Profile

Dr. Jacomine Nortier is Universitair Hoofddocent bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands. Zij geeft onderwijs op het gebied van meertaligheid, taalcontact, sociolinguïstiek, taal & gender, en de relatie tussen taal en (etnische) identiteit; zowel cursorisch als op het niveau van scriptie- en stagebegeleiding.

Nortier heeft in het verleden vooral gepubliceerd over codewisseling tussen Nederlands en Marokkaans Arabisch. De laatste jaren richt ze zich in onderzoek en publicaties voornamelijk op de relatie tussen taal, identiteit en etniciteit, van met name jongeren.

Gegenereerd op 2017-06-27 09:13:49
All publications
  2016 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2016). De rol van codewisseling in conversaties, zowel in gesproken taal als in gesprekken op internet. Praagse Perspectieven - Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2014 (12 p.). Praag.
Nortier, J.M. & Backus, A. (2016). Sociolinguïstiek. In Petra Poelmans & Olav Severijnen (Eds.), Handboek Taalkunde (20 p.). Fontys Hogescholen.
  2016 - Articles
Nortier, J.M. (2016). Characterizing Urban Youth Speech Styles in Utrecht and on the Internet. Journal of Language Contact, 9 (1), (pp. 159-181) (23 p.).
Nortier, J.M. (2016). Metalinguistic Discourse on Multilingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices - Online metalinguistic comments and gender roles in Multilingual Youth Speech Styles & Practices among Moroccan girls and women in the Netherlands. Applied Linguistics Review Special issue: Metalinguistic Discourse on Multilingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices Guest editors: Margreet Dorleijn and Jacomine Nortier .
Nortier, J.M. (2016). Multilingual deaf and hearing pupils in Utrecht, the Netherlands: the position of minority languages in education. London Review of Education
Nortier, J.M. (2016). Urban Youth speech Styles in Europe. Linguistics and Language Compass (12 p.).
Nortier, J.M. & van Aalst, I. (2016). Youth, language, and urban public space; where geography and linguistics meet. Dutch Journal of Applied Linguistics
  2016 - Lectures
J.M. Nortier (21.11.2016). De Balie ism Volkskrant, NEMO en KNAW. Deelname aan publiek debat over taal.
J.M. Nortier (26.05.2016). lecture title: Youth languages: ?What are we here for?. Youth Languages .
J.M. Nortier (16.03.2016). Meertaligheid, lust of last? . VVTO: Vroeg vreemdetalenonderwijs.
J.M. Nortier (22.03.2016). Migrant & host country languages: Interaction and Possible Outcomes. Migrants & Language(s).
J.M. Nortier (16.06.2016). Presentation title: Metalinguistic Discourse on Multilingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices . Sociolinguistics Symposium 21.
J.M. Nortier (12.11.2016). Titel lezing: Voordelen van meertaligheid. Lanch of website Doofgewoon - for parents with deaf children.
J.M. Nortier (02.12.2016). Titel lezing: Onderwijs in de eigen taal? ?Willen we het terug?. Limburg, mobiliteit en de wereld. Op zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele communicatie.
  2015 - Book parts / chapters
Nortier, J.M., Swanenberg, J. & Visser, P. (2015). Dialect als stereotypering - Regionale identiteit in Noord-Brabant verbeeld en verwoord op Facebook. In Maja Curcic, Silvia Bacchini, Beppie van den Bogaerde & Marianne Boogaard (Eds.), Artikelen van de 8e Anéla Conferentie - Toegepaste Taalwetenschap 05/2015 (pp. 111-124) (14 p.). Delft: Uitgeverij Eburon.
Nortier, J.M., Dorleijn, M & Mous, M. (2015). Urban Youth speech Styles in Kenya and the Netherlands. Language, Youth and Identity in the 21st Century - Linguistic practices across Utrban spaces (pp. 270-289) (19 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Lectures
J.M. Nortier (27.10.2015). Co-presenter: Irina van Aalst. YILUPS Youth, Identity and Language in Urban Public Space.
J.M. Nortier (06.11.2015). How can we profit from multilingualism? Good practices in Europe. Presentation.
J.M. Nortier (23.09.2015). Voor(oor)delen rond meertaligheid.
J.M. Nortier (12.11.2015). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Hoe kunnen we van meertaligheid profiteren? . Voordracht.
  2014 - Reports
Nortier, Jacomine, Brasileiro Reis Pereira, Ivana & Ridder, Judith (30.06.2014). Multilingualism in Utrecht - LUCIDE City Report. (38 p.). London School of Economics.
Nortier, Jacomine (30.09.2014). Toolkits Meertaligheid - LUCIDE. (90 p.). London School of Economics.
  2014 - Lectures
J.M. Nortier (16.06.2014). ‘Deliberate’ and ‘default’ in multilingual speech: a comparison. Sociolinguistics Symposium 20.
J.M. Nortier (30.10.2014). De rol van codewisseling in conversaties, zowel in gesproken taal als in gesprekken op internet. Praagse Perspectieven 10.
J.M. Nortier (13.11.2014). Der Mond/la lune - die Sonne/le soleil: Maatschappelijk en grammaticaal gender.
J.M. Nortier (08.04.2014). Global Cities and Multilingualism - LUCIDE.
