Profile

Dr. Frank Drijkoningen is een generatief syntacticus (met een dominante positie voor het Frans). Hij heeft expertise op het gebied van de interactie tussen de syntaxis en de morfologie en is tevens geïnteresseerd in de syntaxis en de interface met de discourse / pragmatiek.

Drijkoningen doceert Franse taalkunde / acquisitie bij de opleiding Frans, en syntaxis en morfologie bij de opleiding Taalwetenschap. Daarnaast is hij algemeen secretaris van de congresserie Going Romance, en lid van de redactieraad van Probus.

Gegenereerd op 2018-09-23 22:12:08
All publications
  2017 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2017 01.12.2017) Chair Linguistics (External organisation) The international journal Linguistics ( A status)<br/>Member of the editorial board
  2017 - Membership of committee
Drijkoningen, F.A.C. (05.02.2017) Chair AVT/Anéla dissertatieprijs (External organisation) Member of the jury
  2016 - Book editorship
Drijkoningen, F.A.C. (2016). Series Preface (to RLLT 10). (1 p.). Amsterdam/Philadelphia: Johns Benjamins Publishing Company.
Drijkoningen, F.A.C. (2016). Series Preface (to RLLT 9). (1 p.). Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
  2016 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (2016). Hoeveel ogen maken een centraal examen leesvaardigheid?. Levende Talen Magazine, 103 (8), (pp. 12-16) (5 p.).
  2016 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2016 01.12.2016) Chair Linguistics (External organisation) The international journal Linguistics (A status)<br/>Member of the editorial board
  2015 - Book editorship
Drijkoningen, F.A.C. (2015). Series Foreword (to RLLT 8). Johns Benjamins Publishing Company.
Drijkoningen, F.A.C. (2015). Series Foreword (RLLT - new formula). (1 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2015 - Websites / portals
Drijkoningen, F.A.C. (2015). Website Going Romance.
  2015 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2015 01.12.2015) Chair Linguistics (External organisation) The INT1 journal<br/>Member of the consulting editors
  2014 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (12.12.2014) Divers aspects des inversions en français
  2014 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2014 01.12.2014) Chair Linguistics (External organisation) The INT1 journal<br/>Member of the consulting editors
  2013 - Book editorship
Baauw, S., Drijkoningen, F.A.C., Meroni, L. & Pinto, M. (2013). Selected Papers from Going Romance 2011. (269 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2013 - Book parts / chapters
Drijkoningen, F.A.C. (2013). Introduction (to RLLT 5). Romance Languages and Linguistic Theory 2011 (3 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
  2013 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (06.09.2013) CE MVT: Ontwerp + beoordeling
F.A.C. Drijkoningen (12.04.2013) Relatives in (very) advanced French
  2013 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2013 01.12.2013) Chair Linguistics (External organisation) The INT1 journal<br/>Member of the consulting editors
  2012 - Book editorship
Drijkoningen, F.A.C. (2012). Preface (to RLLT(4) = Going Romance 2010 Leiden). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2012 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (2012). Het contra-indefinietheidseffect in het Nederlands. Nederlandse taalkunde, 17 (1), (pp. 71-100) (30 p.).
Drijkoningen, F.A.C. & Kampers-Manhe, B. (2012). Word order in French and the influence of topic and focus. Linguistics, 50 (1), (pp. 65-104) (40 p.).
  2012 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (31.08.2012) A carthographic approach to Locative Inversion
F.A.C. Drijkoningen (05.09.2012) Beoordeling van het CSE
F.A.C. Drijkoningen (11.01.2012) Contra-indefinietheidseffect Nederlands
F.A.C. Drijkoningen (17.01.2012) Germaanse restanten in de syntaxis van het Frans
  2012 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2012 01.12.2100) Chair Linguistics (External organisation) The INT1 journal <br/>Member of the consulting editors
  2011 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (2011). Foreword by the series editor. In H. Jacobs, J. Berns & T. Scheer (Eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 2009 (pp. ii-ii). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2011 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (09.09.2011) De totstandkoming van een Centraal Schriftelijk Examen
  2011 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2011 01.12.2011) Chair Linguistics (External organisation) The INT1 journal of linguistics<br/>Member of consulting editors
  2010 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (2010). French Inversions in Contrast. Lingvisticae Investigationes, 33 (2), (pp. 165-178) (14 p.).
