Dr. W. (Wil) Oonk

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
Kamer 414
3584 CD Utrecht

        IN ONTWIKKELING

 

1.      Op weg naar conceptueel begrijpen: Onderzoeksproject Wiskunde & Didactiek Pabo Hogeschool van Amsterdam / Freudenthal Instituut, Universitet Utrecht 

(Oonk, W., Voortgangsverslag 20 oktober 2023, 15 p.)

Doel van het exploratieve onderzoek is het ontwikkelen van een diagnostisch instrument voor het diagnosticeren van de rekenvaardigheid van individuele pabostudenten, ten einde ‘op maat’ te kunnen begeleiden (remediëren) bij de voorbereiding op het maken van de Landelijke Kennisbasis Toets (LKT) voor Rekenen-Wiskunde. Achterliggend doel is studenten te helpen los te komen van vastgeroeste procedures en antwoordgericht denken op weg naar conceptueel begrijpen. Vakdidactische elementen spelen hierbij een belangrijke rol.

Dit verslag geeft een beschrijving van de huidige stand van zaken met betrekking tot het onderzoek.

2.                  Inleiding wiskundige attitudevorming: beknopt overzicht 

(Oonk, W., september 2022)

               

Publications

2024

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., & Figueiredo, N. (2024). Wiskunde in de Praktijk: Kennisbasis. (3 ed.) (Wiskunde in de Praktijk). Noordhoff Uitgevers.

2023

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., Den Engelsen, M., Lek, A., & van Waveren Hogervorst, C. (2023). Wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. (4 ed.) Noordhoff Uitgevers.

2022

Professional publications

Oonk, W. (2022). Inleiding wiskundige attitudevorming: beknopt algemeen overzicht. (pp. 1-3).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436009/Inleiding_wiskundige_attitudevorming_beknopt_algemeen_overzicht.pdf?sequence=1
Oonk, W. (2022). Veertig jaar NVORWO. Een blik op het verleden, heden en de toekomst: Column . Volgens Bartjens, 41(3), 5. https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-6763_Veertig-jaar-NVORWO

2021

Scholarly publications

Keijzer, R., Oonk, W., & van Zanten, M. (2021). Wiskunde op de lerarenopleiding primair onderwijs in voortdurende ontwikkeling. In G. Geerdink, & A. Swennen (Eds.), Vijftig jaar leraren opleiden (1 ed., pp. 293 - 304). Boom Uitgevers Amsterdam.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/416464/Vijftig_jaar_leraren_opleiden_hoofdstuk_23_rk_wo_mvz.pdf?sequence=1
Oonk, W., Gravemeijer, K. P. E., & Verloop, N. (2020). Analyzing student teachers’ use of theory in their reflections on mathematics teaching practice. Mathematics Education Research Journal, 32, 568-588. https://doi.org/10.1007/s13394-019-00269-y
Oonk, W., Keijzer, R., & van Zanten, M. (2020). Integration of Mathematics and Didactics in Primary School Teacher Education in the Netherlands. In M. Van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), National Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics: Teaching and Learning in the Context of Realistic Mathematics Education (1 ed., Vol. 1, pp. 121-146). (ICME-13 Monographs). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33824-4

Professional publications

Keijzer, R., Oonk, W., & van Zanten, M. A. (2020). Fred Goffree (1934 - 2020): In Memoriam. Volgens Bartjens, 40(1), 48-51.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., & Figueiredo, N. (2020). Wiskunde in de praktijk: Kennisbasis, tweede druk. (2 ed.) Noordhoff.

2019

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Den Engelsen, M., Lek, A., van Waveren Hogervorst, C., & Barth, F. (2019). Wiskunde in de praktijk: Kerninzichten, 3de editie. (4 ed.) Noordhoff Uitgevers.

2017

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., & Barth, F. (2017). Rekenen-wiskunde in de praktijk: Verschillen in de klas. (2 ed.) (Rekenen-wiskunde in de praktijk; Vol. 4). Noordhoff Uitgevers.
de Goeij, E. T. J., & Oonk, W. (2017). Het stimuleren van een wiskundige attitude. In M. Van Zanten, & C. Notten (Eds.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw: Ideeen en achtergronden voor primair onderwijs (1 ed., Vol. 1, pp. 71-79). Panama/ Freudenthal Instituut.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359990/wiskunde.pdf?sequence=1
Keijzer, R., Oonk, W., & Van Doornik-Beemer, H. (2017). Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. In Kennisbasis Lerarenopleiders: Katern 3, Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen (Vol. 3, pp. 131-137). VELON.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/358638/40.pdf?sequence=1

2015

Scholarly publications

Oonk, W., Verloop, N., & Gravemeijer, K. P. E. (2015). Enriching Practical Knowledge: Exploring Student teachers’ Competences in Integrating Theory and Practice of Mathematics Teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 46(5), 559-598. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.46.5.0559

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., & Lek, A. (2015). Rekenen-Wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. (2nd ed.) Noordhoff Uitgevers.