J.M. Nortier (12.11.2014). http://issuu.com/coordinaatonderwijskansen/docs/mots-gem.leiden-deflospag?e=14372835/10183049. Voor(oor)delen rond meertaligheid.
J.M. Nortier (25.04.2014). Meertaligheid. Lezing.
J.M. Nortier (26.04.2014). Presentation.
J.M. Nortier (11.09.2014). Relschoppers in Utrecht Urban Youth speech Styles on www.youtube.com. The future of the multilingual city - LUCIDE.
J.M. Nortier (15.06.2014). Sociolinguistics Symposium 20.
J.M. Nortier (10.09.2014). The future of the multilingual city.
J.M. Nortier (25.04.2014). Title of presentation: Jongerentalen/UYL (Urban Youth Languages). . Lecture.
J.M. Nortier (26.04.2014). Vor(ur)teile rund um Mehrsprachigkeit. Presentation.
J.M. Nortier (12.02.2014). Youth & Rap on the Internet: A Case Study of Young Moroccans & Turks in Utrecht.
  2014 - Paper
Nortier, J.M., van Aalst, I. & Bolt, G.S. (01.02.2014). YILUPS: Youth, Identity and Language in the Urban Public Space.
  2014 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
J.M. Nortier (10.02.2014). Jurylid LOT Populariseringsprijs.
J.M. Nortier (01.02.2014). YILUPS: Youth, Identity and Language in the Urban Public Space.
  2013 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. & Dorleijn, M (2013). Multi-ethnolects: Kebabnorsk, Perkerdansk, Verlan, Kanakensprache, Straattaal, etc. In P Bakker & Y Matras (Eds.), Contact Languages (pp. 237-270) (34 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
  2013 - Lectures
J.M. Nortier (05.07.2013). A comparison between Urban Youth Linguistic Practices (UYLP’s) in Europe (the Netherlands) and Nairobi. Conference: African Urban & Youth Language.
J.M. Nortier (12.12.2013). Jongerentalen. Doorn, Lezing voor scholieren van het Revius Lyceum.
J.M. Nortier (25.04.2013). Jongerentalen / UYL (Urban Youth Languages). Frankfurt (Duitsland), Goethe Universität: Veranstaltungsreihe Niederländische Sprache & Kultur.
J.M. Nortier (09.11.2013). Jongerentalen / UYSS. Essen (Duitsland), Studiedag voor docenten Nederlands aan Duitse Volkshogescholen (VHS).
J.M. Nortier (11.11.2013). Jongerentalen / UYSS (Urban Youth Languages). Groningen, Lezing voor studenten toegepaste taalwetenschap.
J.M. Nortier (27.09.2013). Language manipulation in multi-ethnic urban youth styles: linguistic candy-shops. Workshop on Language Contact and Deliberate Change.
J.M. Nortier (28.10.2013). Language policy in Europe. Utrecht, Series Humanities Lectures, Faculty of Humanities.
J.M. Nortier (25.04.2013). Meertaligheid. Frankfurt (Duitsland), Goethe Universität: Veranstaltungsreihe Niederländische Sprache & Kultur.
J.M. Nortier (26.04.2013). Meertaligheid: voordelen. Seminar serie voor studenten Neerlandistiek, Universität Duisburg/Essen.
J.M. Nortier (26.11.2013). Streektaal en taalontwikkeling. Wierden, Dialectsymposium Gemeente Wierden.
J.M. Nortier (14.10.2013). The saliency of social categories in the use and spread of urban youth speech styles in the Netherlands. Leeuwarden, Lezingenserie Hogeschool Leeuwarden.
J.M. Nortier (22.10.2013). Urban Youth Speech Styles and (other?) contact phenomena. Utrecht, lezingenserie Rotation Project Research Master students.
J.M. Nortier (24.04.2013). Vor(ur)teile rund um Mehrsprachigkeit. Zürich (Zwitserland), Universität Zürich - Niederlandistik.
  2012 - Entry for encyclopedia/dictionary
Dorleijn, M & Nortier, J.M. (2012). Bilingualism and Youth Languages. In Carol A. Chapelle (Eds.), The Encyclopedia of Applied Linguistics (7 p.). Wiley-Blackwell.
  2012 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2012). “The more languages, the more English?”: A Dutch perspective. In Annick De Houwer & Antje Wilton (Eds.), English in Europe Today. Sociocultural and educational perspectives. (pp. 113-132) (20 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2012 - Book reviews
Nortier, J.M. (16.02.2012). Review of 'The role of online communication in raising awareness of bilingual identity'. Journal Title
  2012 - Lectures
J.M. Nortier (25.10.2012). Jongerentalen / UYL (Urban Youth Languages). Utrecht, Hogeschool Utrecht.
J.M. Nortier (07.09.2012). 'Relschoppers' from Kanaleneiland: Urban Youth Speech Styles on YouTube. Utrecht, Lezing t.g.v. Introductie nieuwe talenstudenten (BA, MA, PhD) en medewerkers.
J.M. Nortier (24.08.2012). Relschoppers in Utrecht. Urban Youth Speech Styles on youtube.com. Berlijn, Sociolinguistics Symposium 19.
J.M. Nortier (04.05.2012). Relschoppers in Utrecht: Urban youth speech styles on www.youtube.com. 9th Biannual Conference ALCS Low Countires, Big Cities.
