Dr. Bernadette van de Rijt

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F2.18
3584 CS Utrecht

Dr. Bernadette van de Rijt

Associate Professor
Youth and Family
+31 30 253 3706
b.vanderijt@uu.nl

Publications

2022

Professional publications

van de Rijt, B., Giaxidis, L., & van Luit, H. (2022). Elk kind zijn eigen rekenkracht. De Wereld van het Jonge Kind, 50(3), 26-30. https://www.hjk-online.nl/rekenen/elk-kind-zijn-eigen-rekenkracht/

2020

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2020). Utrechtse Getalbegrip Toets 3.0. (3 ed.) Graviant scientific & educational books.

2018

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., Benvenuto, G., González San Martin, I., Lanciano, N., & Passolunghi, M. C. (2018). Test di valutazione precoce della competenza matematica: Uno strumento per l'infanzia e la primaria. Anicia. https://doi.org/10.14668/886709326

2015

Professional publications

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., Araújo, M., Aguilar, M., Aragón, E., Ruiz, G., Navarro, J. I., Meancho, I., & Sedeño, M. G. (2015). Test de evaluaciόn de la competencia matemática temprana-revisado. Instituto de Orientaciόn Psicolόgica EOS.

2014

Scholarly publications

van den Berg, B. A. M., van de Rijt, B. A. M., & Prinzie, P. (2014). Beoordelen van academische schrijfvaardigheden met digitale rubrics. Onderzoek van Onderwijs, 43, 6-14.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/293956/Artikel_OvO_rubrics_14mrt2014%2520_DEF%255B1%255D.doc?sequence=1

2011

Other output

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., Navarro, J. I., & Aguilar, M. (2011). Test de Evaluaciόn Matemática Temprana (TEMT). Instituto de Orientaciόn Psicolόgica EOS.

2009

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2009). De Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised; Het belang van vroegtijdige signalering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 255-270.
Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., van Lieshout, E. C. D. M., van Loosbroek, E., & van de Rijt, B. A. M. (2009). Individual differences in early numeracy: The role of executive functions and subitizing. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 226-236.

Professional publications

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2009). Toets(en) van getalbegrip in ontwikkeling. De Wereld van het Jonge Kind, 36(8), 40-43.

2008

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2008). Eerste voortgangsrapport hernormeringonderzoek UGT-R. LCTI.

2007

Scholarly publications

Kroesbergen, E. H., van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2007). Working memory and early mathematics: possibilities for early identification of mathematics learning disabilities. Advances in Learning and Behavioral Disabilities, 20, 1-19.

Professional publications

van de Rijt, B. A. M., Worm, G., & van Eijl, P. (2007). Verslag experiment peerfeedback bachelorthesis pedagogiek. Faculteit Sociale Wetenschappen/Opleiding Pedagogiek, IVLOS.

Other output

Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2007, Aug 28). The role of executive functions in the development of preparatory math.

2006

Professional publications

van Luit, H., van de Rijt, B. A. M., & Aunio, P. (2006). Lukukastetesti kasikirja. Psykologien Kustannus Oy.
van de Rijt, B. A. M., Hale III, W. W., Jongmans, M. J., Worm, G., & van Eijl, P. (2006). Onderwijs voor de docent minder arbeidsintensief maken. Universiteit Utrecht, IVLOS, FSW.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18879/Verslag%2520Orthopedagogiek%252017mei2006.doc?sequence=1

2005

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2005). Utrechtse Getalbegrip Toets. Graviant.

2003

Scholarly publications

van de Rijt, B. A. M., Godfrey, R., Aubrey, C., van Luit, J. E. H., Ghesquiere, P., Torbeyns, J., Hasemann, K., Tancig, S., Kavkler, M., Magajna, L., & Tzouriadou, M. (2003). The development of early numeracy in Europe. Journal of Early Childhood Research, 1, 155-180.

2002

Scholarly publications

Torbeyns, J., van den Noortgate, W., Ghesquière, P., Verschaffel, L., van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2002). The development of early mathematical competence of 5- to 7-year-old children. A comparison between Flanders and the Netherlands. Educational Research and Evaluation, 8, 249-275.

2001

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., & Hasemann, K. (2001). Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ). Hogrefe.

2000

Scholarly publications

van de Rijt, B. A. M., van Luit, J. E. H., & Hasemann, K. (2000). Zur Messung der frühen mathematischen Zahlbegriffsentwicklung. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogischen Psychologie, 32, 14-24.
Godfrey, R., van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2000). Multilevel modelling; A case study on mathematics performance. In C. Aubrey, T. David, R. Godfrey, & L. Thompson (Eds.), Early childhood educational research (pp. 99-110). Routledge Falmer Press.
Torbeyns, J., van de Rijt, B. A. M., van den Noortgate, W., van Luit, J. E. H., Ghesquière, P., & Verschaffel, L. (2000). Ontwikkeling van getalbegrip bij vijf- tot zevenjarigen. Een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 118-131.

1999

Scholarly publications

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1999). Effectiveness of the AEM program for teaching children early mathematics. Instructional Science, 26, 337-358.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1999). Milestones in the development of infant numeracy. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 65-71.
van de Rijt, B. A. M., van Luit, J. E. H., & Pennings, A. H. (1999). The construction of the Utrecht early mathematical competence scales. Educational and Psychological Measurement, 59, 289-309.

1998

Scholarly publications

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1998). Effectiveness of the Additional Early Mathematics program for teaching children early mathematics. Instructional Science, 26, 337-358.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1998). Stimulation of early mathematical competence. In M. Beishuizen, K. P. E. Gravemeijer, & E. C. D. M. van Lieshout (Eds.), The role of contexts and models in the development of mathematical strategies and procedures (pp. 215-237). CD-B Press.

Professional publications

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., & Pennings, A. H. (1998). Utrechtse Getalbegrip Toets (2e herziene druk). Graviant.

1997

Scholarly publications

Korporaal, A., & van de Rijt, B. A. M. (1997). De ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 22, 119-128.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1997). Arithmetic help for toddlers: A specific program for teaching arithmetic. In J. H. M. Hamers, & M. T. Overtoom (Eds.), Teaching thinking in Europe (pp. 207-211). Sardes.

Professional publications

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1997). Wie tot tien kan tellen...; Over opsporing en aanpak van achterstand bij voorbereidende rekenvaardigheid. Praxis-bulletin, 15(2), 14-18.

1996

Scholarly publications

van de Rijt, B. A. M., van Luit, J. E. H., & Pennings, A. H. (1996). Rekenvaardigheden van kleuters (1). Onderzoek in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 219-233.
Schopman, E. A. M., van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1996). Learning and transfer of preparatory arithmetic strategies among young children. Journal of cognitive education, 5, 117-131.
van de Rijt, B. A. M. (1996). Voorbereidende rekenvaardigheden bij kleuters. De ontwikkeling van rekenvaardigheidsschalen en een onderzoek naar de invloed van een programma. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Graviant Educatieve Uitgaven.

Professional publications

van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1996). Klaar voor de rekenles! Getalbegrip bij kleuters. JSW : jeugd in school en wereld, 80(7), 4-9.

1995

Scholarly publications

van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1995). De Rekenhulp voor kleuters. Graviant.

Professional publications

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1995). Rekenvaardigheid toetsen bij kleuters; zin of onzin? Willem Bartjens, 14(4), 22-26.

1994

Scholarly publications

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, H. (1994). The results of different treatments on children's weak performance in preparatory and initial arithmetic. In J. E. H. van Luit (Ed.), Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school (pp. 281-295). Graviant Publishing company.