2014

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., Markusse, A., & Vet, L. D. (2014). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Bovenbouw. (2nd ed.) (Rekenen-wiskunde in praktijk). Noordhoff.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., Markusse, A., & Vet, L. D. (2014). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Onderbouw. (2nd ed.) (Rekenen-wiskunde in praktijk). Noordhoff.

2013

Professional publications

Lit, S., Buter, A. B., Oonk, W., & Keijzer, R. (2013). Actief met rekenen-wiskunde : gevariëerde wiskundige activiteiten. Coutinho.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., & Barth, F. (2013). Rekenen-Wiskunde in de praktijk. Verschillen in de klas. Noordhoff Uitgevers.

2012

Professional publications

Oonk, W. (2012). In Memoriam Minke Westveer. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(1), 39-40.

2011

Scholarly publications

Oonk, W. (2011). Peilen en beoordelen van leraren. In M. van Zanten (Ed.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 105-124). FIsme Universiteit Utrecht.
Amse, H., & Oonk, W. (2011). Ruimtelijk structureervermogen en ontluikend getalbegrip bij jonge kinderen. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 10(1), 20-20.

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., den Engelsen, M., & Lek, A. (2011). Rekenen-Wiskunde in de praktijk. Kerninzichten. Noordhoff Uitgevers.

2010

Scholarly publications

Oonk, W., & Keijzer, R. (2010). De kennisbasis voor procenten. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(1), 45-49.

Professional publications

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Amse, H., Barth, F., & Lek, A. (2010). Rekenen-wiskunde in de praktijk – Onderbouw. Noordhoff Uitgevers.

2009

Scholarly publications

Oonk, W. (2009). Theory-enriched practical knowledge in mathematics teacher education. Mostert & Van Onderen, Leiden, Netherlands. https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13866

Professional publications

Oonk, W. (2009). Op zoek naar indicatoren van gecijferdheid. In M. van Zanten (red.) (Ed.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde (pp. 115-134). FIsme, Universiteit Utrecht.

2007

Scholarly publications

Oonk, W. (2007). Kenmerken van vakdidactische theorie - implicaties voor de pabo -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26(3), 19-32.
Oonk, W., van Zanten, M. A., & Keijzer, R. (2007). Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26(3), 3-18.

Professional publications

Oonk, W. (2007). Vraaggestuurd opleiden - wat vraagt dat? In M. A. van Zanten, & A. van Gool (Eds.), Opleiden in geuren en kleuren - bakens voor rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo (pp. 75-82). Panama/ FIsme/SLO.
Oonk, W. (2007). Praktijkkennis en de leerparadox. 25 jaar Panama. In M. A. van Zanten (Ed.), 25 jaar Panama. Gouden momenten verzilveren. Jubileumbundel t.g.v. het 25 jarig bestaan van Panama (pp. 85-90). Panama/ FIsme/SLO.

2006

Scholarly publications

Oonk, W., & de Goeij, E. T. J. (2006). Wiskundige attitudevorming. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25(4), 37-39.
Oonk, W. (2006). Onderzoeksinstrument voor het analyseren van reflectieve notities. Freudenthal Instituut for sme/Leiden University.

2005

Scholarly publications

Lit, S., & Oonk, W. (2005). De kern van het reken-wiskundeonderwijs - impressies van de 23ste Panama-conferentie -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24(2), 8-23.

Professional publications

Oonk, W. (2005). De verbeelding van het mathematisch-didactisch denken. In H. ter Heege, T. Goris, R. Keijzer, & L. Wesker (Eds.), Freudenthal 100 (pp. 145-150). Freudenthal instituut.

Other output

van den Heuvel-Panhuizen, M. H. A. M., de Goeij, E. T. J., & Oonk, W. (2005). Verslag van de 'ICMI Study 15' conferentie. Paper presented at Congresverslag van de 'ICMI Study 15' conferentie.

2004

Scholarly publications

Oonk, W., Goffree, F., & Verloop, N. (2004). For the enrichment of practical knowledge. Good practice and useful theory for future primary teachers. In Brophy, J. (Ed.), Using video in teacher education. Advances in Research on teaching Elsevier Science.
Oonk, W. (2004). Competenties van gecijferdheid en bijbehorende indicatoren. Overwegingen voor het bepalen van de mate van gecijferdheid van pabostudenten. Freudenthal instituut.
de Goeij, E. T. J., & Oonk, W. (2004). De 22ste Panama-conferentie - impressies en trends. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23(3), 3-14.
Goffree, F., & Oonk, W. (2004). Rekenvaardig. Op weg naar basale en professionele gecijferdheid. Wolters-Noordhoff.