J.M. Nortier (22.11.2012). Streektaal en taalontwikkeling. Nijverdal, Lancering van website 'De taal van Overijssel'.
J.M. Nortier (02.04.2012). Urban Youth Speech Styles: something serious?. Utrecht, BIMU presentation.
J.M. Nortier (10.03.2012). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Utrecht, Kennismakingsdag voor ouders van studenten Taal- en cultuurstudies.
J.M. Nortier (19.09.2012). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Amsterdam, Drongo festival.
J.M. Nortier (14.12.2012). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Nederlands Onderwijs in het Buitenland, Seminar De Internationale Nederlander - NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).
J.M. Nortier (14.11.2012). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Utrecht, Bijeenkomst voor onderwijskansen op taal- en rekengebied: Forum (Instituut voor multiculturele vraagstukken.
J.M. Nortier (14.11.2012). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Utrecht, Symposium Meertaligheid in onderwijs en bedrijfsleven - Language Rich Europe.
  2012 - Poster
Nortier, J.M. (22.08.2012). Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE). Sociolinguistics Symposium 19.
Nortier, J.M. & Young, A. (09.05.2012). LUCIDE Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe. ANéLA conferentie.
  2011 - Book reviews
Nortier, J.M. (2011). Review of submitted article for International Journal of Bilingualism. Journal Title
Nortier, J.M. (2011). Uniformity and Variability in the choice of matrix language: A tale of two communities. Journal Title
  2011 - Lectures
J.M. Nortier (26.03.2011). Identiteit en Meertaligheid op Internet. Utrecht, Alumnidag.
J.M. Nortier (30.11.2011). Meertaligheid: (voor)oordelen. Utrecht, Lezingenserie voor Utrechtse taalcoaches.
J.M. Nortier (09.03.2011). Meertaligheid: voor(oor)delen. Amsterdam, Felix Meritis, Lezing voor Amsterdamse taalcoaches.
J.M. Nortier (10.06.2011). Multi-ethnolects: relating social factors to linguistic outcomes. International Conference 'Relating Contact Induced Change'.
J.M. Nortier (17.06.2011). Multilingual speech on the internet: does it help to detect conventionalisation processes?. Oslo, International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8).
J.M. Nortier (28.02.2011). Pabo: Voor(oor)delen rond meertaligheid. workshop.
J.M. Nortier (24.01.2011). The Position of Urban Youth Varieties in a Typology of Contact Phenomena. Hamburg, LIMA meets Holland.
J.M. Nortier (17.06.2011). The saliency of social categories in the use and spread of urban youth speech styles in the Netherlands. Oslo, International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8).
J.M. Nortier (12.11.2011). 'Voor(oor)delen rond meertaligheid'. Leiden, Publiekssymposium.
J.M. Nortier (30.03.2011). Youth languages/Multi-ethnolects. Research Seminar.
  2011 - Paper
Nistov, I., Nortier, J.M. & Aarsaether, F. (15.06.2011). Co-convenor in colloquium 'Multi-ethnolects in Urban Europe -The role of Social Catgories'. International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8).
  2010 - Book reviews
Nortier, J.M. (2010). Beoordeling van NWO onderzoeksprogramma Syntactic Doubling. Journal Title
Nortier, J.M. (2010). Recensie van boek over Marokkaans/Engelse codewisseling. Journal Title
  2010 - Lectures
J.M. Nortier (28.01.2010). (Voor)oordelen rond meertaligheid. Nijmegen, Symposium Neerlandistiek in het nieuws.
J.M. Nortier (20.02.2010). (Voor)oordelen rond meertaligheid. Utrecht, Voorlichting voor ouders van TCS studenten.
J.M. Nortier (15.04.2010). De invloed van immigrantentalen op het Nederlands. Utrecht, Secretaressendag.
J.M. Nortier (03.09.2010). The positioning of multi-ethnolects among other contact phenomena. Southampton, Sociolinguistics Symposium 18.
J.M. Nortier (01.11.2010). Urban youth speech styles - Variétés urbaines des jeunes. Seminar "Plural research on multilingualism & multiculturalism".
  2009 - Books
Nortier, J.M. (2009). Nederland meertalenland. Amsterdam: Aksant.
  2009 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. & Dorleijn, Dr M (2009). Code-switching and the internet. In B.E. Bullock & A.J. Toribio (Eds.), Cambridge Handbook of Linguistic Code-switching (pp. 127-142) (16 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2009 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2009). Van de hand en de handschoen. Code en stijl als tweetalige opties voor jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. In Dr. A. Backus & Dr. M. Keijzer (Eds.), Artikelen van de Zesde Anela Conferentie (pp. 83-93) (11 p.). Delft: Eburon.
  2009 - Lectures
J.M. Nortier (09.01.2009). Co-coördinator workshop Adolescents in Multilingual Contexts. Internationale workshop georganiseerd in samenwerking met universiteit van Olso.
J.M. Nortier (08.07.2009). Coördinator International Symposium on Bilingualism. Toonaangevend international congres met meer dan 500 deelnemers..
J.M. Nortier (09.01.2009). Coördinator Workshop Adolescents in Multilingual Contexts NIAS. Ism Universiteit Olso, 15 deelnemers.
J.M. Nortier (18.06.2009). De invloed van immigrantentalen op het Nederlands. Utrecht, Lezingendag Universitaire Bestuursdienst van de UU.