  2010 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (2010). Foreword. In R. Bok-Bennema, B. Kampers-Manhe & B. Hollebrandse (Eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 2008 (pp. ii-ii). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, Going Romance.
  2010 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (24.06.2010) Inversies in het Frans en de subjonctif
  2010 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2010 01.12.2010) Chair Linguistics (External organisation) Linguistics as the INT1 Journal<br/>Member of consulting editors
  2009 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (02.04.2009) Floating quantifiers and the influence of topic and focus
  2008 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. & Kampers-Manhe, B. (2008). On inversions and the interpretation of subjects in French. Probus, 20 (2), (pp. 147-211) (65 p.).
  2008 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (08.07.2008) French vs. Dutch & Italian: Old French
F.A.C. Drijkoningen (19.04.2008) Locative Inversion Revisited
  2007 - Book editorship
Baauw, S., Drijkoningen, F.A.C. & Pinto, M. (2007). Romance Languages and Linguistic Theory 2005. Selected papers from Going Romance. Current Issues in Linguistic Theory 291. (338 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2007 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (01.09.2007) Co-coördinator
F.A.C. Drijkoningen (01.03.2007) Coördinator
  2006 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (01.09.2006) Co-coördinator congres
F.A.C. Drijkoningen (19.05.2006) Locative inversion revisited
F.A.C. Drijkoningen (01.09.2006) Word order in French and the influence of topic and focus
  2005 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (08.12.2005) Coördinator Going Romance XIX
F.A.C. Drijkoningen (10.06.2005) Indefinites and A-bar Operations
F.A.C. Drijkoningen (10.09.2005) Indefinites in questions: syntax and pragmatics
  2005 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2005 01.12.2009) Chair Linguistics (External organisation) The INT1 journal<br/>Member of the consulting editors
  2004 - Book parts / chapters
Kampers-Manhe, B., Marandin, J.-M., Drijkoningen, F.A.C., Doetjes, J.S. & Hulk, A.C.J. (2004). Subject NP Inversion. In F. Corblin & H.E. de Swart (Eds.), Handbook of French Semantics (592 p.). Stanford, California: CSLI Publications.
  2004 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (01.05.2004) Coördinator LOT Zomerschool 2004
F.A.C. Drijkoningen (01.01.2004) LOT Winterschool 2004
F.A.C. Drijkoningen (09.12.2004) Organisator / abstract selectie Going Romance 2004
  2003 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (2003). Over de LOT Prijs en het taalgala. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 14 (3), (pp. 7-10) (4 p.).
  2002 - Book editorship
Beyssade, C., Drijkoningen, F.A.C., Bok-Bennema, R. & Monachesi, P. (2002). Romance languages and linguistic theory 2000. (354 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2002 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (2002). Subextraction of Heads and Phases: quantitative 'dont'. In Manuel Leonetti, Olga Fernandez Soriano & Victoria Escandell Vidal (Eds.), Current Issues in Generative Grammar (pp. 51-69) (18 p.). Madrid: Universidad Alcala de Henares.
  2002 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (28.11.2002) Going Romance 2002
  2001 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. & Kampers-Manhe, B. (2001). On the interpretation of postverbal subject positions. In D. Delfitto, J.D.W. Schroten & H.E. de Swart (Eds.), Recherches de Linguistique Française et Romane d'Utrecht (pp. 29-43) (15 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2001 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (04.04.2001) Indefiniteness Effects in Questions
  2000 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (2000). Antisymmetry and the lefthand in Morphology. Catalan Working Papers in Linguistics, 7, (pp. 71-88) (18 p.).
  2000 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (2000). Experiencer Objects; Two Types of Ergativity. In P.H.A. Coopmans, M.B.H. Everaert & J. Grimshaw (Eds.), Lexical Specification and Insertion (pp. 69-90) (22 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2000 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (30.11.2000) Going Romance 2000 (congres)
F.A.C. Drijkoningen (04.12.2000) Les indefinis et l'inversion
F.A.C. Drijkoningen (16.05.2000) On the Antisymmetry of the Syntax of Words
F.A.C. Drijkoningen (10.03.2000) On the felicity of the question
F.A.C. Drijkoningen (13.04.2000) Subextraction of Heads and Phases: quantitative 'dont'