Professional publications

de Goeij, E. T. J., & Oonk, W. (2004). De 22ste Panama-conferentie - impressies en trends. In R. Keijzer, & E. T. J. de Goeij (Eds.), Rekenen-wiskunde als rijke bron (pp. 203-226). Freudenthal instituut.

2003

Scholarly publications

Oonk, W. (2003). Pabo onderzoek 'Theorie in Praktijk' (TIP). Handleiding voor opleiders. Freudenthal instituut.

2002

Scholarly publications

Oonk, W. (2002). Wat is theorie? Exploratie van een fenomeen. Freudenthal instituut.

Professional publications

Oonk, W. (2002). Hoe zouden we Fadoua kunnen helpen? Pabostudenten aan het werk in MILE. Willem Bartjens, 22(1), 30-34.

2001

Scholarly publications

Oonk, W. (2001). Putting theory into practice: growth of appreciation theory by student teachers. In M. H. A. M. van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), Proceedings of the 25th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Utrecht, July 12-17, 2001 (pp. 17-24). Freudenthal Institute.
Oonk, W. (2001). Teaching Problems and the Problems of Teaching. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 21, 42-45.

2000

Scholarly publications

Goffree, F., & Oonk, W. (2000). Assessment in MILE. In J. C. A. van Loon (Ed.), Maatwerk in uitvoering Fontys Hogescholen.
Oonk, W. (2000). De professionaliteit van de leraar. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18(4), 9-19.

Professional publications

Dolk, M., Goffree, F., den Hertog, J., & Oonk, W. (2000). Docentenboek bij de MILE-module "Het Fundament": Module ontworpen door het Mile-team i.s.m.de aan het project MILE deelnemende opleiders. Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Blom, N., Smits, M., Beernink, R., Goffree, F., Kemmeren, C., Mertens, N., Oonk, W., Prinsen, L., & Pullens, T. (2000). TRIOS op weg. In Taal en rekenen in Opleidingsdidactische Samenhang SLO.
Dolk, M. L. A. M., & Oonk, W. (2000). Leren van de praktijk. Twee pabostudenten op onderzoek in MILE. In J. A. J. den Ouden, & M. M. van Rijswijk (Eds.), Samenscholen. Leraren opleiden: taak van school en opleiding (pp. 43-51). VELON.
Oonk, W. (2000). Uit de schatkamer van Willem Faes. Een interview met een unieke en onvergetelijke rekenmeester. 20-2, p14-18. Willem Bartjens, 20(2), 14-18.

1999

Scholarly publications

Goffree, F., & Oonk, W. (1999). A Digital Representation of 'Full Practice' in Teacher education. The MILE Project. In K. Krainer, F. Goffree, & P. Berger (Eds.), European research in Mathematics EducationI.III. On Research in teacher Education. From a Study of teaching Practices to Issues in teacher Education. CERME 1 Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik.
Goffree, F., & Oonk, W. (1999). Digitizing real practice for teacher eduction programmes: The MILE approach. In F. Lin, & T. J. Cooney (Eds.), Making sense of Mathematics Teacher Education (pp. 111-146). Kluwer Academic Publishers.
Goffree, F., & Oonk, W. (1999). Teacher education around the world. Educating primary school mathematics teachers in the Netherlands: Back to the classroom. Journal of Mathematics Teacher Education, 2(2), 207-214. https://doi.org/10.1023/A:1009903205316
Dolk, M. L. A. M., & Oonk, W. (1999). MILE: Leren in de volle digitale praktijk. In J. J. Dengerink, J. J. F. Heins, & M. L. Lunenberg (Eds.), Leermeesterschap. Leraren opleiden voor de 21e eeuw (pp. 89-97). Garant.
Oonk, W. (1999). Pioniers in MILE. Een exploratief onderzoek. (1 ed.) (MILE reeks; Vol. 9). Freudenthal instituut.

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., & Oonk, W. (1999). Het schoolvak rekenen en wiskunde als werkmateriaal voor pabostudenten: MILE als vertrekpunt. In M. Dolk, H. Jansen, J. Letschert, A. Nienhaus van Lint, & W. Oonk (Eds.), Verhalen van een levenlang ontwerpen (pp. 15-30). Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
Faes, W., & Oonk, W. (1999). Van Rekenend Nederland voor Fred Goffree. Wolters-Noordhoff.