J.M. Nortier (25.08.2009). Jongerentalen in Nederland. Utrecht, 17e Colloquium Neerlandicum.
J.M. Nortier (23.04.2009). Meertaligheid. Utrecht, Netwerk Utrecht Internationaal.
J.M. Nortier (09.01.2009). Multi-ethnolect: what, why, how?. Workshop Adolescents in Multilingual Contexts.
J.M. Nortier (09.11.2009). Multilingualism in the Dutch school system. Utrecht, Zweedse onderzoekers op bezoek in Nerderland.
J.M. Nortier (09.12.2009). Nederland meertalenland. Brussel, Serie 'De Boeken van De Buren'.
J.M. Nortier (19.11.2009). Nederland Meertalenland. Voor(oor)delen over meertaligheid. Amsterdam, Lezingencyclus Babylonisch Europa, UvA.
J.M. Nortier (30.10.2009). Standaardtaal en dialect. Enschede, Presentatie Twentse Biebel, Saxion Hogeschool.
J.M. Nortier (27.11.2009). The relation between social and digital behaviour of Dutch Turks and Moroccans. Amsterdam, Participating in a mediated world.
J.M. Nortier (29.05.2009). Van de Hand en de Handschoen. Rolduc, Kerkrade, Zesde ANéLA conferentie.
J.M. Nortier (12.11.2009). Voor(oor)delen rond meertaligheid. Den Haag, Onderwijsdag.
  2008 - Book editorship
Nortier, J.M. & Cornips, L. (2008). The International Journal of Bilingualism - Special double Issue. Ethnolects? The emergence of new varieties among adolescents. (154 p.). London: Kingston.
  2008 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2008). Every parent counts. In C Kenner & T Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 81-84) (4 p.). Stoke-on-Trent: Trentham books Ltd.
Nortier, J.M. (2008). The Netherlands and Utrecht. In C Kenner & T Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 15-21) (7 p.). Stoke-on-Trent: Trentham books Ltd.
Nortier, J.M. (2008). Types and sources of bilingual data. In L Wei & M Moyer (Eds.), The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism (pp. 35-53) (19 p.). Oxford: Blackwell.
Nortier, J.M. (2008). World Schools - Scholen in de Wereld. In Dr C K & Dr T Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 72-75) (4 p.). Stoke-on-Trent: Trentham books Ltd.
  2008 - Articles
Nortier, J.M. & Dorleijn, Dr M (2008). A Moroccan accent in Dutch: a socio-cultural style restricted to the Moroccan community?. International Journal of Bilingualism, 12 (1-2), (pp. 125-143) (19 p.).
Nortier, J.M. (2008). Introduction. International Journal of Bilingualism, 12 (1-2), (pp. 1-7) (7 p.).
Nortier, J.M. (05.07.2008). Krantenartikel. De Volkskrant [online]
Nortier, J.M. (2008). Meertaligheid in de bossen van Wassenaar. Nednr. Tijdschrift van Nedwerk, Alumnivereniging Utrechtse Neerlandici (132), (pp. 14-19) (6 p.).
  2008 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2008). The hand and the glove. Code and style as bilingual options among young people of Turkish and Moroccan descent in the Netherlands. In V Lytra & J-N Jorgensen (Eds.), Multilingualism and Identities across Contexts (pp. 109-128) (20 p.). Kopenhagen: Copenhagen Studies in Bilingualism.
  2008 - Lectures
J.M. Nortier (02.04.2008). Co-coördinator Sociolinguistics Symposium 17. Amsterdam, Symposium.
J.M. Nortier (10.06.2008). Co-coördinator workshop Romaans-Nederlands contact in de Middleeuwse taal en literatuur. Co-coördinator workshop Romaans-Nederlands contact in de Middleeuwse taal en literatuur.
J.M. Nortier (27.11.2008). Language, ethnicity and identity. NIAS seminar series.
J.M. Nortier (24.08.2008). Multilingualism m common nense linguistic perspectives. Essen, Duitsland, AILA.
J.M. Nortier (03.04.2008). Sociolinguistics Symposium 17- co-organiser. Sociolinguistics Symposium 17- co-organiser.
J.M. Nortier (26.11.2008). Taal, etniciteit en identeit. Tilburg, lezingenserie van studentenvereniging d'Artagnan.
J.M. Nortier (04.04.2008). The hand and the glove. Code and style as bilingual options among young people of Turkish and Moroccan descent in the Netherlands. Amsterdam, Sociolingustics Symposium 17.
J.M. Nortier (28.10.2008). Wat gebeurt er toch met het Nederlands?. Oegstgeest, Past Rotarians Rijnland.
  2007 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (2007). The Moroccan Community in The Netherlands. In A Creese, P Martin & NH Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education (second edition), Vol 9: Ecology of Language (pp. 195-207) (13 p.). New York: Springer.
  2007 - Book reviews
Nortier, J.M. (01.06.2007). Article Review. Journal Title
Nortier, J.M. (08.08.2007). Review van onderzoeksvoorstel Processing Mixed Language voor National Science Foundation USA (Penn State University). Journal Title
  2007 - Lectures
J.M. Nortier (01.06.2007). Data from the Internet in Code-Switching Research. Hamburg, Germany, Intl. Symposium on Bilingualism 6.
