortier, J.M. (1997). Functionele categorieën in Nederlands/Marokkaans-Arabische tweetalige gesprekken. Nederlandse taalkunde, 2, (pp. 248-263) (16 p.).
Nortier, J.M. (1997). Special issue on: 'Functionele categorieën in taalverwerving en taalgebruik'. Nederlandse taalkunde, 2, (pp. 177-263) (87 p.).
  0 - Lectures
J.M. Nortier () A comparison between grammatical errors in different kinds of pressure language
J.M. Nortier () Aspasia subsidie voor organisatie Workshop NT2 Handleidingen
J.M. Nortier () Dat is Andere Taal
J.M. Nortier () de toekomst van het Nederlands
J.M. Nortier () Deelname aan forum over jongerentaal
J.M. Nortier () Deelname wetenschappelijk forum
J.M. Nortier () Deelname wetenschappelijk forum
J.M. Nortier () Een extra taal
J.M. Nortier () Een taaltje uit Trokko
J.M. Nortier () Forum "Respect man - Wie eist wat van wie?"
J.M. Nortier () Hé niet dissen weetje
J.M. Nortier () In functie bij: Artikelen voor de Vierde Sociolinguistische Conferentie
J.M. Nortier () Interviews
J.M. Nortier () Jongeren spreken hun eigen Nederlands op straat
J.M. Nortier () jongerentaal
J.M. Nortier () Murks
J.M. Nortier () Murks en straattaal
J.M. Nortier () Murks, imitatie-taal onder jongeren
J.M. Nortier () Nieuw Nederlands: Floes, Doekoe en Poen
J.M. Nortier () Radioprogramma 'De ochtenden'
J.M. Nortier () Schuim en As
J.M. Nortier () straattaal
J.M. Nortier () straattaal
J.M. Nortier () Straattaal bedreigt Nederlands niet
J.M. Nortier () Straattaal is van alle tijden
J.M. Nortier () Taalonderwijs en integratie
J.M. Nortier () Utrecht Vandaag
J.M. Nortier () Utrechtse jongeren
J.M. Nortier () Wattizzdat, Murks?
J.M. Nortier () wij samen ien sjtad mooi hoofddoeken gezien
J.M. Nortier () Workshop Kusk meets TCULT
  0 - Awards
J.M. Nortier () Genomineerd voor Docent van het Jaar, Taal en Cultuurstudies
  0 - Editorial activity
J.M. Nortier () International Journal of Bilingualism
J.M. Nortier () Special issue, title: Metalinguistic Discourse on Multi-lingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices Guest editors: Margreet Dorleijn and Jacomine Nortier
J.M. Nortier () Taalpeil
J.M. Nortier () Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
J.M. Nortier () bestuurslid
J.M. Nortier () Coordinator TCULT-project. O.a. succesvolle aanvraag bij Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van Gemeente Utrecht
J.M. Nortier () Deelname aan Taaluniedebat 'Elk vogeltje zingt...'
J.M. Nortier () deelname en presentatie
J.M. Nortier () International Symposium on Bilingualism 6
J.M. Nortier () Jury Taalunie Scriptieprijs
J.M. Nortier () lid
J.M. Nortier () Lid adviescommissie
J.M. Nortier () Lid Raad van Advies
J.M. Nortier () Lid van beoordelingscommissie Promotiebeurzen voor Leraren van NWO
J.M. Nortier () Promotie van C.D. Senaratne
J.M. Nortier () Reviewer "Multicultural and Multilingual Development"
J.M. Nortier () secretaris
J.M. Nortier () voorzitter
J.M. Nortier () Voorzitter
^ top
Gegenereerd op 2017-11-18 18:23:41
Currently dr. Jacomine Nortier teaches the following course(s):

Beside the courses that are mentioned here, Nortier also teaches Language Contact and Change (UCHUMLIN32) in the spring semester at (UCU) University College Utrecht. 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:23:41
Full name
dr. J.M. Nortier Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room 1.56
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6075
Phone number (department) +31 30 253 8000
Postal address
Trans 10
3512 JK    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2017-11-18 18:23:41
Last updated 17.02.2017