1998

Scholarly publications

Oonk, W., & Goffree, F. (1998). Realistische rijtjes. Ouders gaan op rekenavontuur met hun kinderen. Vernieuwing, 57(7), 26-28.
Dolk, M. L. A. M., & Oonk, W. (1998). MILE rekenen-wiskunde & Didaktiek: de ontwikkeling van een multimediale interactieve leeromgeving voor Pabo-studenten en de gevolgen voor het opleidingsprogramma. In H. J. A. Biemans, H. van der Bor, F. P. C. M. de Jong, & C. T. Jongmans (Eds.), Studielandschap. Een leeromgeving met een goed vooruitzicht (pp. 89-99). Landbouwuniversiteit.

1997

Scholarly publications

Oonk, W. (1997). MILE pakt uit. In Naar een balans in de reken-wiskundeles (pp. 73-88). Panama/ Freudenthal Instituut.

Professional publications

Oonk, W., Boer, M., & Grevenstuk, J. (1997). Pabostudenten op onderzoek in groep 7. Hoe kun je zien dat reken-wiskundeonderwijs realistisch is? Willem Bartjens, 16(3), 12-19.
Oonk, W. (1997). MILE registreert: maandagochtend in groep 4B. Willem Bartjens, 17(2), 10-15.
Oonk, W. (1997). Verhalen van reken-wiskundeonderwijs in groep 4. (MILE-reeks ed.) Freudenthal instituut/NVORWO.

1996

Scholarly publications

Dolk, M. L. A. M., Faes, W., Goffree, F., Hermsen, H., & Oonk, W. (1996). Een Multimediale Interactieve Leeromgeving voor aanstaande leraren basisonderwijs ingevuld voor het vak rekenen-wiskund & didactiek. (MILE-reeks ed.) Freudenthal instituut/NVORWO.
Dolk, M. L. A. M., Faes, W., Goffree, F., Hermsen, H., & Oonk, W. (1996). A Multimedial Interactive Learning Environment for (Future) Primary School Teachers with Content for Primary Mathematics Teacher Education Programs. (MILE-reeks ed.) Freudenthal instituut/NVORWO.

Professional publications

Dolk, M., Faes, W., Goffree, F., & Oonk, W. (1996). Onderzoek doen met pabostudenten. (Katernen voor Studiedagen Rekenen-Wiskunde & Didactiek; No. katern 2). Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

1994

Scholarly publications

Oonk, W., Keijzer, R., Olofsen, N., de Vet, C. A. J., Tjon Soei Sjoe, K., Blom, N., Ale, P. F. J., & Markusse, A. (1994). Reflecteren als gereedschap. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 12(4), 3-16.
Oonk, W. (1994). Rekenen in de Vrije School. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 13(2), 18-23.

1992

Professional publications

Oonk, W. (1992). Hoofdbewerkingen: Oriëntatiecursus Wiskunde & Didactiek 2. (1 ed.) (Oriëntatiecursus Wiskunde & Didactiek). Freudenthal instituut.

1991

Scholarly publications

Ale, P., Keijzer, R., Olofsen, N., & Oonk, W. (1991). Rekenvaardigheid: een aanpak. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 10(1), 46-56.
Oonk, W. (1991). Van mechanistisch rekenen naar realistisch opleiden. Terugblik op de eigen onderwijsloopbaan. UU WINFI Freudenthal Instituut.

1989

Professional publications

Faes, W., & Oonk, W. (1989). Tabellen, grafieken en formules. In Uitgave in opdracht van de sectorale kerngroep HPO van de HBO-Raad HBO-raad.
Faes, W., & Oonk, W. (1989). Telproblemen. In L. Gilissen, H. Heidenrijk, & R. Keijzer (Eds.), Uitgave van de sectorale kerngroep HPO van de HBO-Raad HBO-raad.
Faes, W., & Oonk, W. (1989). Getallen. In Uitgave in opdracht van de sectorale kerngroep HPO van de HBO-Raad HBO-raad.

1988

Scholarly publications

Oonk, W. (1988). Van showende Amerikanen tot dankbare Japanners? In F. Goffree, & H. Jansen (Eds.), Terugblikken op de ICME-VI conferentie, Budapest Veldadvisering leerplanontwikkeling, VALO-wisk & inform.

Professional publications

Oonk, W. (1988). Wat zit er achter de eindtermen? In H. Jansen (Ed.), Eindtermen rekenen-wiskunde basisonderwijs Veldadvisering leerplanontwikkeling, VALO-wisk & inform.

1986

Professional publications

Oonk, W. (1986). Sturen en stuurmanskunst. Willem Bartjens, 5(4), 238-239.
Oonk, W. (1986). Ineke. Willem Bartjens, 5(2), 64-65.
Oonk, W. (1986). Joost en de graankorrels. Willem Bartjens, 5(3), 204-206.