J.M. Nortier (11.10.2007). European language policy: Why is it so difficult?. Europe Week Seminar, CERC.
J.M. Nortier (10.10.2007). Grammar and Gender. Linguistic Seminar, Monash University.
J.M. Nortier (05.10.2007). In- and exclusion, appropriation and ethnicity in a multilingual and multicultural neighborhood in Utrecht. RUMACCC, University of Melbourne, Australia, Inclusion, exclusion and identity across two continents: aspects of multilingualism and multiculturalism in Australia and Europe.
J.M. Nortier (08.11.2007). Jongeren en Taal. Bergen op Zoom, De X-factor: Passie voor Techniek.
J.M. Nortier (21.02.2007). Meertaligheid - Zegen of vloek?. Utrecht, TUMULT debat tgv Dag van de Moedertaal.
J.M. Nortier (16.04.2007). Workshop Meertaligheid in de Middeleeuwen. Organisatie en deelname aan workshop.
  2006 - Book editorship
Koole, A.J., Nortier, J.M. & Tahitu, B. (2006). Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. (560 p.). Delft: Eburon, Maar we hanteerden wel een beoordelingssysteem! Het ging om een tweedaags congres.
  2006 - Articles
Nortier, J.M. & Dorleijn, M (2006). "Het is een grappige accent weet je”. Onze taal, 75 (2/3), (pp. 47-50) (4 p.).
Nortier, J.M. & Bogaerde, B. (2006). Bimodaal codewisselen. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1 (75), (pp. 79-89) (11 p.). Mèt beoordelingssysteem!.
Koole, T. & Nortier, J.M. (2006). De sociolinguistiek in het Nederlands taalgebied anno 2006. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76 (2), (pp. 9-12) (4 p.).
Nortier, J.M. & Koole, T. (2006). Introductie. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 2 (76), (pp. 9-13) (5 p.).
  2006 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2006). Het Marokkaanse accent in het Nederlands: Marker of indicator?. In T. Koole & J. Nortier (Eds.), Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie (pp. 138-148) (11 p.). Delft: Eburon, Met beoordelingssysteem!.
  2006 - Reports
van den Berg, I., den Boer, D.J., Koole, T., Nieuwenhuis, I., Nortier, J.M., Stolk, F.R.W. & Stronks, E. (2006). 'Omdat je je tijd maar een keer kunt besteden'. De verdeling doceren-onderzoeken binnen het Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht. (12 p.). onbekend: UU LET Nederlands.
  2006 - Lectures
J.M. Nortier (07.07.2006). A Moroccan accent in Dutch in Utrecht: restricted to the Moroccan community?. Limerick, Ierland, Sociolinguistics Symposium 16.
J.M. Nortier (08.05.2006). Bilingual education - How does it work in other places?. Haifa, Israel, Bilingual Education.
J.M. Nortier (20.09.2006). Bilingualism in The Netherlands. Bolzano, Italië, Applied Linguistics in Europe.
J.M. Nortier (01.08.2006). Co-coördinator workshop. Multilingualism in The Netherlands.
J.M. Nortier (01.05.2006). Co-coördinator workshop 'ethnolects'. Sociolinguistics Symposium 16.
  2005 - Book parts / chapters
Nortier, J.M., Dibbits, H & Conradie, F. (2005). Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen. In I. Hoving, H. Dibbits & M. Schrover (Eds.), Veranderingen van het Alledaagse 1950-2000 (pp. 59-76) (18 p.). Den Haag: SDU.
Nortier, J.M., Conradie, F & Dibbits, H (2005). 'Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen.'. In I Hoving, H Dibbits & M Schrover (Eds.), Cultuur en Migratie. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000 (pp. 59-76) (18 p.). Den Haag: SDU, Niet helemaal duidelijk welke categorie: gericht op ontwikkelde leken maar wel met een beoordelingssysteem Vrede van Utrecht / Community Art Lab.
Nortier, J.M., Dorleijn, M, El Aissati, A, Boumans, L & Cornips, L. (2005). Turks- en Marokkaans Nederlands. In N van der Sijs (Eds.), Wereldnederlands (pp. 149-184) (36 p.). Den Haag: SDU.
  2005 - Lectures
J.M. Nortier (28.04.2005). Bimodaal codewisselen. Universiteit Utrecht, Anela Voorjaarsstudiedag.
J.M. Nortier (20.03.2005). Bimodal codeswitching. Universitat Autonoma, Barcelona, International Symposium on Bilingualism.
J.M. Nortier (16.11.2005). Co-coördinator. Workshop Etnisch Nederlands.
J.M. Nortier (23.06.2005). Is Moroccan-Dutch developing into a general ethnolect?. ICLaVE, The International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE).
J.M. Nortier (16.04.2005). Jongerentaal. Nijmegen, Publiekslezing, Faculteit Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen.
J.M. Nortier (28.04.2005). Ontwikkelt het Marokkaans-Nederlands zich tot algemeen etnolect?. Universiteit Utrecht, Anela Voorjaarsstudiedag.
J.M. Nortier (10.04.2005). Wereldnederlands. Academiegebouw, Utrecht, Culturele Zondag.
  2004 - Lectures
J.M. Nortier (27.11.2004). Home, Language and the Community. 3x per jaar, Door ESRC gefinancierde internationale workshop binnen thema 'multilingual Europe' (3x per jaar).