  2000 - Paper
Drijkoningen, F.A.C. (2000). PICS. medefinanciers NWO; functie als deelnemer.
  2000 - Membership of board
Drijkoningen, F.A.C. (01.01.2000 01.12.2004) Chair Linguistics (External organisation) The international journal Linguistics (A status)<br/>Member of the editorial board
  1999 - Book parts / chapters
Drijkoningen, F.A.C. (1999). Review of 'How clitics license null phrases: A theory of the lexical interface' by Joe Emonds. In H. van Riemsdijk (Eds.), Clitics in the Languages of Europe (pp. 381-384) (4 p.). Berlin/New York/Germany/USA: Mouton de Gruyter.
  1999 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (1999). Een impressie van Storage & Computation in Linguistics. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 10 (4), (pp. 60-64) (5 p.).
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (1999). Past Participle Agreement in French: Object Agreement? Adjective Agreement. In R. van Bezooijen & R. Kager (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1999 (pp. 41-52) (12 p.). Amsterdam: John Benjamins, AVT Publications 16.
  1999 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (07.09.1999) Antisymmetry and the Lefthand in Morphology
F.A.C. Drijkoningen (06.02.1999) Voltooide deelwoorden in het Frans: Object-Agreement? Adjectief-agreement
  1998 - Book parts / chapters
Drijkoningen, F.A.C. (1998). Experiencer Objects: Two Types of Ergativity. In P. Coopmans, M. Everaert & J. Grimshaw (Eds.), Lexical Specification and Insertion (pp. 69-90) (22 p.). Den Haag: HAG.
Drijkoningen, F.A.C. (1998). Morphological Strength and Word Order Variation in French. In N. N.Catala & M. Bargallo (Eds.), Proceedings of the IV Colloquium of Generative Grammar (pp. 139-161) (23 p.). Tarragona: URV.
  1998 - Articles
Drijkoningen, F.A.C. (1998). Morfologie: voor elk wat wils. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 10 (1), (pp. 46-54) (9 p.).
Drijkoningen, F.A.C., Kampers-Manhe, B. & Schroten, J.D.W. (1998). Special issue Going Romance 1996. Probus, (pp. 103-241) (139 p.). gast editor van hoofdstuk.
  1998 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (1998). A Minimalist Approach to Past Participle Agreement in French. In D. Delfitto, J.D.W. Schroten & H.E. de Swart (Eds.), Recherches de Linguistique Française et Romane d'Utrecht (pp. 40-56) (17 p.). Utrecht: UiL OTS.
  1998 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen (01.10.1998) Grammaire generative et roles thematiques
F.A.C. Drijkoningen (10.04.1998) Minimalism and Antisymmetry: The Dynamics of Morphological Strength
F.A.C. Drijkoningen (01.11.1998) On the Dynamics of (Morphological) Strength
Drijkoningen, F.A.C., Schroten, J.D.W., de Swart, H.E. & Melka, F.J. (10.12.1998). Organisatie van het Symposium "Going Romance XVII" en Workshop "Lexicon". 10-12 December, University of Utrecht. 10-12 december.
  1997 - Articles in volumes / proceedings
Drijkoningen, F.A.C. (1997). Morphological Strength: NP positions in French. In D. Beerman, D. LeBlanc & H. van Riemsdijk (Eds.), Rightward Movement (pp. 81-114) (34 p.). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
  0 - Lectures
F.A.C. Drijkoningen () Going Romance XXII
F.A.C. Drijkoningen () Secretaris wetenschappelijke commissie, Going Romance
  0 - Editorial activity
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
F.A.C. Drijkoningen () Probus
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
F.A.C. Drijkoningen () co-guest-editor: Probus, International Journal of Latin and Romance linguistics vol. 10, no. 2
F.A.C. Drijkoningen () Consulting Editor
F.A.C. Drijkoningen () Consulting Editor
F.A.C. Drijkoningen () consulting editor
F.A.C. Drijkoningen () Consulting Editor
F.A.C. Drijkoningen () Consulting Editor
F.A.C. Drijkoningen () consulting editor
F.A.C. Drijkoningen () Consulting editor, tijdschrift Linguistics
F.A.C. Drijkoningen () Consulting editor, tijdschrift Probus
F.A.C. Drijkoningen () Going Romance steering committee
F.A.C. Drijkoningen () Organisator conferentie Going Romance
F.A.C. Drijkoningen () Secretaris algemeen
F.A.C. Drijkoningen () Secretary General
F.A.C. Drijkoningen () Series Editor
F.A.C. Drijkoningen () TALENT-procedure
^ top
Gegenereerd op 2018-09-23 22:12:12
Currently dr. Frank Drijkoningen teaches the following course(s):
Gegenereerd op 2018-09-23 22:12:12
Full name
dr. F.A.C. Drijkoningen Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room -
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Transcomplex

Trans 10
Room 2.13
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6214
Phone number (department) +31 30 253 6006

Telefoonnummer direct: 030 253 6214

Gegenereerd op 2018-09-23 22:12:12
Last updated 29.10.2015