J.M. Nortier (04.02.2004). Jongeren, taalgebruik en etniciteit. Antwerpen, lezingencyclus tolkenopleiding.
J.M. Nortier (02.04.2004). Multilinguialism, Identity and School Achievement. Newcastle, Sociolinguistics Symposium 15.
J.M. Nortier (30.03.2004). Murks en Straattaal. Utrecht, lezing voor eindexamenleerlingen Herman Jordan Lyceum in Zeist.
J.M. Nortier (11.05.2004). Murks en Straattaal. Utrecht, Awater symposium.
J.M. Nortier (20.02.2004). Virtual Europe; new media and cultural exchange. 3x per jaar, Door ESRC gefinancierde internationale workshop binnen thema `multilingual Europe' (3x per jaar).
  2003 - Book editorship
Koole, A.J. & Nortier, J.M. (2003). Artikelen van de Vierde Sociolinguistische Conferentie. (570 p.). Delft: Eburon.
  2003 - Articles
Nortier, J.M. & Koole, T. (2003). De sociolinguistiek in het Nederlandse taalgebied anno 2003. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 2, (pp. 9-15) (7 p.).
Koole, A.J. & Nortier, J.M. (2003). The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom. The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom, 70 (2), (pp. 9-14) (6 p.).
  2003 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2003). 'We gaan naar winkelcentrum, wolla.' Murks: een nieuw geval van taalverloedering?. In J Stroop (Eds.), Waar gaat het Nederlands naar toe? (pp. 143-152) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2003 - Lectures
J.M. Nortier (10.10.2003). Jongeren, taalgebruik en etniciteit. congres voor psychotherapeuten, Adolescenten en de Liefde (congres voor psychotherapeuten).
J.M. Nortier (13.03.2003). Masterclass de multiculturele wijk. Masterclass de multiculturele wijk.
J.M. Nortier (01.02.2003). Pressure Language. Utrecht, TIN dag.
J.M. Nortier (25.03.2003). Vierde Sociolinguistische Conferentie. Vierde Sociolinguistische Conferentie.
J.M. Nortier (01.11.2003). Youth talk in monolingual and multilingual peer groups: issues of language and identity. Multilingual Europe ESRC Seminar Series.
  2002 - Book editorship
Nortier, J.M., Bennis, H., Extra, G. (KUB) & Muysken, P. (2002). Een buurt in beweging. (373 p.). Amsterdam: Aksant.
Nortier, J.M. & Hvenekilde, A. (2002). Meetings at the crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. (340 p.). Oslo: Novus Vorlag.
  2002 - Articles
Nortier, J.M. (2002). ‘Tezz, wat is dat? Ik vind echt niet leuk ofzo!’ Murks en straattaal. Levende Talen Tijdschrift, 3 (1), (pp. 30-36).
Nortier, J.M. (2002). 'Ik was me verslapen, weet je". De jongerentaal Murks. Onze taal, 71 (5), (pp. 134-137) (4 p.).
  2002 - Articles in volumes / proceedings
Gerritsen, M. & Nortier, J.M. (2002). Communicatie in een multiculturele en meertalige samenleving. In Th. Janssen (Eds.), Taal in gebruik (pp. 215-234) (20 p.). Den Haag: SDU.
Nortier, J.M. (2002). 'Fawaka, what's up?' Language use among adolescents in monoethnic and ethnically mixed groups. In J.M. Nortier & A. Hvenekilde (Eds.), Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturlaism in Oslo and Utrecht (pp. 61-73) (13 p.). Oslo, Noorwegen: Novus Forlag.
Nortier, J.M. (2002). ''t Is wel een strakke onderwerp.' Taalgebruik van jongeren in een multiculturele omgeving. In H. Bennis, G. Extra, P. Muysken & J. Nortier (Eds.), Een buurt in beweging (pp. 201-216) (16 p.). Amsterdam: Aksant.
  2002 - Lectures
J.M. Nortier (19.12.2002). In- and exclusion, appropriation and (re-)invention of tradition in a multilingual and multicultural neighbourhood in Utrecht, The Netherlands. Singapore, AILA.
J.M. Nortier (06.04.2002). Youth language in the Netherlands. Gent, België, Sociolinguistics Symposium 14.
  2001 - Books
Nortier, J.M. (2001). Murks en Straattaal. Vriendschap en taalgebruik onder jongeren. (119 p.). Amsterdam: Prometheus.
  2001 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2001). Street language in the Netherlands. In A. Stenström, U. Kotsinas & E. Drange (Eds.), Ungdommers språkmøter (pp. 129-141) (13 p.). Kopenhagen: Nord.
  2001 - Lectures
J.M. Nortier (12.10.2001). LOT prijs voor populair wetenschappelijk werk over taalwetenschap. LOT prijs voor populair wetenschappelijk werk over taalwetenschap.
J.M. Nortier (21.11.2001). Moroccans and their languages in Utrecht. Bayreuth (Duitsland), "Language, Migration and the City".
J.M. Nortier (16.11.2001). Murks en Straattaal. Utrecht, Kunst tussen Culturen; symposium over school en cultuur in de multi-etnische samenleving.
J.M. Nortier (21.11.2001). Tweetaligheid. Enschede, "Tweetaligheid niet schadelijk, maar nuttig".
  2000 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (2000). Verbal complexes in street language. In A. Fenyvesi & K. Sandor (Eds.), Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian (pp. 155-164) (10 p.). Szeged, Hongarije: University of Szeged, Teacher Training College.
  2000 - Book reviews
Nortier, J.M. (2000). Signalement. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 22, (pp. 182-182) (1 p.).
  2000 - Reports
Bennis, H., Extra, G. (KUB), Muysken, P. & Nortier, J.M. (2000). Het multiculturele voordeel: meertaligheid als uitgangspunt. Utrecht: LOT, manifest.
  2000 - Lectures
J.M. Nortier (08.10.2000). 5e kleurrijke zondag. Deelname wetenschappelijk forum.
J.M. Nortier (16.06.2000). Fawaka, what's up!. Oslo, KUSK meets TCULT.
J.M. Nortier (21.12.2000). In- en uitsluiting door taalgebruik bij jongeren. De Rode Hoed, Amsterdam, Jubileumconferentie Stichting Slachtoffer in Beeld.
J.M. Nortier (16.06.2000). KUSK meets TCULT. KUSK meets TCULT.
J.M. Nortier (17.09.2000). LIDES. wetenschappelijk forum.
J.M. Nortier (08.10.2000). Murks en Straattaal. Den Haag, 5e kleurrijke zondag, Museon.
J.M. Nortier (14.12.2000). Taalbeleid vertaald in actie. Deelname wetenschappelijk forum.
J.M. Nortier (05.02.2000). taalgebruik van jongeren in etnisch gemengde groepen. Utrecht, TIN dag.
J.M. Nortier (29.04.2000). The Barrio revisited. Bristol, UK, Sociolinguistics Symposium 2000 (SS2000).
J.M. Nortier (14.03.2000). Youth Language in the Netherlands. Seminar on language contact.
  1999 - Articles
Nortier, J.M. (28.08.1999). Lombok spreekt thuis Nederlands. Utrechts Nieuwsblad (1 p.). het gaat hier om een artikel dat is geschreven op basis van een interview met mij.
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Nortier, J.M. (1999). De relatie tussen gender en grammatika. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische conferentie (ANELA'99) (pp. 333-343) (10 p.). Delft: Eburon.
Nortier, J.M. (1999). How code-switching affects (some) functional categories. Evidence from Dutch-Moroccan Arabic language contact. In B. Brendemoen, E. Lanza & E. Ryen (Eds.), Language Encounters across Time and Space (pp. 73-93) (20 p.). Oslo: Novus Press.
  1999 - Book reviews
Nortier, J.M. (1999). Taalverschillen; een werkboek over variatie en verandering in taal. Nederlandse taalkunde, 4, (pp. 259-263) (5 p.).
  1999 - Lectures
J.M. Nortier (08.03.1999). De relatie tussen gender en grammatika. ots 5, Derde Sociolinguistische conferentie.
J.M. Nortier (25.03.1999). Het TCULT-project. Utrecht, Studievereniging Awater (studenten Nederlands).
J.M. Nortier (22.02.1999). Language and culture in a Dutch multicultural neighbourhood. NIAS, Wassenaar, Study Center on language Contact.
J.M. Nortier (17.12.1999). Straattaal. Antwerpen, In het kader van de cursus Sociolinguistiek.
J.M. Nortier (03.10.1999). Street Language in the Netherlands. UNO workshop: Sprakkontakt och ungdomssprak i norden.
J.M. Nortier (13.11.1999). Verbal complexes in Street Language. 1st bilingual language use theme meeting of the study center on language contact: verb clusters in a language contact perspective.
  1999 - Paper
Nortier, J.M. (1999). Colloquium Grammar and Code-Switching. Newcastle upon Tyne (UK) een groot congres. Ik heb dit samen gedaan met Dr. A.M. een groot congres. Ik heb dit samen gedaan met Dr. A.M. (dus Backus, Nortier en Treffers-Daller).
  1998 - Book parts / chapters
Nortier, J.M. (1998). De Muyskeniaanse of integratieve linguistiek. In A. Bruyn & J. Arends (Eds.), Mengelwerk voor Muysken (pp. 106-110) (5 p.). Amsterdam: Publikaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap.
Nortier, J.M. (1998). How code-switching affects (some) functional categories. Evidence from Dutch - Moroccan Arabic language contact. In B. Brendemoen, E. Lanza & E. Ryen (Eds.), Language encounters across time and space: Studies in language contact (pp. 34-51) (18 p.). Oslo: Novus Forlag.
Nortier, J.M. (1998). Taalcontactonderzoek in de afgelopen tien jaar. In E. Blom & A. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 29-38) (10 p.). Den Haag: HAG.
Nortier, J.M., Bennis, H., Extra, G. & Muysken, P. (1998). Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Blauwdruk van een onderzoekprogramma inzake de multiculturele en pluriforme samenleving Amsterdam: Meertens instituut KNAW.
  1998 - Lectures
J.M. Nortier (26.11.1998). Language and culture in a Dutch multicultural neighborhood. Third International Conference on Maintenance and Loss of Minority Langauges.
J.M. Nortier (29.05.1998). Openingslezing. RASA, Utrecht, Openingssymposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT).
Nortier, J.M. (29.05.1998). Organisatie Openingssymposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT). Openingssymposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT).
J.M. Nortier (11.11.1998). Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Utrecht, lezing voor oud-gemeenteraadsleden van de utrechtse PvdA-afdeling.
J.M. Nortier (26.03.1998). The perception of Congruence in Bilingual Speakers. Londen, Sociolinguistics Symposium 12.
  1997 - Articles
Nortier, J.M. (1997). De taal van Maurits, Emma en Loura. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 9, (pp. 65-67) (3 p.).
Nortier, J.M. (1997). Functionele categorieën in Nederlands/Marokkaans-Arabische tweetalige gesprekken. Nederlandse taalkunde, 2, (pp. 248-263) (16 p.).
Nortier, J.M. (1997). Special issue on: 'Functionele categorieën in taalverwerving en taalgebruik'. Nederlandse taalkunde, 2, (pp. 177-263) (87 p.).
  0 - Lectures
J.M. Nortier (0). A comparison between grammatical errors in different kinds of pressure language. BAAL annual conference.
J.M. Nortier (0). Aspasia subsidie voor organisatie Workshop NT2 Handleidingen. Aspasia subsidie voor organisatie Workshop NT2 Handleidingen.
J.M. Nortier (0). Dat is Andere Taal.
J.M. Nortier (0). de toekomst van het Nederlands.
J.M. Nortier (0). Deelname aan forum over jongerentaal.
J.M. Nortier (0). Deelname wetenschappelijk forum.
J.M. Nortier (0). Deelname wetenschappelijk forum.
J.M. Nortier (0). Een extra taal.
J.M. Nortier (0). Een taaltje uit Trokko.
J.M. Nortier (0). Forum "Respect man - Wie eist wat van wie?".
J.M. Nortier (0). Hé niet dissen weetje.
J.M. Nortier (0). In functie bij: Artikelen voor de Vierde Sociolinguistische Conferentie. bundeling van papers voor een conferentie.
J.M. Nortier (0). Interviews.
J.M. Nortier (0). Jongeren spreken hun eigen Nederlands op straat.
J.M. Nortier (0). jongerentaal.
J.M. Nortier (0). Murks.
J.M. Nortier (0). Murks en straattaal.
J.M. Nortier (0). Murks, imitatie-taal onder jongeren.
J.M. Nortier (0). Nieuw Nederlands: Floes, Doekoe en Poen.
J.M. Nortier (0). Radioprogramma 'De ochtenden'.
J.M. Nortier (0). Schuim en As.
J.M. Nortier (0). straattaal.
J.M. Nortier (0). straattaal.
J.M. Nortier (0). Straattaal bedreigt Nederlands niet.
J.M. Nortier (0). Straattaal is van alle tijden.
J.M. Nortier (0). Taalonderwijs en integratie.
J.M. Nortier (0). Utrecht Vandaag.
J.M. Nortier (0). Utrechtse jongeren.
J.M. Nortier (0). Wattizzdat, Murks?.
J.M. Nortier (0). wij samen ien sjtad mooi hoofddoeken gezien.
J.M. Nortier (0). Workshop Kusk meets TCULT. Workshop Kusk meets TCULT.
  0 - Awards
J.M. Nortier (0). Genomineerd voor Docent van het Jaar, Taal en Cultuurstudies.
  0 - Editorial activity
J.M. Nortier (0). International Journal of Bilingualism.
J.M. Nortier (0). Special issue, title: Metalinguistic Discourse on Multi-lingual Urban and Youth Speech Styles and Linguistic Practices Guest editors: Margreet Dorleijn and Jacomine Nortier . Applied Linguistics Review.
J.M. Nortier (0). Taalpeil.
J.M. Nortier (0). Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen.
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
J.M. Nortier (0). bestuurslid.
J.M. Nortier (0). Coordinator TCULT-project. O.a. succesvolle aanvraag bij Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van Gemeente Utrecht.
J.M. Nortier (0). Deelname aan Taaluniedebat 'Elk vogeltje zingt...'.
J.M. Nortier (0). deelname en presentatie.
J.M. Nortier (0). International Symposium on Bilingualism 6.
J.M. Nortier (0). Jury Taalunie Scriptieprijs.
J.M. Nortier (0). lid.
J.M. Nortier (0). Lid adviescommissie.
J.M. Nortier (0). Lid Raad van Advies.
J.M. Nortier (0). Lid van beoordelingscommissie Promotiebeurzen voor Leraren van NWO.
J.M. Nortier (0). Promotie van C.D. Senaratne.
J.M. Nortier (0). Reviewer "Multicultural and Multilingual Development".
J.M. Nortier (0). secretaris.
J.M. Nortier (0). voorzitter.
J.M. Nortier (0). Voorzitter.
^ top
Gegenereerd op 2017-06-27 09:13:49
Currently dr. Jacomine Nortier teaches the following course(s):

Beside the courses that are mentioned here, Nortier also teaches Language Contact and Change (UCHUMLIN32) in the spring semester at (UCU) University College Utrecht. 

Gegenereerd op 2017-06-27 09:13:49
Full name
dr. J.M. Nortier Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room 1.56
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6075
Phone number (department) +31 30 253 8000
Postal address
Trans 10
3512 JK    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2017-06-27 09:13:49
Last updated 17.02.2017